DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Ağustos 2016 , 618 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           HÜSEYİN ACAR- GENÇ GİRİŞİMCİLERDE KAZANÇ İSTİSNASI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Celal DEMİR- YAŞANTIMIZA YÖN VEREN BELGELER - 4 ...
           Mahmut ŞİMŞEK- GAYRİ FAAL MÜKELLEFLERİN RE’SEN TERKİN İŞLEMLERİNDE YENİ DÜZENLEME ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK HALLERİ - 5 ...
           Bahadır BAĞ- 6183 SAYILI AATUHK.’NUN 79’UNCU MADDESİ KAPSAMINDA HACİZ BİLDİRİSİ ALAN MÜKELLEFLERİN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR ...
           Zekeriya UYANIK- 6183 SAYILI KANUNDA VÜCUT BULAN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN SORUMLULAR KONUSUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ...
           Mehmet Nadir ARICA- MURİSİN VASİYETİNİN AÇIKLANMASI (VASİYETNAMENİN AÇILMASI) ...
           Ahmet TEKİN- YENİ BİR MALİ AF GELİYOR ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Şemsettin ESER- VERGİ BORCU, İFLAS VE İFLAS ERTELEME ...
           Salim ŞEN- UÇAK BİLETİ VE KARGO SATIŞ GELİRLERİNİN MALİ İŞLEMLERİ BİLGİ KÜMESİ ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- YAPI KOOPERATİFLERİ BİNA EMLAK VERGİSİ MÜKELLEFİ OLABİLİR Mİ? ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Dr. Mehmet AKSOY- YÜKLENİCİNİN KUSURU OLMAKSIZIN TASFİYE EDİLEN İŞLERDE İŞ DENEYİM BELGESİ VERİLİR Mİ? ...
           Faruk ŞAHİN- DENİZ TURİZMİ TESİSLERİNİN GENEL NİTELİKLERİ ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Dr. Halil YILMAZ- SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA HİZMET AKDİYLE ÇALIŞANLARIN PRİME ESAS KAZANÇLARININ TESPİTİ - 2 ...
           Mustafa ERDEN- SOSYAL GÜVENLİK ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI HAKKINDA SON DURUM ...
           YASİN KULAKSIZ- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA YAPILAN HİZMET TESPİTLERİ İLE MAHKEMELERCE YAPILAN HİZMET TESPİTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M.Çağatay GÜRBÜZ- ÜCRET VE ÜCRETİN ÖDENMESİNDE KAST UNSURU ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- SURİYELİ SIĞINMACILARA ÇALIŞMA İZİN VERİLİYOR ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler