DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Eylül 2016 , 619 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Ali Hadi ORHUN- GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULUŞTA MALİ DESTEĞİN VARSA VE DE KAZANÇ SAĞLARSAN GÜZEL BİR İSTİSNA SANA!.. ...
           Levent ERKUŞ- BASİT USUL MÜKELLEFİYETİNİN KAYIT DIŞI EKONOMİYE ETKİSİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           AHMETZEKİ CİNOĞLU- MUHASEBE HATA VE HİLESİNİN VERGİ UYGULAMASINDAKİ YERİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Celal DEMİR- YAŞANTIMIZA YÖN VEREN BELGELER - 5 ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ahmet TEKİN- BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRMELER ...
           Şemsettin ESER- VERGİ İNCELEME ELEMANLARININ TALEBİ OLMADIĞI DURUMLARDA/HALLERDE İHTİYATİ TAHAKKUK İHTİYATİ HACİZ UYGULAMASI ...
           HÜSEYİN ACAR- 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASI VE TEREDDÜT EDİLEN BAZI HUSUSLAR ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK HALLERİ - 6 ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- MEMUR VEYA HİZMETLİ OLMAYAN KİŞİLERE YURT DIŞINDA GÖREVLİ OLDUKLARI GÜNLER İÇİN KONAKLAMA GİDERİ ÖDENEBİLİR Mİ? ...
           Mahmut ŞİMŞEK- TURİZM İŞLETME SAHİBİ MÜKELLEFLERİN ECRİMİSİL BORÇLARINA YAPILANDIRMA ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Dr. Mehmet AKSOY- KAMU İHALELERİNDE DAMGA VERGİSİ YÜKÜ VE VERGİDE ÜST SINIR UYGULAMASI ...
           Faruk ŞAHİN- DENİZ TURİZMİ TESİSLERİNİN TÜRLERİ ...
     3.4. Diğer Konular
           Mehmet SAY- GELİR İDARESİ NEREDEN NEREYE ...
           Mehmet Nadir ARICA- VASİYETNAME HÜKÜMLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ (VASİYETNAMENİN TENFİZİ) ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           DANIŞTAY KARARLARI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Halil YILMAZ- SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA HİZMET AKDİYLE ÇALIŞANLARIN PRİME ESAS KAZANÇLARININ TESPİTİ - 3 ...
           YASİN KULAKSIZ- İKİNCİ ÜNİVERSİTENİN GENEL SAĞLIK SİGORTASINA ETKİSİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- YERALTI MADEN İŞLERİNDE UYGULANACAK ÖZEL HAK VE DESTEKLER ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Mustafa ERDEN- ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU NELER GETİRMEKTEDİR ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M.Çağatay GÜRBÜZ- ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU İLE YABANCILARIN BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ ÇALIŞMALARINDA YENİDEN YAPILANMA ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler