DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Mayıs 2006 , 463 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 31/7708 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Dönem içindeki Kanunen kabul edilmeyen giderleri 689 no.lu hesapta takip etmekteyiz. Aynı zamanda Nazım hesapl ...
           Sayın 65/16090 No.lu Abonemiz, SORU- Hazır giyim alım-satımı faaliyetini yapan ve şirket olarak faaliyet gösteren bir mükellefim vardır. Bu mükellefi ...
           Sayın 09/3649 No.lu Abonemiz, SORU- KDV. Kanunundan araştırıp, çıkardığım sonuca göre; Aracın yük ve yolcu taşıma kapasite mukayesesi yapılıyor, kolt ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Aylıksız izne ayrılan memurun eşi tedavi yolluğu alabilir mi? ...
           Sayın 68/3287 No.lu Abonemiz, SORU- Veraset ve intikal vergisinde mükellef süresi içinde beyannameyi veriyor. Beyannamede vergi yok. Üç ay sonra ek o ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Akaryakıt istasyonlarında kullanılacak olan yazar kasaların fatura tarihinden itibaren 15 gün i ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Benim sorum 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Muhasebe Kayıt Sistemi ile ilgilidir. Firmamız ith ...
           Sayın 38/5896 No.lu Abonemiz, SORU- Benim sorum GMSİ. ile ilgili olacak. Bilindiği üzere 193 sayılı GVK.’nun 86’ncı maddesinin 1’in ...
           Sayın 64/1365 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellefim olan tarımsal kalkınma kooperatifi üst birliğe üyeliğinden dolayı kurumlar vergisi KDV.’den muaf ...
           Sayın 01/1831 No.lu Abonemiz, SORU- 27.02.2005 tarihinde ihraç kayıtlı olarak sattığımız mallarımızın bir kısmı ihraç edilememiş ve bize iade edilmiş ...
           Sayın 19/369 No.lu Abonemiz, SORU- Yeraltı kömür işletmelerinde işletmenin almış bulunduğu faturaların işlenmesi hakkında tereddütler yaşamaktayız. Y ...
           Sayın 35/12392 No.lu Abonemiz, SORU- Sebze ve meyve komisyoncusu defterini bilanço esasına göre tutmaktayız?Ekte yer alan yevmiye kayıtlarımız doğru ...
           Sayın 03/16822 No.lu Abonemiz, SORU- Benim nakliyecilik yapan bir mükellefim bio mazot üretmek için (Kendi araçlarında kullanacak ticari değil) Bio ...
           Sayın 34/2179 No.lu Abonemiz, SORU- Şirketimiz ............ Şubesi kiracı olarak bulunduğu işyerini tahliye edip yeni bir işyeri kiralamıştır. Yeni i ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Okurumuz, SORU- Emekli Sandığına tabi bir memurun, bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşından büyük kız çocuğu, SSK.&# ...
           Sayın Faik DEMİR, SORU- Ben 1949 doğumluyum. 1978 yılında ilk kez SSK.’lı olarak çalışmaya başladım. SSK. 836 ASK. 600 01.01.1995 tarihinden ...
           Sayın 12/16746 No.lu Abonemiz, SORU- 1979-1982 yılları arasında toplam 840 gün kamuya ait bir maden işletmesinde sigortalı olarak çalıştım. Şimdide b ...
           Sayın Aydın GÜL, SORU- Derginizin bir sayısında 5350 sayılı İstihdamı Teşvik Kanunu İle İlgili SSK. İşveren payının ödenmesinde aynı işverene ait ayn ...
           Sayın 06/6413 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellefim, 1984 ve 1986 yıllarında öğrenci olarak Kara Harp Okulunda Emekli Sandığına tabi öğrenci olarak, 1988- ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Mehmet Zeki SOLAK- GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNE MAHSUBEN KESİLEN VERGİLERİN MAHSUP VE İADESİ ...
           Kadir DEMİRBİLEK- GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASI NEDENİYLE ELDE EDİLEN KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ ...
           Altar Ömer ARPACI- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE HUDUTLARI İÇİNE ALINAN İLÇELERDEKİ MÜKELLEFLER VE BASİT USULDE VERGİLEME ...
           Musa Kazım ÜNVER- SAKATLIK İNDİRİMİ UYGULAMASI ...
           İrfan ERMİN- VERGİ HARCAMALARI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Mustafa ATMACA- TAM MÜKELLEF KURUMLARDAN ELDE EDİLEN KÂR PAYLARININ BEYANI ...
           Hakkı YILDIRIM- KAYIT DIŞI TUTULAN KÂRIN ORTAKLARA DAĞITILDIĞI VARSAYILABİLİR Mİ? ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           İlyas SARITAŞ- MALİ TABLOLARIN AMAÇLARINA UYGUN MUHASEBE POLİTİKALARININ TMS.’YE GÖRE SINIRLARI ...
           M. Nadir ARICA- FATURA NİZAMI - 4 ...
           M. Bülent AYDIN- KAYIT DIŞI EKONOMİ-VERGİ DENETİMİ-İDARİ YAPI - 6 ...
           Ali Hadi ORHUN- VERGİ LEVHASI ...
           Ünal DEMİRCİ- ANAYASA YARGISINDA YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI - 2 ...
           Tezcan ATAY- UZLAŞMA KOMİSYONLARININ YETKİSİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Bülent SEZGİN- İNDİRİMLİ KDV. ORANINA TABİ İŞLEMLERDE İADE UYGULAMASI ...
           Süleyman TURAN- BAKIR KÜLÇE VE MAMULLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI ...
           Abdülmenaf YAKUT- Mehmet KARAŞİN- MÜKELLEFLER KDV. İSTİSNASINDAN NEDEN VAZGEÇERLER? ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Erdoğan DEDEOĞLU- 2006 YILINDA OTOMOBİL, KAPTIKAÇTI, ARAZİ TAŞITLARI VE BENZERLERİ İÇİN ÖDENECEK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN KASKO SİGORTA DEĞERİ ÜZERİNDEN BELİRL ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA CARİ HESABIN SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI - 6 ...
     3.2. SPK
           Salim ŞEN- SERMAYE PİYASASI KANUN VE TEBLİĞLERİNDE SERMAYE PİYASASI KURUMLARINA İLİŞKİN HÜKÜM VE AÇIKLAMALAR ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Erdal SANLI- ELEKTRİK VE SU ABONELİĞİ İLE İLGİLİ SORUNLAR ...
           Ahmet ÖZDEMİR- MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ - 3 ...
           - YAPI DENETİMİNE İLİŞKİN DENEYİMLER - 4 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- YAPIM İHALELERİNE İLİŞKİN İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLER ...
           Av.Atilla İNAN- ARA HAKEDİŞLERLE ÖDENEN ÖZEL YENİ BİRİM FİYATIN KAZANILMIŞ HAK OLUŞTURUP OLUŞTURMAMASI ...
           Harun Hakan BAŞ- KAMU YATIRIM PROJELERİNDE GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELER KONUSUNA BAKIŞ ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Serbest meslek erbabının müşterileri ile yapmış olduğu sözleşmelerden dolayı ödediği damga vergisinin gider yazılıp yazılm ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Kollektif şirket ortaklarının şirket borçlarından bütün malları ile sınırsız sorumlu oldukları ve ortak adına ödeme emri ç ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (6183 sayılı Kanunun 21’inci maddesine istinaden yapılacak ödemelerde rehin hakkının kapsamına asıl alacak ile birlik ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Kamu kurumunun bankalarda bulunan mevduatlarından 01.01.2006 tarihinden sonra elde etmiş olduğu Gelir Vergisi Kanununun Ge ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Süre uzatımı nedeniyle yıllara sari inşaat ve onarma işi niteliği kazanan iş nedeniyle önceki dönemler içinde tevkifat yap ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI (Özel ve teknik bir bilgiyi gerektirmesi nedeniyle yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda hazırlanan raporlar mahkemeyi bağlayıcı o ...
           DANIŞTAY KARARI (Organize sanayi bölgesindeki ruhsatsız yapının yıktırılması konusunda organize sanayi bölgesi yönetim kurulunun yetkisinin bulunmadığ ...
           DANIŞTAY KARARI (İlgilinin herhangi bir gerçek dışı beyanı ve hilesi olmadan idarece yapılan hatalı ödemelerin istirdadının ödeme tarihinden geriye do ...
           DANIŞTAY KARARI (Ayakta sağlık hizmeti vermek amacıyla kurulan poliklinik ve muayenehane niteliğinde bulunan tedavi merkezlerini açmak ve işletmek üze ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           İsmail PAMUK- HİZMET ERBABINA VERİLEN AYINLARIN DEĞERLEMESİ ...
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- İDARİ PARA CEZALARINDA YAPILAN YENİ DÜZENLEME ...
           Ergun ÖZDEMİR- İŞYERİ VEYA İŞLETMENİN DEVRİ VE İNTİKALİ ...
           Beyazıt ABLAY- SOSYAL GÜVENLİK REFORMU KAPSAMINDA GENEL SAĞLIK SİGORTASI ...
           Aydın GEDİKLİ- SİGORTALILARA YILLIK ÜCRETLİ İZİN DÖNEMİNDE VE İSTİRAHATLİ İKEN ÖDENEN ÜCRETLERİN SSK. YÖNÜYLE İRDELENMESİ ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA FAZLA SAATLERLE ÇALIŞMADA İZİN VE SERBEST ZAMAN KULLANMA HAKKI ...
           Hüseyin ACAR- DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI PERSONEL İSTİHDAMI HAKKINDA USUL VE ESASLAR ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mahmut ERSERT- DEVLET MEMURLARININ VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINDA ÖZLÜK VE PARASAL HAKLARI KONUSUNDA ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR - 2 ...
           Vecdi KARANFİL- MEMURLARIN NAKİL İŞLEMLERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA SEBEP UNSURU ÜZERİNE - 1 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Y. Ziya ERÇOKLU- YAYIMLANMAK İSTENEN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİNE TÜRMOB SERT TEPKİ GÖSTERDİ ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           - MORTGAGE SİSTEMİ VE HAZİNE TAŞINMAZLARININ MORTGAGE İLE DEĞERLENDİRİLMESİ KONUT FİYATLARINDAKİ ANORMAL ARTIŞLARI ENGELLEYEBİLİR Mİ? - 1 ...
           Faruk ŞAHİN- SEYAHAT ACENTALARININ HİSSE DEVRİ, MERKEZ VE/VEYA ŞUBELERİNİN KAPANMASI TALEBİ İSTENİLEN BELGELER ...
           Haluk ESENER- TÜM YÖNLERİYLE 2/B UYGULAMASI - 4 ...
           Hidayet MAT- HAZİNE ARAZİLERİNİN SATIŞ BEDELİNİN YARISI BELEDİYELERE AKTARILIYOR ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler