DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> Eylül 2018 , 643 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Celal DEMİR- KIYAS YAPILAN KDV. ARTIRIMLARININ YARGI KARARLARI DOĞRULTUSUNDA TAHLİLİ – 1 ...
           Seyit YAŞAR- BİNEK OTOMOBİLLERDE KDV UYGULAMASI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ahmet TEKİN- 7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN VE UYGULAMA SÜRELERİ ...
           Bahadır BAĞ- 6183 SAYILI AMME ALACAKLARI TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 48 VE 48/A UYGULAMASI ...
           Emine BATKİTAR- VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Şemsettin ESER- TİCARET ŞİRKETLERİNİN ŞAHIS İŞLETMESİNE DÖNÜŞMESİ ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALEYE KATILIMDA YETERLİK KRİTERLERİ ARASINDA YER ALAN VERGİ BORCU KRİTERİ KONUSUNDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ...
           Av. Atilla İNAN- ESNAF VE SANATKARLARIN İHALELERE KATILMASI VE İŞ DENEYİM BELGESİ ALMA HAKKI ...
           Levent ERKUŞ- DOĞRUDAN TEMİN USULÜNDE DAMGA VERGİSİ UYGULAMALARI ...
           Faruk ŞAHİN- TURİST REHBERLİĞİ MESLEĞİ KAPSAMINDA KURULACAK OLAN MESLEK KURULUŞLARININ ORGANLARI VE BU ORGANLARIN OLUŞUMU ...
     3.4. Diğer Konular
           Sadettin DOĞANYİĞİT- DENETİM MÜHENDİSLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- SOSYAL GÜVENLİK PRİM DESTEĞİ TEŞVİK UYGULAMASI ...
           Ahmet AĞAR- İŞÇİ VE İŞVERENLER ARASINDA ÇIKACAK UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCUYA BAŞVURU ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- İŞE İADE SÜRECİ VE İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ...
           M.Çağatay GÜRBÜZ- Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNDE DEĞİŞİKLİK ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           YASİN KULAKSIZ- SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNİN TÜM YÖNLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler