DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 256
Dergi İçeriği: 9701
Mevzuat: 2144

 

DERGİ İNDEKSİ >> Haziran 2019 , 651-652 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Şemsettin ESER- GAYRİMENKULLERİN EŞ VE ÇOCUKLARA DEVRİ (BAĞIŞ/SATIŞ) HALİNDE VERGİLEME ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Bahadır BAĞ- AVM PROMOSYONLARINDA BELGE DÜZENİ ...
           Mehmet SAY- ÖLÜM HALİNDE MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEVLER ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Celal DEMİR- KDV. İNDİRİMİNDE YENİ DÖNEM ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Altar Ömer ARPACI- GÜMRÜK ANTREPOLARINDA DEPOLANAN EŞYANIN BAŞKASINA DEVRİNDE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           MEHMET AKSOY- İHALE SÜRECİNİ SONA ERDİREN SÖZLEŞME VE TÜRLERİ ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- İHALELERDE BAŞVURU VEYA TEKLİF ZARFI İÇİNDE SUNULMASI İSTENEN BELGELERDEN EKSİK OLAN BELGENİN SONRADAN TAMAMLATTIRILMASI MÜMKÜN MÜDÜR? ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- İMALAT GİRDİLERİNİN FİYATLARINDA BEKLENMEYEN ARTIŞLAR MEYDANA GELMESİ HALİNDE SÖZLEŞMELERİN TASFİYESİ VEYA DEVRİ SÜRECİ ...
     3.4. Diğer Konular
           Ahmet TEKİN- MALİYETLERİMİZ ARTIŞ GÖSTERİYOR (x) ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİ GEREKEN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN YASAL SÜRE DIŞINDA VERİLMESİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- 2019 YILINDA UYGULANACAK YENİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ ...
           Av. M. Çağatay GÜRBÜZ- Hakkı Güngör GÜRBÜZ- DARALAN EKONOMİK YAPI İÇİNDE İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULLARININ ÖNEMİ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Cenk CANAL- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLARIN TANIMLAMASI VE MUHASEBELEŞTİRME ...
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler