DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Mart 2019 , 649 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Seyit YAŞAR- GELİR VERGİSİNDE ZARAR MAHSUBU ...
           Şemsettin ESER- 2018 KİRA GELİRİNİN BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR ...
           MESUT UÇAK- TÜM GELİR UNSURLARI İTİBARİYLE 2018 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENME ESASLARI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Cenk CANAL- REKLAMASYON FATURALARININ VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           HÜSEYİN ACAR- İNTERNETTEN SATIŞLARIN ESNAF MUAFİYETİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Bahadır BAĞ- FAALİYETE GEÇMEMİŞ İŞLETMELERİN SATIN ALDIKLARI EMTİA VE DEMİRBAŞLARIN BA FORMUNA DAHİL EDİLİP EDİLMEYECEĞİ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- 2019 YILI İÇİN KAMU İHALE KANUNUNDA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER YENİDEN BELİRLENDİ ...
           Av. Atilla İNAN- 2018 YILINDA ORTAYA ÇIKAN KUR FARKLARININ MÜCBİR SEBEP SAYILIP SAYILMAYACAĞI KONUSUNDA KAMU İHALE KURUMUNUN GÖREVİ ...
     3.4. Diğer Konular
           Ahmet TEKİN- MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER AMAÇ DIŞINA ÇIKMAYA BAŞLADI ...
           Celal DEMİR- GERİ KAZANIM KATILIM PAYI - 2 (NAMI DİĞER POŞET BEYANI) ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Ahmet AĞAR- İŞVERENLERE 2019 YILINDA DA ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ UYGULANACAKTIR ...
           YASİN KULAKSIZ- SGK. MEVZUATINA GÖRE ALT İŞVERENE UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINDA ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU ...
           Doğan KESKİN- İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARARLANABİLME KOŞULLARINDAN SON 120 GÜNDE SÜREKLİ PRİM ÖDENMESİ KOŞULU DEĞİŞİYOR ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Av. M. Çağatay GÜRBÜZ- Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞ KANUNU UYGULAMASINDA GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           MEHMET AKSOY- DEVLET MEMURLARINA YAPILAN YİYECEK YARDIMINDA YAŞANILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler