DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Şubat 2017 , 624 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Levent ERKUŞ- FRANCHİSE (İSİM HAKKI KULLANDIRMA) SÖZLEŞMESİ VE İPTALİ HALİNDE VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR GİB ÖZELGESİ ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Mehmet Nadir ARICA- BELGE DÜZENİNE UYMAMANIN MÜEYYİDELERİ ...
           Şemsettin ESER- ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLEN DÜZELTME BEYANNAMELERİNDE PİŞMANLIK TALEPLİ BEYANNAME (PIS) YERİNE KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA (KSS) KUTUCUĞUNUN İŞARETLENMESİ ...
           Raşit Serkan CERAN- YABANCI DERNEKLERİN TÜRKİYE ŞUBESİNDE ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI UYGULANABİLİR Mİ? ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Mahmut ŞİMŞEK- DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI ...
           Seyit YAŞAR- VERGİ DAİRESİ ÇALIŞANLARINCA MÜKELLEF ADINA ÖDEME YAPILMASININ TAHSİL ZAMANAŞIMINA ETKİSİ ...
           HÜSEYİN ACAR- 6736 SAYILI KANUNUN ÖDEME SÜRELERİ İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE KANUNİ SÜRESİ İÇİNDE DÜZELTME AMACIYLA VERİLEN BEYANNAMELERDEN DAMGA VERGİSİ ALINMASI UYGULAMASI SONA ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- YENİ YILDA NE KADAR ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ ÖDEYECEĞİZ? ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Faruk ŞAHİN- DENİZ TURİZMİ ARAÇLARI İŞLETMELERİNİN ÇALIŞMA ESASLARI ...
           Dr. Mehmet AKSOY- İPTAL EDİLEN İHALE KONUSU İŞİN DAHA YÜKSEK BEDELLE İHALE EDİLMESİ VE KAMU ZARARI ...
           Av. Atilla İNAN- KAMU İHALE HUKUKUNDA ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ...
     3.4. Diğer Konular
           Dr. Halil YILMAZ- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN KAYNAKLI BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMININ BAŞLAMASI: YARGITAY KARARLARI IŞIĞIN ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- MEMUR EMEKLİLİK İKRAMİYESİ VE YENİDEN YAPILANDIRILAN ALACAKLARDA ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASI ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- İŞ KANUNUNDA EŞİTLİK DIŞI UYGULAMALAR ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M.Çağatay GÜRBÜZ- ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI İLE İLGİLİ SON HÜKÜMLER ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Ahmet TEKİN- MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİNİN TAKİBİ GÜÇLEŞİYOR ...
           AHMETZEKİ CİNOĞLU- MUHASEBE MESLEĞİNE YÖNELİK BİR ÖNERİ ...
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler