DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 256
Dergi İçeriği: 9701
Mevzuat: 2146

 

DERGİ İNDEKSİ >> Kasım 2019 , 657 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Şemsettin ESER- EVLERDEN ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞINDA VERGİ MUAFİYETİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Altar Ömer ARPACI- İKTİSADİ KAMU KURULUŞLARI VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİYET KAPSAMINA ALINMALARININ GEREKÇESİ ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ahmet TEKİN- 2019 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU ...
           Cenk CANAL- ALACAK HESAP GRUBUNUN TANIMLAMASI VE TÜM YÖNLERİYLE İŞLEYİŞİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Levent ERKUŞ- SADAKAT PROGRAMI KAPSAMINDAKİ ANLAŞMALARIN VERGİLENDİRİLMESİ BELGE DÜZENİ VE GİB ÖZELGELERİ ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           MEHMET AKSOY- ÜZERİNE İHALE BIRAKILMAMASI GEREKEN İSTEKLİLERLE SÖZLEŞMESİ İMZALANMASINDA İDARENİN SORUMLULUĞU ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- YAPIM İŞİ İHALELERDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI İLE İLGİLİ SINIR DEĞERLERİN BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINACAK TEKLİFLER ...
           Av. Atilla İNAN- VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE İHALE İSTEKLİLERİ İÇİN HAK ARAMA YOLARI ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           YASİN KULAKSIZ- GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN İŞVERENE İADESİ ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- İŞ KANUNUNDA ÜCRETLİ VE ÜCRETSİZ İZİN HAKLARI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Ahmet AĞAR- SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN VE YMM.’LERİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞMA YASAĞI KALDIRILMALIDIR ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Av. M. Çağatay GÜRBÜZ- Hakkı Güngör GÜRBÜZ- BİREYSEL EMEKLİLİK UYGULAMASI VE YAPTIRIM ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler