DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Kasım 2016 , 621 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Mehmet Nadir ARICA- MÜCBİR SEBEP HALİNİN VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İFASINA ETKİLERİ ...
           Erkan DOĞAN- VERGİ HATALARI VE DÜZELTME ...
           Levent ERKUŞ- UZLAŞMANIN TAMAMLANMASINDAKİ SÜRE KAYNAKLI SORUNLAR ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Mahmut ŞİMŞEK- YEM TESLİMLERİ, GÜBRE TESLİMLERİ VE GÜBRE HAMMADDE TESLİMLERİNDE KDV. İSTİSNASI VE İADESİ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Şemsettin ESER- KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARINDA 6306 SAYILI KANUNLA SAĞLANAN VERGİ VE HARÇ KOLAYLIKLARI ...
           HÜSEYİN ACAR- 6736 SAYILI KANUNUN 4’ÜNCÜ MADDESİ (İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER İLE DİĞER HÜKÜMLER) ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- TEKNİK ŞARTNAMELERİN HAZIRLANMASI ...
           Faruk ŞAHİN- DENİZ TURİZMİ TESİSLERİNİN İŞLETME ESASLARI ...
           Dr. Mehmet AKSOY- KAMU İHALE SÖZLEŞME BEDELİNİ AŞAN ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA GÖRE DÜZENLENEN SÖZLEŞMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- YARI ZAMANLI ÇALIŞMA VE SİGORTALILIKLA İLGİLİ YAPILAN BAZI DEĞİŞİKLİKLER ...
           Dr. Halil YILMAZ- SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA HİZMET AKDİYLE ÇALIŞANLARIN PRİME ESAS KAZANÇLARININ TESPİTİ - 5 ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- YABANCILARIN ÇALIŞMASINI DÜZENLEYEN KANUN YENİDEN DÜZENLENDİ ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M.Çağatay GÜRBÜZ- ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI VE GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Celal DEMİR- MUHASEBE MESLEĞİ, SERBEST MESLEK ERBABI, MESLEKİ KAZANCIN TESPİTİNDE YAPILAN GİDERLER VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR - 2 ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Ahmet TEKİN- DERGİMİZDEN YAZI AİLEMİZE (*) ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler