DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 255
Dergi İçeriği: 9683
Mevzuat: 2106

 

DERGİ İNDEKSİ >> Ekim 2019 , 656 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Ahmet TEKİN- BİR KISIM ÖDEMELERDE STOPAJ UYGULAMASI ...
           Erdinç SAKİN- ÜCRETLİLERE YAPILAN EK TAZMİNAT ÖDEMELERİNDE GELİR VERGİSİ İADESİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Cenk CANAL- TÜM YÖNLERİYLE PİŞMANLIKLA BEYAN MÜESSESESİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Şemsettin ESER- KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİNİN REDDİNE YÖNELİK TAKDİR KOMİSYONU KARARLARI ...
           Altar Ömer ARPACI- DEĞERSİZ ALACAKLAR VE KDV.’DE İNDİRİM HAKKI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Dr. Mehmet AKSOY- BELEDİYE TAŞINMAZLARININ DERNEK VE VAKIFLARA TAHSİS EDİLMESİ ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- BELEDİYE BAŞKANLARI SOSYAL DENGE TAZMİNATI ALABİLİR Mİ? ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- ÖLÜM VE İFLAS HALİNDE FESİH VE TASFİYE HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINDA KAMU İHALE KURUMUNCA BELİRLENEN MÜCBİR SEBEP HALLERİ ...
     3.4. Diğer Konular
           TÜRKBEN PEDÜK- AVUKATLAR KIYAFET VE KURU TEMİZLEME MASRAFLARINI GİDER YAZABİLİRLER Mİ? ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- İŞ SÖZLEŞMESİNİ BOZMA (İKALE) SÖZLEŞMESİ NEDİR, NASIL UYGULANIR, SONUÇLARI ...
           Av. M. Çağatay GÜRBÜZ- Hakkı Güngör GÜRBÜZ- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE SÜRE UZATIMI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Celal DEMİR- TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ ...
           Levent ERKUŞ- ARABULUCULUK MÜESSESESİ VERGİSEL BOYUTU SON ÖZELGELER ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler