DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Aralık 2017 , 634 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Şemsettin ESER- AR-GE VERGİ İNDİRİMİ ...
           Seyit YAŞAR- TİCARİ TAKSİ PLAKASI SATIŞ VE KİRALANMASININ GELİR VERGİSİ VE KDV. AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Bahadır BAĞ- TAŞINMAZLARIN İKİ TAM YIL SÜRE İLE ŞİRKET AKTİFİNDE BULUNDURULMASI İLE İLGİLİ SÜRENİN TESPİTİ ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Celal DEMİR- İZAHA DAVET MÜESSESESİ – 3 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Tamer BALCI- BİNEK OTOMOBİL ALIMLARINDA YÜKLENİLEN KDV.’NİN İNDİRİMİ - 1 ...
           Mehmet SAY- VERGİ GELİRLERİNİN TAHSİLATI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Mehmet AKSOY- YURTDIŞINDA KONAKLAMA VE İAŞE MASRAFLARI KARŞILANANLARIN YURTDIŞI GÜNDELİKLERİ ...
           Yrd. Doç. Dr. Cem Barlas ARSLAN- VERGİ HUKUKUNDA TORBA KANUNLAR ÜZERİNE ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN ORTAK HİZMET PROJESİ KAPSAMINDA DERNEK VAKIF VE BİRLİKLERE YARDIM YAPILMASI ...
           Av. Atilla İNAN- DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞLERİNDE İHALE DÖKÜMANINDA KALEM BAZINDA PURSANTAJ (İLERLEME YÜZDESİ) VERİLMESİ YAKLAŞIM MALİYETİN İFŞASI ANLAMI ...
           Faruk ŞAHİN- TURİST REHBERLİĞİ HİZMETLERİ VE MESLEĞİN İCRASINA İLİŞKİN ESASLAR ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLER ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           YASİN KULAKSIZ- İŞÇİNİN YAPMIŞ OLDUĞU EK İŞ, İŞVEREN AÇISINDAN HAKLI FESİH SEBEBİ OLUŞTURUR MU? ...
           Doğan KESKİN- ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE MUVAZAADAN KAÇINMANIN KOŞULLARI KAMUDA ALT İŞVEREN İŞÇİLERİ İÇİN GEÇERSİZ TALEPLER ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           M.Çağatay GÜRBÜZ- Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞ MAHKEMELERİ KANUNU İLE GETİRİLEN ARABULUCULUK SİSTEMİ VE DİĞER YENİLİKLER – 2 ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Ahmet TEKİN- HER YIL ARALIK AYINDA YAPILMASI GEREKEN ZORUNLU İŞLEMLERLE İLGİLİ BAZI HATIRLATMALAR ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Salim ŞEN- POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI VERGİ BOYUTU BİLGİ KÜMESİ ...
           Mustafa Suat BARAN- BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN SÜREKLİ EĞİTİM ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler