DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Nisan 2019 , 650 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Erdoğan DEDEOĞLU- YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİNİN BELİRLENMESİ VE VERGİ TEVKİFATI ...
           Emine BATKİTAR- KAT KARŞILIĞI ARSA TESLİMİNİN VERGİ KANUNLARI YÖNÜNDE DEĞERLENDİRİLMESİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           MESUT UÇAK- 2018 HESAP DÖNEMİ KURUM KAZANCI BEYANINDA KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DİSPOZİSYONU ÇERÇEVESİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR ...
           Altar Ömer ARPACI- KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Şemsettin ESER- TARH ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ VERGİ VE CEZA İÇİN ZAMANAŞIMI SÜRESİNDEN SONRA MÜKELLEFİN TALEBİ ÜZERİNE TARHİYAT YAPILABİLİR Mİ? ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ahmet TEKİN- REFORM NİTELİKLİ BİR KANUN DAHA GELİYOR ...
           Cenk CANAL- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMASI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           MEHMET AKSOY- İHALE DÜZENİNİ BOZAN FİİL VE DAVRANIŞLARA KARŞI MALİ YAPTIRIM ...
     3.4. Diğer Konular
           Sadettin DOĞANYİĞİT- ÖZEL SEKTÖR YAPI MÜTEAHHİTLERİ İÇİN GETİRİLEN YENİ DÜZENLEME ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VE ZAMANAŞIMI UYGULAMASI ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- KONKORDATO VE ÜCRET GARANTİ FONUNUN ÖNEMİ ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- Av. M. Çağatay GÜRBÜZ- İŞ KANUNU UYGULAMASINDA HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler