DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Ekim 2018 , 644 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Cenk CANAL- GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİM KAZANÇLARI İSTİSNASI İLE TAKVİYE KURSLARININ DURUMUNA BAKIŞ ...
           Bahadır BAĞ- ÜÇ AYLIK STOPAJ BEYANINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           BÜNYAMİN ÇİTİL- TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA EREN ŞİRKETLERDE VERGİ TARHİYATI VE DAVA EHLİYETİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Celal DEMİR- KIYAS YAPILAN KDV. ARTIRIMLARININ YARGI KARARLARI DOĞRULTUSUNDA TAHLİLİ – 2 ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Şemsettin ESER- YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARLARININ VERGİ UYGULAMALARINA ETKİSİ ...
           Levent ERKUŞ- İMAR BARIŞI KAPSAMINDA DÜZENLENEN YAPI KAYIT BELGESİ UYARINCA YAPILAN CİNS DEĞİŞİKLİĞİNDE HARÇ UYGULAMASI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Faruk ŞAHİN- TURİST REHBERLİĞİ MESLEĞİ KAPSAMINDA KURULACAK OLAN MESLEK KURULUŞLARININ ORGAN ÜYELERİNİN SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR ...
           Av. Atilla İNAN- İHALE SÖZLEŞMELERİNDE VE ORTAK GİRİŞİMLERDE DEVİR YASAĞININ KAPSAMI ...
     3.4. Diğer Konular
           Ahmet TEKİN- MALİYETLERİMİZ ARTIŞ GÖSTERİYOR ...
           Mustafa Suat BARAN- BAĞIMSIZ DENETİMDE SÜREKLİ EĞİTİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- KAMU ARAÇ KİRALAMA İHALELERİ ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİKİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           YASİN KULAKSIZ- ÇALIŞTIĞI ŞİRKETTE BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN BAŞKA İŞ GÖRÜŞMELERİ YAPAN KİŞİNİN DURUMUNUN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ...
           Doğan KESKİN- İŞE BAŞLATILMAYAN İŞÇİYE ÖDENECEK BOŞTA GEÇEN DÖRT AYA AİT ÜCRETİN VE TAZMİNATLARIN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÜCRET VE HİZMET SÜRELERİ ...
           M.Çağatay GÜRBÜZ- Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞ KANUNU UYGULAMASINDA TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- VEKALET GÖREVİ VE ŞARTLARI İLE AÇIKTAN VEKİL OLARAK ATANANLARIN DOĞUM İZNİNDEN YARARLANMALARININ MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler