DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Temmuz 2016 , 617 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Ali Hadi ORHUN- VERGİLERİN İZDİVACI ...
           Bahadır BAĞ- ADİ ORTAKLIĞIN TÜM AKTİF VE PASİFİYLE YENİ KURULACAK BİR ŞİRKETE DEVREDİLMESİNDE VERGİLEME (GELİR-KDV.) ...
           MESUT UÇAK- GENÇ GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK GELİR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN KAZANÇ İSTİSNASI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ahmet TEKİN- AMORTİSMAN AYIRMA VE MUHASEBE KAYITLARI ...
           Celal DEMİR- YAŞANTIMIZA YÖN VEREN BELGELER - 3 ...
           Şemsettin ESER- İHBAR İKRAMİYESİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           AYHAN YAMAN- İTHAL EDİLEN PETROL ÜRÜNLERİNDE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MÜKELLEFİYETİN BAŞLAMASI ...
           Levent ERKUŞ- TECİL-TAKSİTLENDİRME MÜESSESESİ VE KDV.’Yİ KAPSAYAN YENİ UYGULAMA ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           HÜSEYİN ACAR- YARGILAMA GİDERLERİNİN İADESİ ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK HALLERİ - 4 ...
           Mahmut ŞİMŞEK- VERGİ BORCUNUN TAHSİLİNDE ELEKTRONİK HACZİN KAPSAMI ...
           Mehmet Nadir ARICA- MİRASÇILARIN HAKLARININ KORUNMASI AMACIYLA TEREKE DEFTERİNİN TUTULMASI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Mehmet AKSOY- İSTİSNA KAPSAMINDA YAPILAN İHALELERİN SÖZLEŞMELERİNİN UYGULANMASI SIRASINDA İŞLENEN YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR NEDENİYLE YÜKLENİCİNİN İHALELERDEN YASA ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- KAMU İHALE DÜZENİNDE 2016 YILI DEĞİŞİKLİKLERİ ...
           Faruk ŞAHİN- DENİZ TURİZMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR ...
     3.4. Diğer Konular
           Erdoğan DEDEOĞLU- 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE CUMHURBAŞKANI İÇİN ÖRTÜLÜ ÖDENEK KULLANMA İMKÂNI GETİRİLDİ ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Halil YILMAZ- SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA HİZMET AKDİYLE ÇALIŞANLARIN PRİME ESAS KAZANÇLARININ TESPİTİ - 1 ...
           Mustafa ERDEN- ÖLÜM AYLIĞI ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- İŞVERENLER GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILABİLECEK EVDEN ÇALIŞMA, TELE ÇALIŞMA VB. UZAKTAN ÇALIŞMA OLARAK TANIMLANDI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M.Çağatay GÜRBÜZ- GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler