DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 265
Dergi İçeriği: 9835
Mevzuat: 2327

 

DERGİ İNDEKSİ >> Mart 2020 , 661 SAYILI DERGİ


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Altar Ömer ARPACI- TİCARİ KAZANÇLARDA ZARAR ZİYAN VE TAZMİNATLARIN GİDER BOYUTU ...
           Salim ŞEN- MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANI BİLGİ KÜMESİ ...
           Levent ERKUŞ- SON HALİYLE VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFE UYGULANACAK % 5 İNDİRİM ...
           Şemsettin ESER- 2019 KİRA GELİRİNİN BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR ...
           Cenk CANAL- GELİR VERGİSİ BEYANINDA İNDİRİMLER ...
           Sami SÜZER- VERGİ UYGULAMALARI VE EKONOMİ İÇİN YENİ DÜŞÜNCELER ...
           MESUT UÇAK- 2019 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLARDA GÖZÖNÜNDE BULUNDURULARAK DÜZENLEME ESASLARI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ahmet TEKİN- VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BAZAN FARKLI SONUÇ OLUŞTURABİLMEKTE ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- 2020 YILINDA FAKİR VE MUHTAÇ AİLELERE DEVLET TARAFINDAN YAPILACAK KÖMÜR YARDIMI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av.Atilla İNAN- KEFALET SENETLERİNİN TEMİNAT MEKTUBU OLARAK VERİLMESİ HALİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ...
           Dr. Mehmet AKSOY- BİR İHALEDE İSTEKLİ TARAFINDAN BİRDEN FAZLA TEKLİF MEKTUBU SUNULMASI ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Ahmet AĞAR- ŞİRKET ORTAKLARININ KENDİ İŞYERİNDE 4/A KAPSAMINDA SİGORTALI OLMALARI HALİNDE EMEKLİ AYLIKLARI İPTAL EDİLECEKTİR ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- İŞÇİLERİN SÖZLEŞMESİ YAŞ NEDENİYLE SONA ERDİRİLEBİLİR Mİ? ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Av. M. Çağatay GÜRBÜZ- Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İDARİ PARA CEZASI VE İÇTİMA KURALI ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler