DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 259
Dergi İçeriği: 9752
Mevzuat: 2194

 

DERGİ İNDEKSİ >> Ekim 2020 , 668 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Altar Ömer ARPACI- KURUM MATRAH TESPİTİNDE TAHAKKUK VE DÖNEMSELLİK ESASI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Levent ERKUŞ- BİTCOİN TÜRÜ SANAL VARLIKLARIN VERGİLEME SORUNU ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           MEHMET AKSOY- SÖZLEŞME VE İHALE DÖKÜMANINA AYKIRI DAVRANIŞLAR NEDENİYLE KESİLMESİ GEREKEN CEZALARDA KATMA DEĞER VERGİSİ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Prof. Dr. Salim ŞEN- DÖVİZ PİYASASI (FX) BİLGİ KÜMESİ ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- COVİD-19 SALGINININ YÜRÜYEN KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ ...
     3.4. Diğer Konular
           Ahmet TEKİN- VERGİ VE SİGORTA PRİMLERİNDE VE DE GENELDE YENİ BİR YAPILANDIRMAYA GİDİLİYOR ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Şemsettin ESER- EMEKLİ MAAŞI VERGİ BORCU İÇİN HACZEDİLEBİLİR Mİ? ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- TELAFİ ÇALIŞMA SALGINLARDA İŞE YARAR MI? ...
           Av. M. Çağatay GÜRBÜZ- Hakkı Güngör GÜRBÜZ- KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI VE HUKUKİ SONUÇLARI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Ahmet AĞAR- MESLEK MENSUPLARININ DÜZENLEDİKLERİ BELGE, BİLDİRGE VE BEYANNAMELERDEN DOLAYI İŞVERENLERLE MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUĞU ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Cenk CANAL- GELECEK AYLARA/YILLARA AİT GİDERLERİN PEŞİN ÖDENMESİ ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Erdoğan DEDEOĞLU- BİR OTELDE HERŞEY DAHİL EĞİTİME KATILAN MEMURA AYRICA GÜNDELİK VERİLİR Mİ? ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler