DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Mart 2017 , 625 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Şemsettin ESER- KİRA GELİRİNİN BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR ...
           MESUT UÇAK- GELİR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN KAZANÇ VE İRATLARIN (TÜM GELİR UNSURLARI) VERGİLENDİRME ESASLARI VE BEYANI ...
           Ali Hadi ORHUN- MART’I’MIZ GELDİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           AYHAN YAMAN- KOBİ BİRLEŞMELERİNDE KURUMLAR VERGİSİ ORANININ İNDİRİMLİ UYGULANMASI ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Mahmut ŞİMŞEK- SAHTE BELGE DÜZENLEYİCİ TİCARET ŞİRKETLERİNİN ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMLERİNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR ...
           Mehmet Nadir ARICA- İKTİSADİ İŞLETMELERDE ENVANTER ÇIKARMAK ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Levent ERKUŞ- KONAKLAMA REZERVASYON HİZMETİ SUNAN WEB PORTALI (BOOKİNG.COM.) SAHİBİ ŞİRKETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE REKABET SORUNU ...
           Raşit Serkan CERAN- 6761 SAYILI KANUNLA SERBEST BÖLGELERE YAPILAN İHRAÇ AMAÇLI YÜK TAŞIMA İŞLERİ DE KDV.’DEN İSTİSNA TUTULDU ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Mehmet OZAN- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE ÖZ SERMAYENİN TAKDİR KOMİSYONU MARİFETİYLE DEĞERLEMESİ/TESPİTİ ...
           Bahadır BAĞ- 6736 SAYILI KANUNA GÖRE MATRAH ARTIRIMI VE KAYIT DÜZELTMEDEN ÇIKAN VERGİLERDE TECİL ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Mustafa Suat BARAN- BAĞIMSIZ DENETİM MEVZUATI KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARININ FAALİYET KONUSU ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- MAL ALIM İSTEKLİLERİNİN YETERLİLİĞİ KAPSAMINDAKİ YENİ DÜZENLEME NE GETİRİYOR? ...
           Faruk ŞAHİN- TÜRK KARASULARINDA SEYİR ESASLARI ...
           Dr. Mehmet AKSOY- SÖZLEŞMESİNDE FİYAT FARKI HÜKMÜ BULUNMAYAN İHALENİN İDARİ ŞARTNAMESİNDEKİ HÜKME GÖRE FİYAT FARKI ÖDENMESİ ...
           Dr. Mehmet AKSOY- SÖZLEŞMESİNDE FİYAT FARKI HÜKMÜ BULUNMAYAN İHALENİN İDARİ ŞARTNAMESİNDEKİ HÜKME GÖRE FİYAT FARKI ÖDENMESİ ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Ahmet TEKİN- EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI ...
           Mustafa ERDEN- MALUL, ENGELLİ VE YAŞLI AYLIĞI ...
           YASİN KULAKSIZ- 5510 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÜM AYLIĞI ALAN KIZ ÇOCUKLARININ GENEL SAĞLIK SİGORTALILIKLARI ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- ZORUNLU NEDENLERLE VE OLAĞANÜSTÜ HALLERDE YAPILACAK FAZLA ÇALIŞMADA SINIRLAR UYGULANACAK MI? ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M.Çağatay GÜRBÜZ- PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- 2017 YILINDA MEMURLARDAN ALINACAK YEMEK BEDELLERİ YENİDEN BELİRLENDİ ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler