DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 255
Dergi İçeriği: 9683
Mevzuat: 2106

 

DERGİ İNDEKSİ >> Mayıs 2016 , 615 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Seyit YAŞAR- KURUMLARA AİT TAŞINMAZ SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ahmet TEKİN- MAL TESLİMİ OLMADAN DÜZENLENEN FATURANIN KAYDA ALINMASI ...
           Erkan DOĞAN- KANUNİ DEFTER VE BELGELERİN ZAYİ OLMASI ...
           Mehmet Nadir ARICA- FATURA DÜZENLEMEDE DİKKAT EDİLECEK BİRKAÇ HUSUS DAHA... ...
           Salih ÜSTÜNOL- KÜLTÜREL ETKİNLİKLERDE ELEKTRONİK BİLET UYGULAMASI ...
           Celal DEMİR- YAŞANTIMIZA YÖN VEREN BELGELER - 1 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Mahmut ŞİMŞEK- TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA II) ÇERÇEVE ANLAŞMASI KAPSAMINDA KDV. İADESİ ...
           MESUT UÇAK- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN İSTİSNADAN VAZGEÇME ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK HALLERİ - 2 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Levent ERKUŞ- LTD. ŞİRKETİN A.Ş.’YE DÖNÜŞMESİ SIRASINDA YAŞANAN BAZI SORUNLAR ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Mehmet AKSOY- İŞ DENEYİM TUTARININ GÜNCELLEMESİNDE İHALE TARİHİ Mİ, SÖZLEŞME TARİHİ Mİ ESAS ALINIR? ...
           Av. Atilla İNAN- İDARİ DAVALAR VE İHALE HUKUKU ALANINDA DAVADAN FERAGAT ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM SÖZLEŞMELERİNDE YAPIMINDAN VAZGEÇİLEN İŞ KALEMLERİNİN FİYATLARI NASIL BELİRLENECEK? ...
           Faruk ŞAHİN- AV TURİZMİNE KONU OLAN SAHALARDAKİ BELDE VE KÖYLERE KATILIM PAYININ ÖDENMESİ ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           - HİZMET TESPİTİ DAVALARINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE - 3 ...
           Mustafa ERDEN- SİGORTA PRİMİ DESTEĞİNDEN YARARLANMA KOŞULLARINDA SON DURUM ...
           YASİN KULAKSIZ- İŞTEN AYRILAN SİGORTALILARIN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA BAKIMINDAN DURUMLARI ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA DOĞUM VE SONRASI ÇALIŞMA KOŞULLARI ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M.Çağatay GÜRBÜZ- YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İBRANAMENİN HUKUKİ DURUMU - 1 ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- MEMURİYET MAHALLİ DIŞINDA GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLEN MEMURLARA GEÇİCİ GÖREV MAHALLİNDE KONAKLAMA İÇİN ÖDENEN ON GÜN SINIRLAMASI KALKTI ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler