DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Mayıs 2006 , 464 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 16/1106 No.lu Abonemiz, SORU- Şahıs işletmemi külliyen kuracağım Ltd. Şti.’ye devir edeceğim. Ünvanınıda aynı ismin sonuna Ltd. Şti. şekl ...
           Sayın 49/4675 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Orjinal yandan camlı, sürücü sırasından başka arkada koltukları olan Doblo, Cango, Partner vb. araçlar ne olar ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 1- 2004 yılında şirketimizin ticari kârı çıkmıştı, fakat enflasyon düzeltme işlemleri neticesin ...
           Sayın 06/8190 No.lu Abonemiz, SORU- 31.12.2004 yılında yabancı paralı borç ve alacaklar değerlenmiş kambiyo kârı veya zararı olarak kayda alınmış. 2 ...
           Sayın 40/6906 No.lu Abonemiz, SORU- Şirketimiz % 79,070 hissesi ......... İl Özel İdaresine, % 20,558 hissesi ........ Belediyesine, % 0,172 hissesi ...
           Sayın 31/17708 No.lu Abonemiz, SORU- İşletmenin 2004 yılı bilgileri; 591 Dönem Net Kârı 18.342,60 YTL. 580 Geçmiş Yıllar Zararları 28.376,46 YTL. ( ...
           Sayın 64/699 No.lu EMS Abonemiz, SORU- Bir mükellefimizin 2002 yılı zararı 8.474,00 YTL.’dir. Bu mükellefimizin 2005 yılında uygulanan enflasyo ...
           Sayın 50/3568 No.lu Abonemiz, SORU- Müşterimin biri oto bakım ürünleri işi ile iştigal etmektedir. Yaptığı ürünler antifiriz, oto parfümü, oto temizl ...
           Sayın 42/9064 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Bağ-Kur primleri de ödendiği zaman mı gider yazılacak? Önceki yılın primini bu yıl ödersek bu yıl mı gider yaz ...
           Sayın 34/6574 No.lu Abonemiz, SORU- Faaliyet konusu sadece ihracat olan bir firmanın haberleşme, aydınlatma vs. giderlerinde bulunan indirilen KDV. t ...
           Sayın 31/11643 No.lu Abonemiz, KONU- Muhasebesine bakmakta olduğum akaryakıt istasyonunda, Maliye Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu akaryakıt pompa ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Kendim İlçede görev yapmaktayım. Fakat eşimin işi (Telekom’da görevli ve görev yaptığım İ ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, KONU- ......... Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı bir ilçe vergi dairesinde KDV. iade/mahsup işlemleri ...
           Sayın 38/11311 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Bir şirketin 31.12.2005 itibariyle bilançosunda ve gelir tablosunda gözüken Dönem Net Kârı 10.000 YTL.’ ...
           Sayın 21/2538 No.lu Abonemiz, SORU- Yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinde işin bitim tarihini geçici kabulün idarece onaylandığı tarih olarak kab ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın Abdullah ALKILIÇ SORU- İstanbul’da ticari taksi plakası ihalesine katılmak için başvurdum. Benden Şoförler Odası kaydı ve Esnaf Sicil kay ...
           Sayın 57/14407 No.lu Abonemiz, SORU- Babamın emeklilik durumu ile ilgili olarak; “İsteğe bağlı sigortalıların hangi sürelere ilişkin borçları ...
           Sayın Hasan ŞAHİN, SORU- 1982-1984 yılları arasında bir Türk firması tarafından Suudi Arabistan’a götürülen bir Türk işçisinin SSK. Mevzuatı ka ...
           Sayın Osman AKYÜZ, KONU- 6.8.1967 doğumluyum. 1.9.1985-30.9.1985 tarihlerinde bir aylık sigortalılık kaydım bulunmaktadır. 20.4.1989 tarihinde ise Va ...
           Sayın 52/13806 No.lu Abonemiz, SORU- Bayan iş arkadaşım, 27.2.1962 doğumlu olup, 1.6.1981 yılında kamu kuruluşunda işe başlayarak Emekli Sandığına ta ...
           Sayın Mahir BULGURCU, SORU- ................... no.lu Bağ-Kur sigortalısıyım. Makine Mühendisleri Odasına 13.2.1981 tarihinde kayıtlıyım. Vergi daire ...
           Sayın Bülent GEÇERLER, SORU- 1978-1980 yılları arasında vergi mükellefi olarak 2 yıl süreyle ticari faaliyette bulundum. Bu faaliyetimle ilgili bilgi ...
           Sayın 16/12462 No.lu Abonemiz, SORU- 1- 1.4.2006 tarihinden itibaren uygulamaya girecek olan SSK. ve Bağ-Kur taksitlendirme kapsamında 1952 doğumlu, ...
           Sayın 19/1637 No.lu Abonemiz, SORU- Yakınım olan; 3.9.1935 doğumlu bayan, 25.5.1983 tarihinde Bağ-Kur’lu olup 5 yıl 9 ay 6 gün prim ödemesinde ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Mustafa ATMACA- GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 29/2’NCİ MADDESİNİN UYGULAMASINDAKİ UYUŞMAZLIK ...
           Av.Atilla İNAN- YILLARA YAYGIN YAPIM VE ONARIM İŞLERİNDE VERGİ KESİNTİLERİ ...
           M. Bülent AYDIN- KAYIT DIŞI EKONOMİ-VERGİ DENETİMİ-İDARİ YAPI - 7 ...
           Altar Ömer ARPACI- MALİYET BEDELİ TESPİTİNDE KUR FARKLARI VE KREDİ FAİZLERİNİN DURUMU ...
           İrfan ERMİN- GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           İsmail YOĞUN- KURUMLARIN ÜCRET, AYLIK, İKRAMİYE VE BENZERİ ÖDEMELERİNİN ÖRTÜLÜ KAZANÇ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GENEL OLARAK TRANSFER FİYATLANDIRMASI ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           M. Nadir ARICA- FATURA NİZAMI - 5 ...
           Ali Hadi ORHUN- VERGİ MAHREMİYETİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Erkan YALÇIN- İLERİ TARİHLERDE YAPILACAK TESLİM VE HİZMET İÇİN ALINAN AVANS İLE İNŞAAT DEVAM EDERKEN SATIŞDA KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI ...
           Ramazan IRMAK- TAŞIT ARAÇLARININ KİRALANMASI İŞLEMLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU ...
           Muhammet Ali YENİ- İŞGÜCÜ ALIMLARINDA TEVKİFAT UYGULAMASI ...
           Nihat ARI- ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Tezcan ATAY- İlhan SOYLAMIŞ- ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNİN (ÖİV) MUHASEBE KAYITLARINA ALINMASINDA SON DURUM ...
           Yüksel BOZDAL- ÇALINAN VE ZAYİ OLAN MALLARIN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- TEMSİL, TİCARİ TEMSİLCİ VE TİCARİ VEKİL ÜZERİNE BİR İNCELEME - 1 ...
     3.2. SPK
           Salim ŞEN- SERMAYE PİYASASI KANUN VE TEBLİĞLERİNDE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINA İLİŞKİN HÜKÜM VE AÇIKLAMALAR ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Aysun KOÇAK- BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TEBLİĞİ HAKKINDA ...
           Hidayet MAT- GAYRİMENKUL DEĞERİNİ BELİRLEMEDE İMAR DURUMUNUN ETKİSİ ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- YAPIM İŞLERİNDE KARMA TEKLİF ALINABİLİR Mİ? ...
           Harun Hakan BAŞ- KAMU İHALE KURUMUNA YAPILAN İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURULARI ÜZERİNE KURUMDAKİ PROSEDÜR ÜZERİNE BİR İNCELEME ...
     3.4. Diğer Konular
           Ahmet ÖZDEMİR- KALKINMA AJANSLARI - 1 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (İsteğe bağlı sigorta primlerinin ücretin tespitinde indirime konu edilip edilmeyeceği Hk.) ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Tevkif yoluyla kesilen vergilerin beyanname üzerinden hesaplanan vergiye mahsubu sonucunda kalan kısmın nakden iadesi işle ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Vergi indirimine ilişkin ibraz edilen belgelerin muhafazası Hk.) ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Transit ticarette Gelir Vergisi Kanununun 40/1’inci maddesinde belirtilen götürü gider uygulaması yapılıp yapılmayac ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI (Gömme balkonun kapatılması suretiyle taban alanı dışında yeni ve fazladan bir alan kazanılmadığı, çekme mesafesinin ihlal edilmesinin ...
           DANIŞTAY KARARI (Davacı şirketin yapımını üstlendiği ihale işi ile ilgili keşif artışının kısmen iptal edilmesine dair işlemin iptali istemiyle açılan ...
           DANIŞTAY KARARI (Yapının eski eser olarak tescilinin kısa süre içerisinde kamulaştırılmasını gerektirmediği, Bakanlığın program ve bütçesi uyarınca de ...
           DANIŞTAY KARARI (Davacıya ait eczane ile kamu kurum ve kuruluşları arasında özel hukuk hükümleri çerçevesinde yapılan anlaşmanın uygulanmasından kayna ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- SİGORTALILARIN (SSK.-BAĞ-KUR) ÇALIŞMALARININ KURUM DIŞI DENETİMLERDE TESBİTİ ...
           Erkan ÖZKAN- YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARA VE YAKINLARINA SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNCA SAĞLANAN SAĞLIK YARDIMLARI ...
           Hakkı DEMİRCİ- İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINDA İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YARGITAY KARARI İNCELEMESİ ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Y. Ziya ERÇOKLU- SOSYAL GÜVENLİK REFORMUNUN HALKA DAHA ÇOK ANLATILMASI GEREKLİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRMANIN SINIRLARI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hüseyin ACAR- ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- 5473 SAYILI KANUNLA MEMURLARA VERİLEN EK ÖDEME KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRME ...
           Mahmut ERSERT- DEVLET MEMURLARININ VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINDA ÖZLÜK VE PARASAL HAKLARI KONUSUNDA ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR - 3 ...
           Vecdi KARANFİL- MEMURLARIN NAKİL İŞLEMLERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA SEBEP UNSURU ÜZERİNE - 2 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Erdal SANLI- YARGILAMA GİDERLERİ - 1 ...
           Faruk ŞAHİN- SEYAHAT ACENTALARININ YAPABİLECEKLERİ VE YAPAMAYACAKLARI HİZMETLER ...
           Haluk ESENER- TÜM YÖNLERİYLE 2/B UYGULAMASI - 5 ...
           - TÜRKİYE’DE YARGININ GÜÇLENDİRİLMESİ - 1 ...
           Ünal DEMİRCİ- ANAYASA YARGISINDA YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI - 3 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler
           GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ - 52 ...
           GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ - 53 ...