DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Nisan 2017 , 626 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           MESUT UÇAK- KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ IŞIĞINDA KURUM KAZANCININ TESPİTİ VE BEYANI ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Mahmut ŞİMŞEK- FAALİYETİNE DEVAM EDEN VE SAHTE BELGE DÜZENLEYEN MÜKELLEFLERİN TEMİNAT VERME ZORUNLULUĞU ...
           Bahadır BAĞ- NOTERLERCE MÜŞTERİLERİNDEN FAZLA VE YERSİZ TAHSİL EDİLEN VERGİLERİN İADESİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ahmet TEKİN- KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI? ...
           HÜSEYİN ACAR- KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE % 120 TEMİNAT UYGULAMASI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Erdoğan DEDEOĞLU- HARCIRAH KANUNUNA GÖRE VERİLECEK SEYAHAT KARTLARI VE 2017 YILI SEYAHAT KARTI UYGULAMASI ...
           Seyit YAŞAR- MİRASÇILARIN AMME BORCU SORUMLULUĞU ...
           Levent ERKUŞ- YARIŞMA PROGRAMLARINDA VE ÇEKİLİŞLERDE KAZANILAN PARA VE AYIN ŞEKLİNDEKİ ÖDÜLLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ...
           Şemsettin ESER- DAMGA VERGİSİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK ...
           Erkan DOĞAN- BELEDİYELERİN VE BAĞLI KURULUŞLARININ TAŞINMAZ ALIM SATIMLARINDA TAPU HARCI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av. Atilla İNAN- İHALE HUKUKUNDA BAŞVURU BELGELERİ ARASINDA SUNULMASI GEREKLİ TİCARET SİCİL GAZETESİNİN BİLGİ VE BELGE EKSİKLİĞİ NİTELİĞİNDE Mİ OLDUĞU ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMI İHALELERİNDE SINIR DEĞER NASIL ...
           Faruk ŞAHİN- YABANCI DENİZ TURİZMİ ARAÇLARININ KALIŞ SÜRELERİ VE KABOTAJ HAKLARI ...
           Mehmet AKSOY- FİRMA ADI YANLIŞ VEYA EKSİK YAZILAN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBUNUN GEÇERLİLİĞİ ...
     3.4. Diğer Konular
           Mehmet Nadir ARICA- EMLAK VERGİSİ UYGULAMASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- İŞVERENE PRİM DESTEĞİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- YILLIK ÜST SINIRI AŞAN FAZLA ÇALIŞMA GEÇERLİ FESİH NEDENİDİR ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           YASİN KULAKSIZ- İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İLE MEVZUATA UYGUNLUK VE EKONOMİK DURUM İLİŞKİSİ ...
           M.Çağatay GÜRBÜZ- Hakkı Güngör GÜRBÜZ- ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU İLE YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA HANGİ KANUNDA YER ALAN İDARİ PARA CEZASININ UYGULANMASI GEREKTİ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler