DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Nisan 2018 , 638 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           MESUT UÇAK- BEYANNAME DİSPOZİSYONU GÖZÖNÜNDE BULUNDURULARAK 2017 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME ESASLARI ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Celal DEMİR- TEMİNAT UYGULAMASINDA SMMM. VE YMM.’LERİN DURUMU İLE MESLEKİ SORUMLULUKLARI - 2 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Levent ERKUŞ- ŞİRKETLERDE TASFİYE SÜRECİ VE VERGİSEL BOYUTU ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Şemsettin ESER- EMLAK VERGİSİ ÖDEMEYECEKLER ...
           BÜNYAMİN ÇİTİL- İMAR HARÇLARI VE ÜCRETLERİN HUKUKİ DAYANAĞI VE YARGILAMA ALANI - 3 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- KAMUDA İHALESİZ İŞ GÖRMENİN MALİ BOYUTU ...
           Faruk ŞAHİN- TURİST REHBERLERİ MESLEĞİNİN KORUNMASI VE TURİST REHBERLİĞİ HİZMETLERİNİN DENETİMİ İLE İLGİLİ ESASLAR ...
           Mehmet AKSOY- SÜRESİ BİTMİŞ SÖZLEŞME KAPSAMINDA İŞ ARTIŞI SURETİYLE MAL ALIMI YAPILMASI ...
     3.4. Diğer Konular
           Mustafa Suat BARAN- DENETİM ÜSTLENEN BAĞIMSIZ DENETÇİ UYGULAMASI ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- EMEKLİLİK İŞLEMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ...
           Ahmet AĞAR- İŞVERENLER İÇİN SGK. TARAFINDAN GETİRİLEN YENİ KOLAYLIKLAR VE YAPILAN DÜZENLEMELER ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           YASİN KULAKSIZ- İŞÇİNİN MESAİ SAATLERİ DIŞINDA İŞVERENE HAKARETİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ...
           Doğan KESKİN- İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK İŞÇİNİN YAZILI RIZASI OLMADAN YAPILAMAZ ...
           M.Çağatay GÜRBÜZ- Hakkı Güngör GÜRBÜZ- AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİNDEN YARARLANMA – 1 ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Av. Atilla İNAN- MEMURLARA YİYECEK YARDIMI İHALELERLE YAPILABİLİR Mİ? ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- MEMURLARA YİYECEK YARDIMI KARŞILIĞI NAKİT PARA, KUPON, KART, FİŞ, BİLET VEYA BU MAHİYETTE BİR ÖDEME ARACI VERİLMESİ UYGULAMASINA SON VERİLDİ ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Seyit YAŞAR- MAL TESLİM EDİLMEDEN VEYA HİZMET TAMAMLANMADAN ÖNCE FATURA KESİLMESİ ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Ahmet TEKİN- SON ZAMANLARDA MEYDANA GELEN MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ VE MALİYET ARTIŞLARI ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler