DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Haziran 2006 , 465 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 16/15688 No.lu Abonemiz, SORU- 2004 yılında ...... Malmüdürlüğünde şef olarak görev yapmakta iken Yüksekokul mezunu olarak 1’inci derecen ...
           Sayın 55/635 No.lu Abonemiz, SORU- ...., ..... Ticaret Meslek Lisesinde muhasebe grubu öğretmenliği yapmaktayım. Yer değiştiren kamu görevlilerine ve ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Ben ........ İli ........ İlçesinde ithalat ihracatla uğraşan vergi mükellefiyim. .........R ...
           Sayın 63/6915 No.lu Abonemiz, SORU- 15.04.2006 tarih ve 462 no.lu Derginizde yayımlanan soru ve cevaplar bölümünde tarafımıza vermiş olduğunuz cevabı ...
           Sayın 81/6834 No.lu Abonemiz, SORU- 1-Belirli bir satış hasılatından sonra tam tasdik yaptırmak zorunlumudur? Zorunlu ise ve yaptırılmadı ise Vergi K ...
           Sayın 46/1607 No.lu Abonemiz, KONU- 30.11.2003 tarih ve 25302 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 58 seri no.lu Genel Tebliğ’de belirlenen ...
           Sayın 31/11643 No.lu Abonemiz, SORU- Muhasebesine bakmakta olduğum akaryakıt istasyonunda, Maliye Bakanlığımızın çıkarmış olduğu akaryakıt pompaların ...
           Sayın 58/2138 No.lu Abonemiz, SORU- 14.05.2006 tarihinde Ankara’da yapılan Mali Hizmetler Uzmanlığı Geçiş Sınavına Maliye personeli olarak .... ...
           Sayın 55/10766 No.lu Abonemiz, SORU- Bir mükellefimizin 2004 yılı alışları 91.798,00 YTL. satışları 101.987,34 YTL. 2005 yılı ise alışları 94.103,81 ...
           Sayın 41/17453 No.lu Abonemiz, SORU- Dairemiz mükelleflerinden birisi bavul ticareti kapsamında ihracat yapanlara ihraç kaydıyla satışlardan dolayı K ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- İhracatla uğraşan bir mükellefim var. Tekstil ürünlerinde girişi var ve bu girişlerin KDV.̵ ...
           Sayın 07/9340 No.lu Abonemiz, SORU- 2003 Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Değeri 21.000 YTL.’na ve 2004 Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Değeri 27.000 YT ...
           Sayın 24/16826 No.lu Abonemiz, SORU- Ben 5084’e tabi işyerinin işçilik ve SSK. giderlerinin işletme hesabında nasıl kayıt edileceğini öğrenmek ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın Faik DEMİR, SORU- 463 sayılı ve 01.05.2006 tarihli Derginizde vermiş olduğunuz cevap; Ödenmiş SSK. 868 Saydırılan Askerlik 600 gün 01.01.199 ...
           Sayın Nilsen TARAKÇI, SORU- Avusturalya’dan Türkiye’ye babama geldiğimde babamın masasında derginizin SSK. ile ilgili yorum ve açıklamala ...
           Sayın 21/15919 No.lu Abonemiz, SORU- Babama maluliyet aylığı bağlanması için sırasıyla aşağıdaki işlemler yapıldı; -Batman Sigorta İl Müdürlüğü, 01. ...
           Sayın 20/1617 No.lu Abonemiz, SORU- 5458 sayılı Kanunun 13’üncü maddesiyle 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun Ek 19’uncu maddesinde yapılan de ...
           Sayın 64/9457 No.lu Abonemiz, SORU- Öteden beri tarım faaliyetine devam eden bir tarım sigortalısı, traktörü ile belediyenin temizlik ihalesine girip ...
           Sayın 48/10321 No.lu Abonemiz, SORU- Bir yakınım 1993-1999 yılları arasında şirket ortaklığı olmuş ama o zaman prim ödememiş. Tescilli olduğunu bile ...
           Sayın Fevzi ÇAKIR, SORU- Libya’da 23.06.1982-15.10.1985 tarihleri arasında geçen hizmet sürem 1192 gün olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           M. Yavuz ÖNER- SİGORTA ACENTELERİNİN BSMV. MÜKELLEFİYETİ SORUNU ...
           Bülent Muharrem YILDIZ- YENİ GELİR VERGİSİ TARİFESİ Ücret Gelirine Yansımaları) ...
           İrfan VURAL- YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASININ KALKMASI ÜZERİNE GEÇİŞ DÖNEMİNDE İSTİSNANIN UYGULANMASI ...
           Av.Atilla İNAN- VERGİ HUKUKU AÇISINDAN YILLARA YAYGIN YAPIM VE ONARIM İŞLERİ ...
           Ahmet Hüsrev SOYDAŞ- YEMEK ÇEKİYLE MARKETLERDE ALIŞVERİŞ YAPILMASI UYGULAMASININ VERGİ KANUNLARI KARŞISINDA DURUMU ...
           Bülent SEZGİN- DİĞER ÜCRET ELDE EDENLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Altar Ömer ARPACI- TEMETTÜ İKRAMİYESİ VE TEVKİFATI ...
           İrfan ERMİN- İŞTİRAK HİSSELERİ İLE GAYRİMENKULLERİN SATIŞINDAN DOĞAN KAZANÇLARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Mehmet Zeki SOLAK- VERGİ ZİYAI CEZASININ ANAYASAYA AYKIRILIĞINDA İZLENİLECEK YOL ...
           Mustafa ATMACA- PERFORMANS DERECELENDİRME BİLDİRİMİNİ VERMEYEN MÜKELLEFLERE KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI ...
           M. Nadir ARICA- SEVK İRSALİYESİ VE NİZAMI - 1 ...
           M. Bülent AYDIN- KAYIT DIŞI EKONOMİ-VERGİ DENETİMİ-İDARİ YAPI - 8 ...
           Ali Hadi ORHUN- HAKLAR VE VERGİSEL BAĞLANTILARI ...
           Salim ŞEN- MAL ALIŞ VE SATIŞLARI (SEÇİLEN ENVANTER METOTLARINA DAYALI KAYIT DÜZENİ) ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Süleyman TURAN- DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ TESLİMLERDE TECİL EDİLEMEYEN VERGİNİN İNDİRİM OLARAK KULLANILMASI ...
           Nihat ARI- GAYRİMENKUL TESLİMLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİNİ DOĞURAN OLAY ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ramazan IRMAK- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE TABİ BELGESİZ MAL BULUNDURAN MÜKELLEFLERDEN SORUMLU SIFATI İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İSTENEBİLİR Mİ? ...
           Hidayet MAT- GAYRİMENKULLERİNİZİN DEĞERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- TEMSİL, TİCARİ TEMSİLCİ VE TİCARİ VEKİL ÜZERİNE BİR İNCELEME - 2 ...
           Hamit DÜNDAR- ANONİM ORTAKLIKLARDA İMTİYAZLI PAYLARIN MEVCUT TÜRK TİCARET YASASI VE DEĞİŞİKLİK YASA TASARISI BAKIMINDAN İNCELENMESİ - 7 ...
     3.2. SPK
           Y. Ziya ERÇOKLU- SERMAYE PİYASASINDA KAMUYA DUYURMA VE KAMUYU DOĞRU AYDINLATMA ...
           Vural GÜNAL- SERMAYE PİYASASI KANUNU TASARISI TASLAĞI HAKKINDA ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 14’ÜNCÜ MADDESİNDE DÜZENLENEN BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİNİN YÜRÜRLÜĞÜ D ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- YILLARA SARİ HİZMET İHALELERİ BELEDİYELERDE NASIL UYGULANACAK? ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Harun Hakan BAŞ- KAMU İHALELERİNDE SÖZLEŞMENİN YÜKLENİCİ VEYA İDARECE FESHİ HALLERİNE GENEL BAKIŞ ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- İŞE İADE KARARLARININ SSK. MEVZUATINA GÖRE UYGULANMASI HAKKINDA YENİ GENELGE ...
           Erkan ÖZKAN- SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNCA AKTİF VE PASİF SİGORTALILARA SAĞLIK HİZMETİ VERİLMESİNDE KULLANILAN BELGE VE BU BELGENİN VERİLMEMESİ DURUMUNDA KURUMUN ...
           Beyazıt ABLAY- 5489 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEME ...
           Hakkı DEMİRCİ- ÇIRAKLAR İLE MESLEKİ-TEKNİK LİSE ÖĞRENCİLERİNE YAPILAN SİGORTA EMEKLİLİKTE DİKKATE ALINIR MI? ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- SOSYAL GÜVENLİK STRATEJİSİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASININ ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK VE KISA ÇALIŞMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Mahmut ERSERT- GEÇİCİ GÖREVLENDİRME MÜESSESESİ – 1 ...
           Erdal SANLI- YARGILAMA GİDERLERİ - 2 ...
           Ahmet ÖZDEMİR- KALKINMA AJANSLARI - 2 ...
           Faruk ŞAHİN- SEYAHAT ACENTALARININ BELGE DEVRİ TALEBİ ...
           Vecdi KARANFİL- MEMURLARIN NAKİL İŞLEMLERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA SEBEP UNSURU ÜZERİNE - 3 ...
           - TÜRKİYE’DE YARGININ GÜÇLENDİRİLMESİ - 2 ...
           Ünal DEMİRCİ- ANAYASA YARGISINDA YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI - 4 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler