DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Ocak 2017 , 623 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           BülentMuharrem YILDIZ- ÜTOPYA (ASGARİ ÜCRETİN VERGİ DIŞI BIRAKILMASI) ...
           HÜSEYİN ACAR- AVUKAT İLE MUHASEBECİLERİN SİTE VE APARTMAN YÖNETİMİNE VERDİKLERİ HİZMETTE TEVKİFAT YAPILMALI MI? ...
           Ahmet TEKİN- 2017 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET BRÜT, ELE GEÇEN VE İŞVERENE MALİYETİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Mehmet Nadir ARICA- VERGİ DAVASINDA MÜKELLEFİN “DİNLENME TALEP HAKKI” ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Levent ERKUŞ- HOME-OFİS GİDER BELGELERİNİN KAZANÇ VE KDV.’DEKİ İNDİRİMİ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Seyit YAŞAR- TAŞIT YENİLENMESİNDE ÖTV. İSTİSNASI ...
           Mahmut ŞİMŞEK- 30.06.2016 TARİHİNDEN ÖNCEKİ DÖNEMLERE İLİŞKİN ADINA TARHİYAT YAPILAN MÜKELLEFLERİN 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAKLARI DEVAM ETMEKTEDİR ...
           Av. Atilla İNAN- SAYIŞTAY İLAMLARININ KESİN HÜKÜM OLUP OLMADIĞININ YARGITAY GENEL KURULUNDA GÜNDEM OLMASI NEDENİYLE KARAR VERİLİNCEYE KADAR İNFAZ BEKLETİLEBİLİR Mİ? ...
           Mehmet SAY- SÖZLEŞME DAMGA VERGİSİNİN 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TECİLİ ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Şemsettin ESER- LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN ATANMALARI VE VERGİ BORCU SORUMLULUKLARI ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE İPTAL EDİLEN İHALELERDE ALINAN DAMGA VERGİSİNİN İADESİ SORUNU ÇÖZÜLDÜ ...
           Dr. Mehmet AKSOY- SÖZLEŞME VE İHALE DÖKÜMANINA AYKIRI DAVRANIŞLAR NEDENİYLE YÜKLENİCİNİN KARŞILAŞACAĞI CEZALAR ...
           Faruk ŞAHİN- DENİZ TURİZMİ ARAÇLARININ BELGELENDİRME ŞARTLARI ...
     3.4. Diğer Konular
           Doç. Dr. Halil YILMAZ- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN KAYNAKLI BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMININ BAŞLAMASI: YARGITAY KARARLARI IŞIĞIN ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- İŞYERİ TESCİL VE DİĞER İŞLEMLERDE SON UYGULAMALAR ...
           YASİN KULAKSIZ- İŞÇİLERE YAPILACAK OLAN ÜCRET VE TAZMİNAT ÖDEMELERİ, HAK KAZANMA ŞARTLARI İLE ÖDENME ŞEKİLLERİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- ANALIK İZİNLERİ VE EBEVEYNLERE TANINAN KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HAKLARI YÖNETMELİKLE DÜZENLENDİ ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M.Çağatay GÜRBÜZ- ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARININ FAALİYETE GEÇEBİLMESİ İÇİN GEREKEN MADDİ KOŞULLARI ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
           ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI ...
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler