DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> Ocak 2018 , 635 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Ahmet TEKİN- 2018 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET BRÜT, ELE GEÇEN VE İŞVERENE MALİYETİ ...
           Şemsettin ESER- YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNDE İŞİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ ...
           Bahadır BAĞ- AVUKATLARIN ARABULUCULUK BEDELİ TAHSİLİNDE BELGE DÜZENİ ...
           Seyit YAŞAR- GELİR VERGİSİNDE ZARAR MAHSUBU ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Celal DEMİR- TASFİYE SÜRECİ VE RE’SEN TERK İŞLEMİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Tamer BALCI- BİNEK OTOMOBİL ALIMLARINDA YÜKLENİLEN KDV.’NİN İNDİRİMİ - 2 ...
           Kenan COŞKUN- 150 METREKARENİN ALTINDA KONUT TESLİMLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İADE SÜRECİ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Levent ERKUŞ- EMLAK VERGİSİNDE 7033 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEME VE UYGULAMA ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- TAŞERON DÜZENLEMESİ NASIL İŞLEYECEK? ...
           Mehmet AKSOY- YAPIM İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNİ TEVSİK AMACIYLA FATURA SUNULMASI ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- ÇALIŞMA MEVZUATINDA KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YETKİSİ VE SINIRLARI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           YASİN KULAKSIZ- İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA YER ALMASI GEREKENLER VE DOSYA TUTULMAMASININ İŞVERENE YAPTIRIMI ...
           M.Çağatay GÜRBÜZ- Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞ MAHKEMELERİ KANUNU İLE GETİRİLEN ARABULUCULUK SİSTEMİ VE DİĞER YENİLİKLER – 3 ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- KAMU İDARELERİNDE MUHASEBE HİZMETLERİNİN HİZMET SATIN ALMASI SURETİYLE KARŞILANMASI MÜMKÜN MÜDÜR? ...
           Mustafa ERDEN- TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİŞLERİ ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Av.Atilla İNAN- BİLİRKİŞİLERCE DOSYALARIN MAHKEMELERDEN TESLİM ALINMASI VE İADESİ ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
           ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI ...
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler