DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Eylül 2017 , 631 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Bahadır BAĞ- TOPLU SÖZLEŞME, İHTİLAF VB. NEDENLERLE İŞÇİLERE GERİYE DÖNÜK ÜCRET ÖDEMESİNDE TEVKİFAT ...
           Prof. Dr. Salim ŞEN- DEĞER ARTIŞ KAZANCI VERGİLENDİRİLMESİ BİLGİ KÜMESİ ...
           Levent ERKUŞ- YURT DIŞI KAZANÇLARINDA GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Şemsettin ESER- SERBEST MESLEK ERBABINA AİT İKİNCİ (VE DAHA FAZLA) ARACIN GİDERLERİNİN İNDİRİMİ MÜMKÜN MÜ? ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ahmet TEKİN- YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİNDE SON GÜNLER ...
           Celal DEMİR- MÜKELLEF, ÜRETİCİ VE VATANDAŞLARA SAĞLANAN YENİ İMKÂNLAR – 3 ...
           Seyit YAŞAR- KDV. TEVKİFAT İADESİNİN KISMEN TALEBİ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Mehmet AKSOY- İHALE KARARI DAMGA VERGİSİNİN ÖDENMESİNDE İHALEYİ YAPAN İDARENİN SORUMLULUĞU ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- İSTEKLİNİN SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAYA YANAŞMAMASI NEDENİYLE İHALENİN İPTAL EDİLMESİ HALİNDE DAHA ÖNCE ALINMIŞ OLAN İHALE KARARI DAMGA VERGİSİNİN DURUMU ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- YAPIM İŞLERİNDE ALT YÜKLENİCİLERE İŞ BİTİRME BELGESİ VERİLMESİ ŞARTLARI ...
           Faruk ŞAHİN- TURİST REHBERLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMININ UYGULANMASI VE KURSİYERLERLE İLGİLİ HUSUSLAR ...
     3.4. Diğer Konular
           Mustafa Suat BARAN- BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE İDARİ YAPTIRIM VE TEKERRÜR ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK OLUŞTURULAN KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Ahmet AĞAR- İŞÇİDEN ALINAN İBRANAMENİN GEÇERLİ SAYILMASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR? ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- ÇALIŞANLARIN HAFTA TATİLİ HAKKI KALDIRILDI MI? ...
           M.Çağatay GÜRBÜZ- Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ VE YILDIRMA (MOBBİNG) HUSUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ – 3 ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Av. Atilla İNAN- MEMURLARA FAZLA ÖDEME VE KAMU ZARARI ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
           PROJE VE KONTROLLÜK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ ...
     8.3. Sirküler