DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Ağustos 2018 , 642 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Levent ERKUŞ- Enes DÖNMEZ- İŞ SONU TAZMİNATLARINA GETİRİLEN VERGİ İSTİSNASI VE ÖNCEDEN ALINAN VERGİLERİN İADESİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Kenan COŞKUN- KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR ...
           Bahadır BAĞ- FATURA ÖDEME MERKEZİ BELGE DÜZENİ ...
           Seyit YAŞAR- MALMÜDÜRLÜKLERİNDE BA/BS FORMU CEZA UYGULAMASI ...
           Tamer BALCI- SABİT KIYMETLERDE DEĞER ARTIRICI HARCAMALAR VE AMORTİSMAN UYGULAMALARI – 3 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ahmet TEKİN- AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMET SATIŞLARININ MUHASEBE KAYITLARI NASIL OLMALIDIR ...
           Şemsettin ESER- KONUT TESLİMLERİNDEN KAYNAKLI İNDİRİMLİ ORAN KDV. İADELERİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Mehmet SAY- 6183 48/A MADDESİNİN UYGULAMASI ...
           Cenk CANAL- DAMGA VERGİSİ VE CEZASINDA SORUMLULUK HALLERİ ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Mehmet AKSOY- POLİTİKA ARACI OLARAK KAMU ALIMLARININ ÖZELLİĞİ ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA İHALE YOLUYLA MALİ DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINMASI MÜMKÜN MÜDÜR? ...
           Av. Atilla İNAN- İHALE SÖZLEŞMELERİNİN DEVRİ VE SONUÇLARI ...
           Faruk ŞAHİN- TURİST REHBERLİĞİ MESLEĞİ KAPSAMINDA KURULACAK OLAN MESLEK KURULUŞLARININ GÖREV VE YETKİLERİ VE GELİR-GİDERLERİ ...
     3.4. Diğer Konular
           Mustafa Suat BARAN- 2019 YILINDA BAĞIMSIZ DENETÇİLERİ BEKLEYEN DÜZENLEMELER ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- ENERJİ MÜSAADESİ ALINABİLMESİ İÇİN ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİNCE YAPILMASI GEREKEN TRAFO KURULUM GİDERLERİ KAMU BÜTÇESİNDEN KARŞILANABİLİR Mİ? ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- 5510 SAYILI KANUNUN 4/1-B KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN DURDURULMASI ...
           Ahmet AĞAR- YENİ İŞYERİ AÇAN GENÇLERİN PRİMLERİ HAZİNE TARAFINDAN ÖDENECEK, 01.07.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN 10-49 ÇALIŞANI OLAN İŞYERLERİNDE ZORUNLU BES UYGULANACA ...
           YASİN KULAKSIZ- İŞVERENLERCE SİGORTALILARA VERİLEN ALTINLARIN BEDELLERİ PRİME ESAS KAZANCA DAHİL MİDİR? ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           M.Çağatay GÜRBÜZ- Hakkı Güngör GÜRBÜZ- AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİNDEN YARARLANMA – 4 ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- İŞİ BIRAKMAK ZORUNDA BIRAKILAN İŞÇİ VE HAKLI NEDENLE FESİH ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           BÜNYAMİN ÇİTİL- MADEN HUKUKUNDA RUHSATLARIN BİRLEŞMESİ – 3 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler