DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> Ocak 2019 , 647 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Ahmet TEKİN- 2019 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET BRÜT, ELE GEÇEN VE İŞVERENE MALİYETİ ...
           Şemsettin ESER- İKALE SÖZLEŞMESİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Cenk CANAL- TAKVİM YILI GEÇTİKTEN SONRA GELEN FATURANIN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU ...
           Mehmet SAY- 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNDA TEBLİĞ HÜKÜMLERİ DEĞİŞTİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Celal DEMİR- DAVA KONUSU YAPILAN DÜZELTME BEYANNAMESİNE İSTİNADEN “ÖZEL ESASLAR” KAPSAMINDAN ÇIKMAK MÜMKÜN MÜDÜR? – 2 ...
           Bahadır BAĞ- BİRDEN FAZLA İŞ YAPAN MÜKELLEFLERİN ÜRETTİKLERİ MALLARI KENDİ İŞLERİNDE KULLANMALARI HALİNDE BELGE DÜZENİ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Seyit YAŞAR- İFLASIN VERGİSEL İŞLEMLERE ETKİSİ ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
     3.4. Diğer Konular
           Erdoğan DEDEOĞLU- HARCIRAH KANUNUNDA YENİDEN DÜZENLENEN MEMURİYET MAHALLİ ...
           Mustafa Suat BARAN- BAĞIMSIZ DENETİMDE SÜREKLİ EĞİTİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- YURT DIŞI BORÇLANMADA BORÇLANILACAK SÜRELER VE SİGORTALILIK BAŞLANGICI ...
           Ahmet AĞAR- 400 BİN İŞYERİ, 01.01.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN ZORUNLU OLARAK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE DAHİL OLACAKTIR ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Mehmet AKSOY- FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİ VE İŞÇİLERE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMESİ ...
           YASİN KULAKSIZ- İŞÇİNİN İŞVERENE OLAN İHBAR TAZMİNATI BORCU ...
           Doğan KESKİN- ANALIK HALİNDE ÇALIŞMA KOŞULLARI ...
           Av. M. Çağatay GÜRBÜZ- Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞ KANUNU UYGULAMASINDA ARA DİNLENME SÜRELERİ ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Av.Atilla İNAN- SAYIŞTAY YARGILAMASINDAKİ KUSURSUZ SORUMLULUK UYGULAMASININ DEĞİŞİMİ ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
           ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI ...
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler