DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 256
Dergi İçeriği: 9701
Mevzuat: 2153

 

DERGİ İNDEKSİ >> Ağustos 2017 , 630 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Bahadır BAĞ- TASFİYEYE GİREN KURUMLARDA BEYAN ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Levent ERKUŞ- VERGİ MEVZUATIMIZDA İZAHA DAVET MÜESSESESİ VE UYGULAMASI ...
           Şemsettin ESER- MÜKELLEFİYET TESİSLERİNDE TEMİNAT ŞARTI ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ahmet TEKİN- KDV. ORANLARINDAKİ KARMAŞA ...
           HÜSEYİN ACAR- DANIŞTAY KARARI İLE KDV. GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK (NET ALAN VE ORTAK KULLANILAN SOSYAL VE KÜLTÜREL ALANLAR) ...
           Celal DEMİR- MÜKELLEF, ÜRETİCİ VE VATANDAŞLARA SAĞLANAN YENİ İMKÂNLAR - 2 ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Dr. Mehmet AKSOY- KAMU ALIMLARINDA İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLARLA SÖZLEŞME İMZALANMASI ...
           Faruk ŞAHİN- TURİST REHBERLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI ...
     3.4. Diğer Konular
           Erkan DOĞAN- EMLAK VERGİSİNDE UZLAŞMA UYGULAMASI ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA YAPILAN YERSİZ ÖDEMELERİN GERİ ALINMASI ...
           YASİN KULAKSIZ- İHALE KONUSU İŞLERDE SGK. ÜNİTESİ TARAFINDAN YAPILAN ASGARİ İŞÇİLİK ARAŞTIRMASI ...
           Ahmet AĞAR- STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERE VERİLECEK EN AZ ÜCRET ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- İŞ KANUNUNDA ARABULUCULUK VE DİĞER DEĞİŞİKLİKLER ...
           M.Çağatay GÜRBÜZ- Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ VE YILDIRMA (MOBBİNG) HUSUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ – 2 ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK EVLAT EDİNME İZNİ ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Av. Atilla İNAN- KURUL HALİNDE GÖREVLENDİRİLEN BİLİRKİŞİ ÇALIŞMALARININ ORGANİZASYONU ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler