DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Ekim 2016 , 620 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Mehmet Nadir ARICA- VERGİ KANUNLARININ UYGULAMASINDA MÜCBİR SEBEP ...
           Seyit YAŞAR- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE YAPI DENETİM HİZMET FATURASI BEDELİNİ ARSA SAHİBİ ADINA MÜTEAHHİT FİRMANIN ÖDEMESİ HALİNDE VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ahmet TEKİN- YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDA ZORUNLU GEÇİŞ SÜRECİ KISMEN ERTELENDİ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Dr. Mehmet AKSOY- İPTAL EDİLEN İHALEDE DAMGA VERGİSİNİN İADE EDİLMESİ ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK HALLERİ - 7 ...
           Mahmut ŞİMŞEK- 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KESİNLEŞMİŞ VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI ...
           Levent ERKUŞ- GÜMRÜK ALACAKLARININ 6736 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILANDIRILMASI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Faruk ŞAHİN- DENİZ TURİZMİ TESİSLERİNİN TÜRLERİ ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA GÖRE DÜZENLENEN SÖZLEŞMELERİN DEVRİ ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- GEÇİCİ TEMİNATIN GELİR KAYDINA YARGININ BAKIŞI ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Ahmet AĞAR- SGK. PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Doç. Dr. Halil YILMAZ- SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA HİZMET AKDİYLE ÇALIŞANLARIN PRİME ESAS KAZANÇLARININ TESPİTİ - 4 ...
           Mustafa ERDEN- BANKA KREDİSİYLE EMEKLİLİK HAKKI ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU KANUNU VE AYRIMCILIK ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M.Çağatay GÜRBÜZ- TURİZM, ÖZEL GÜVENLİK VE SAĞLIK HİZMETİ YÜRÜTÜLEN İŞLERDE GECE ÇALIŞMA UYGULAMASINDA HUKUKİ İHTİLAFLAR ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Celal DEMİR- MUHASEBE MESLEĞİ, SERBEST MESLEK ERBABI, MESLEKİ KAZANCIN TESPİTİNDE YAPILAN GİDERLER VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR - 1 ...
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler