DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Mayıs 2018 , 639 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Mahmut ŞİMŞEK- VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE YAPILAN TEBLİĞ İŞLEMLERİNDE Kİ SON DEĞİŞİKLİKLER ...
           Tamer BALCI- SABİT KIYMETLERDE DEĞER ARTIRICI HARCAMALAR VE AMORTİSMAN UYGULAMALARI – 1 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Levent ERKUŞ- KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN İŞLEMLERE İLİŞKİN SON YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER ...
           Celal DEMİR- KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFİ OLMAYAN GERÇEK KİŞİLERE ELEKTRONİK ORTAMDA SUNULAN HİZMETLER VE 3 NO.LU KDV. BEYANNAMESİ – 1 ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Bahadır BAĞ- KAMYONET TADİLİNDE ÖTV. ...
           Mehmet SAY- VERGİ GELİRLERİNİN TAHSİLATI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Şemsettin ESER- LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİNDE ESAS ALINAN TARİH ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Dr. Mehmet AKSOY- BELEDİYE GELİRİNİN ZAMANAŞIMINA UĞRATILMASI NEDENİYLE MEYDANA GELEN KAMU ZARARINDA BELEDİYE BAŞKANININ SORUMLULUĞU ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av. Atilla İNAN- ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL SÖZLEŞMELERDE İŞ ARTIŞI İLE EKSİLİŞİ VE BUNLARIN DAMGA VERGİSİ ...
           Faruk ŞAHİN- TURİST REHBERLİĞİ MESLEĞİNİN KORUNMASI KAPSAMINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- OTOMATİK İŞYERİ TESCİLİ ...
           Ahmet AĞAR- GENÇ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE 18 AY SÜREYLE PRİM ÖDEMEMELERİ VE DİĞER TEŞVİKLERDEN GERİYE DOĞRU YARARLANMA İMKÂNI GETİRİLDİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           YASİN KULAKSIZ- İŞE GEÇ GELME VE İŞTEN ERKEN AYRILMANIN İŞ KANUNU AÇISINDAN FESİH BOYUTU ...
           Doğan KESKİN- FESHİN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR VE BİR YARGI KARARI ...
           M.Çağatay GÜRBÜZ- Hakkı Güngör GÜRBÜZ- AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİNDEN YARARLANMA – 2 ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Ahmet TEKİN- YİNE KAPSAMLI BİR YAPILANDIRMA (AF) GELİYOR ...
           Mustafa Suat BARAN- BAĞIMSIZ DENETÇİLERE YÖNELİK SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLEMENİN ŞARTLARI ...
           Bünyamin ÇİTİL- MADEN HUKUKUNDA RUHSATLARIN BİRLEŞMESİ – 1 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler