DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 255
Dergi İçeriği: 9683
Mevzuat: 2106

 

DERGİ İNDEKSİ >> Ağustos 2019 , 653-654 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           KENAN COŞKUN- KİRA GELİRİ ELDE EDEN MÜKELLEF SAYILARI VE VERGİ MİKTARININ ARTIRILMASI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Altar Ömer ARPACI- AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERDE YENİLEME FONU UYGULANMASI ŞARTLARI ...
           Bahadır BAĞ- BAĞLI VERGİ DAİRESİ (MALMÜDÜRLÜKLERİ) MÜKELLEFLERİN E-BEYANNAME ZORUNLULUĞU ...
           Cenk CANAL- VERGİ YASALARINDA SÜRELER VE BUNLARI UZATAN HALLER ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Şemsettin ESER- İŞİNİ TERK EDEN MÜKELLEFLERİN İNDİRİMLİ ORAN KDV. İADE TALEPLERİ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Levent ERKUŞ- AFET RİSKİ OLAN ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ KANUNDA YAPILAN VERGİ VE HARÇ DÜZENLEMELERİ VE GİB ÖZELGESİ ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- İHALELERDE İSTEKLİ OLABİLECEK NİTELİĞİNİN KAZANILABİLMESİ İÇİN DÖKÜMAN SATIN ALINMASI ZORUNLULUĞU ...
           Av. Atilla İNAN- İHALE TEKLİFLERİNDE BİLGİSAYAR YAZILIMINDAN KAYNAKLI YUVARLAMA İLE OLUŞAN HATANIN HESAPLAMA HATASI OLUP OLMADIĞI ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- KESİN VE EK KESİN TEMİNATLARIN GELİR KAYDI ...
     3.4. Diğer Konular
           Ahmet TEKİN- YENİ BİR VARLIK BARIŞI GELDİ ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- İSTİHDAM TEŞVİKLERİ VE YARARLANMA ŞARTLARI ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ANCAK KOŞULLARI VARSA YAPILABİLİR-ÖRNEK YARGI KARARI ...
           Av. M. Çağatay GÜRBÜZ- Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞ KANUNU AÇISINDAN TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA UYGULAMASI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Ahmet AĞAR- MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ OLMAYAN TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILAMAYACAK ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler