DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> Aralık 2018 , 646 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Ahmet TEKİN- ÖDENMEYEN SİGORTA PRİMLERİNİN GİDER KAYDI NE ZAMAN OLMALI ...
           Şemsettin ESER- VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN MÜKELLEFLERE UYGULANMAYA BAŞLANAN % 5’LİK VERGİ İNDİRİMİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Altar Ömer ARPACI- ÖZEL MALİYET BEDELİNİN İFTASI VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR ...
           Cenk CANAL- HESAP DÖNEMİ KAPANIRKEN DEFTER TUTMA USULÜNDE DEĞİŞİKLİK ŞARTLARI VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           TAMER BALCI- İKİNCİ EL MOTORLU ARAÇ TİCARETİNDE ÖZEL MATRAH UYGULAMASI ...
           Celal DEMİR- DAVA KONUSU YAPILAN DÜZELTME BEYANNAMESİNE İSTİNADEN “ÖZEL ESASLAR” KAPSAMINDAN ÇIKMAK MÜMKÜN MÜDÜR? – 1 ...
           Kenan COŞKUN- HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Levent ERKUŞ- Enes DÖNMEZ- TARES VE KAPSAMINDAKİ TAŞINIR REHİN SÖZLEŞMELERİNE BİR BAKIŞ ...
           Bahadır BAĞ- 6183 SAYILI KANUNA GÖRE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDE Kİ HAK VE ALACAKLARININ HACZİ ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Faruk ŞAHİN- TURİST REHBERLERİ MESLEK KURULUŞLARININ YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİNE ÖDENECEK ÜCRETLER İLE BAKANLIĞIN MESLEK KURULUŞLARI ÜZERİNDEKİ DENETİMİ ...
           Dr. Mehmet AKSOY- DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİYLE YAPILAN HİZMET VE YAPIM İŞİ ALIMLARDA SÖZLEŞME DÜZENLENMESİ ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILAN İHALELERDE İSTEKLİLERDEN ALINACAK GEÇİCİ TEMİNATLAR VE BU TEMİNATLARIN İADESİ ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- TELAFİ ÇALIŞMA VE FAZLA ÇALIŞMA KARŞILIĞINDA İZİN ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M.Çağatay GÜRBÜZ- KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMASI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           YASİN KULAKSIZ- İŞÇİNİN MESAİ SAATLERİ İÇİNDE BAHİS OYNAMASININ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ BAKIMINDAN SONUÇLARI ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler