DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Kasım 2017 , 633 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Bahadır BAĞ- KİRALANAN İŞYERİNİN BAŞKA MÜKELLEFLERE KİRALANMASI ...
           Av. Atilla İNAN- MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASININ VERGİ BOYUTU ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Levent ERKUŞ- ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ VE GİB ÖZELGESİ ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Şemsettin ESER- İZAHA DAVET ...
           Celal DEMİR- İZAHA DAVET MÜESSESESİ – 2 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Sami SÜZER- TORBA TASARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Salim ŞEN- YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN KURULUŞU BİLGİ KÜMESİ ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- BELEDİYELERDE ÇALIŞAN MEMURLARA ÖDENMESİ ÖNGÖRÜLEN İKRAMİYENİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE YER ALAN İLÇE BELEDİYELERİNDE UYGULAMASI ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Faruk ŞAHİN- TURİST REHBERLİĞİ MESLEĞİNE KABUL BAŞVURUSU VE RUHSATNAME İÇİN İSTENİLEN BELGELER İLE İLGİLİ HUSUSLAR ...
           Mehmet AKSOY- BEDEL İÇERMEYEN YAPIM SÖZLEŞMELERİNDE İŞ DENEYİM BELGESİ ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- HİZMET İHALESİ KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN TAŞERON PERSONEL BANKA PROMOSYONU ALABİLİR Mİ? ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           YASİN KULAKSIZ- TRAFİK İŞ KAZALARINDA İŞVEREN SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRAN HALLER ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANILMASI VE ÖNEMLİ UNSURLAR ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- İŞYERİ BİLGİSAYAR VE İNTERNETİNİN İŞÇİ TARAFINDAN ÖZEL İŞLERİNDE KULLANILMASININ SONUÇLARI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Ahmet TEKİN- İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN (STAJ YAPAN) ÖĞRENCİLERE ÜCRET ÖDENMESİ ...
           M.Çağatay GÜRBÜZ- Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞ MAHKEMELERİ KANUNU İLE GETİRİLEN ARABULUCULUK SİSTEMİ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler