DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Temmuz 2018 , 640-641 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           HÜSEYİN ACAR- TAKSİ, DOLMUŞ, MİNİBÜS VE UMUM SERVİSLERE AİT PLAKA SATIŞINDAKİ İSTİSNA HANGİ MÜKELLEFLERİ KAPSAMAKTADIR ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Bahadır BAĞ- ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN VERGİSEL BOYUTU ...
           Mahmut ŞİMŞEK- VERGİYE UYUMLU KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE TANINAN VERGİ İNDİRİMİ ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Tamer BALCI- SABİT KIYMETLERDE DEĞER ARTIRICI HARCAMALAR VE AMORTİSMAN UYGULAMALARI – 2 ...
           Şemsettin ESER- TASFİYESİ SONA EREN TÜZEL KİŞİLİK ADINA TASFİYE ÖNCESİ VEYA TASFİYE DÖNEMİ İÇİN YAPILAN CEZALI TARHİYATLARDA TARHİYATIN MUHATABI ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Seyit YAŞAR- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA İNDİRİM ZAMANI ...
           Celal DEMİR- KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFİ OLMAYAN GERÇEK KİŞİLERE ELEKTRONİK ORTAMDA SUNULAN HİZMETLER VE 3 NO.LU KDV. BEYANNAMESİ – 2 ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- BELEDİYELERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ OLARAK SEÇİLMELERİ HALİNDE KENDİLERİNE İŞÇİ ÜCRETİ ÖDEMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Dr. Mehmet AKSOY- 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILAN İHALELERDE İHALE KARARI DAMGA VERGİSİNİN İADESİ ...
           Av. Atilla İNAN- DİPLOMAYA İŞ DENEYİM BELGELERİNDE GÖSTERGENİN ESAS ALINACAĞI TARİH ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- PERSONEL İSTİHDAMI HİZMET İHALELERİ HAKKINDAKİ TEREDDÜTLER ...
           Faruk ŞAHİN- TURİST REHBERLİĞİ MESLEĞİ KAPSAMINDA MESLEK KURULUŞLARININ TEŞEKKÜLÜ İLE İLGİLİ ESASLAR ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Mustafa ERDEN- PRİM VE PRİME İLİŞKİN ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Ahmet TEKİN- YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI ...
           YASİN KULAKSIZ- İŞÇİNİN BİLGİ VE PERFORMANSINI ARTTIRMAK AMACIYLA YAPILAN TOPLANTILARA KATILMASI FAZLA ÇALIŞMA OLARAK KABUL EDİLİR Mİ? ...
           Doğan KESKİN- FESİHTE SON ÇARE İLKESİ ...
           M.Çağatay GÜRBÜZ- Hakkı Güngör GÜRBÜZ- AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİNDEN YARARLANMA – 3 ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           BÜNYAMİN ÇİTİL- MADEN HUKUKUNDA RUHSATLARIN BİRLEŞMESİ – 2 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler