DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 255
Dergi İçeriği: 9683
Mevzuat: 2106

 

DERGİ İNDEKSİ >> Haziran 2016 , 616 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Ahmet TEKİN- ÖDENMEYEN SİGORTA PRİMİ GİDER YAZILABİLİR Mİ? ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Celal DEMİR- YAŞANTIMIZA YÖN VEREN BELGELER - 2 ...
           Erdoğan DUMAN- VERGİ YARGISI KARARLARI IŞIĞINDA GAYRİ FAAL MÜKELLEFLERİN VERGİ MÜKELLEFİYETİNİN RE’SEN TERKİNİ ...
           Bahadır BAĞ- BA-BS FORMU VERİLMESİNDE SÜRELER VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ÖZELLİKLİ DURUMLAR ...
           Mehmet Nadir ARICA- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ALACAĞININ KORUNMASINA YÖNELİK İHTİYAT TEDBİRLERİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Şemsettin ESER- İKİNCİ EL ARAÇ ALIM SATIMININ VERGİLENDİRİLMESİ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK HALLERİ - 3 ...
           Mahmut ŞİMŞEK- SERMAYE ŞİRKETİ HAKKINDA İFLAS ERTELEMESİ VERİLMESİ HALİNDE ALACAKLILARIN DURUMU ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Dr. Mehmet AKSOY- KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN İŞ BİTİRME BELGE TUTARININ BELİRLENMESİNDE ÜST SINIR VAR MIDIR? ...
           Av. Atilla İNAN- MAHKEME KARARIYLA KAMU İHALE KURULUNA TEVDİ EDİLEN BİR DOSYADA İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU BEDELİ ÖDENİR Mİ? ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- KAMU İHALE UYGULAMALARINDA ŞİRKETLER HUKUKU İŞLEMLERİ ...
           Faruk ŞAHİN- ÜLKEMİZDE DENİZ TURİZMİ ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Doç. Dr. Halil YILMAZ- HİZMET TESPİTİ DAVALARINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE - 4 ...
           - EMEKLİ MAAŞLARININ KAMU ALACAĞI NEDENİYLE HACZİ ...
           Mustafa ERDEN- KAYITDIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE ...
           YASİN KULAKSIZ- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK DERECESİ TESPİTİNDE BALTHAZARD FORMÜLÜ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M.Çağatay GÜRBÜZ- YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İBRANAMENİN HUKUKİ DURUMU - 2 ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KIDEM TAZMİNATINI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK DOĞUM İZİNLERİ KONUSUNDAKİ SON DÜZENLEMELER ...
           Levent ERKUŞ- İŞ SONU TAZMİNATININ VERGİLENDİRİLMESİ VE YAŞANAN SORUNLAR ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler