DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Haziran 2017 , 628 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Fırat ALTAN- ZİRAİ ÜRÜN İHRAÇ EDENLERİN TEVKİFAT ZORUNLULUĞU ...
           Bahadır BAĞ- GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDEN VERGİ HATASI KAPSAMINDA HATALI TEVKİF EDİLEN VERGİLERE İLİŞKİN İADE İŞLEMLERİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Kenan COŞKUN- SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KURULUŞLARI AŞAMASINDA VERGİ KANUNLARI YÖNÜNDEN SAĞLANAN KOLAYLIKLAR ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Erkan DOĞAN- VERGİ HUKUKUNDA MÜCBİR SEBEP KAVRAMI ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Mahmut ŞİMŞEK- YABANCILARA GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA KDV. İSTİSNASI VE İADESİ ...
           Seyit YAŞAR- ZAYİ OLAN MALLARDA KDV. UYGULAMASI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           HÜSEYİN ACAR- 6736 SAYILI KANUNUN 5 VE 6’NCI MADDELERİNE GÖRE TAHAKKUK EDEN VERGİLERİN TECİLİ VE BORCU YOKTUR YAZISI ...
           Av. Atilla İNAN- MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTA PRİMLERİNİN GİDER KAYDEDİLİP EDİLEMEYECEĞİ ...
           Levent ERKUŞ- ULUSLARARASI İHALE KAVRAMINDA YENİ BELİRLEME DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DV. VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMASI VE DEĞERLENDİRME ...
           Şemsettin ESER- İDARİ/VERGİ YARGISINDA KÖKLÜ DEĞİŞİM ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- İHALE KOMİSYONLARININ TOPLANTI KARAR VE SORUMLULUĞU ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- EKAP ÜZERİNDEN YAPILACAK İHALELERDE SÜREÇ NASIL İŞLER? ...
           Faruk ŞAHİN- TURİST REHBERLİĞİ MESLEĞİ ...
           Mehmet AKSOY- PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMININ GÖTÜRÜ BEDEL ÜZERİNDEN İHALE EDİLMESİ ...
     3.4. Diğer Konular
           Mustafa Suat BARAN- BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU ORTAĞI KENDİ ADINA DENETİM YÜRÜTEBİLİR Mİ? ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Ahmet AĞAR- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UYGULANAN İŞYERLERİNDE SİGORTA PRİM DESTEĞİ AYLIK 4.941,00 TL. ÜCRET ALANLARA DA UYGULANACAKTIR ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- ANALIK HALİ VE KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ VE ÖDENEĞİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Ahmet TEKİN- KIDEM TAZMİNATI FONU BU DEFA KURULUYOR MU? ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- MADENLERDE SIĞINMA ODALARI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARI BELİRLEYEN TEBLİĞ YAYINLANDI ...
           M.Çağatay GÜRBÜZ- Hakkı Güngör GÜRBÜZ- TURKUAZ KART ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler