DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> Mayıs 2017 , 627 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           HÜSEYİN ACAR- VERGİYE UYUMLA MÜKELLEFLERE % 5 VERGİ İNDİRİMİ ...
           Fırat ALTAN- BİLFİİL İŞİN BAŞINDA OLMAK ...
           Şemsettin ESER- GENÇLERE VERGİ TEŞVİKİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ahmet TEKİN- ÖZEL MALİYET GİDERLERİNİN İTFASI ...
           AYHAN YAMAN- 2018 YILI ARSA VE ARAZİLERE AİT ASGARİ BİRİM DEĞERLERİNİN TESPİTİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Levent ERKUŞ- GÜMRÜK KANUNUNA GÖRE MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ KARARI VERİLEN KARA TAŞITLARININ SAHİPLERİNE İADESİ VE DEĞERLENDİRME ...
           Mehmet AKSOY- İHALE KARARLARINDA DAMGA VERGİSİNİN DOĞDUĞU AN VE ÖDENME ZAMANI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Mustafa Suat BARAN- BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU YETKİLENDİRİLMESİ ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- KAMU İHALE KANUNUNDA DÜZENLENEN İHALE KOMİSYONLARININ OLUŞUMU ...
           Av. Atilla İNAN- İHALEYİ ALAN İŞ ORTAKLIĞININ KENDİ ORTAKLARINI ALT YÜKLENİCİ OLARAK ÇALIŞTIRIP ÇALIŞTIRMAYACAĞI ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMI İHALELERİNDE SINIR DEĞER NASIL HESAPLANIR? ...
           Faruk ŞAHİN- DENİZ TURİZMİ TESİSLERİ VE DENİZ TURİZMİ ARAÇLARININ TABİ OLDUKLARI ORTAK HÜKÜMLER ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- SON DÜZENLEMELER KAPSAMINDA GSS SİGORTALILIĞI ...
           YASİN KULAKSIZ- ÖLÜM AYLIĞI ALAN KIZ ÇOCUKLARININ EVLENMEDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMALARI HALİNDE EVLENME ÖDENEĞİ ÖDENİR Mİ? ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M.Çağatay GÜRBÜZ- YERALTI MADEN İŞYERLERİNDE KURULACAK SIĞINMA ODALARI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- YABANCI İŞ GÜCÜ İÇİN YENİ OLANAK TURKUAZ KART, HAKEDİLİŞİ VE GETİRDİĞİ HAKLAR ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Mahmut ŞİMŞEK- İŞTİRAK FİİLİ NEDENİYLE MESLEK MENSUPLARINA GETİRİLEN MESLEKİ FAALİYETTEN ALIKOYMA CEZASI ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           TÜRKBEN PEDÜK- TÜRKİYE’DE OFF-SHORE BANKACILIĞI ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
           KARARLAR–TEBLİĞLER–GENELGELER ...
     8.3. Sirküler