DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 266
Dergi İçeriği: 9850
Mevzuat: 2342

 

DERGİ İNDEKSİ >> Temmuz 2021 , 677 SAYILI DERGİ


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Şemsettin ESER- DİĞER ÜCRETLERİN VERGİSİ KİMDEN TAHSİL EDİLİR ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Altar Ömer ARPACI- GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ KAMU İDARELERİNE BAĞIŞLANAN TESİSLERİN İNŞASINA İLİŞKİN KDV İSTİSNASI VE BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERE AİT TAŞINMAZLARIN SA ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Cenk CANAL- İDARİ PARA CEZALARININ 7326 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASI, BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ ...
           Sami SÜZER- TECİL/TAKSİTLENDİRME YAPILAN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
           Salim ŞEN- SERMAYE YAPISI VE MENKUL KIYMET YATIRIMLARI BİLGİ KÜMESİ ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Bülent GEÇGEL- HAKEDİŞ ÖDEMELERİNDEN YAPILACAK KESİNTİLER ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE 2021 YILINDA UYGULANACAK EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER ...
     3.4. Diğer Konular
           Ahmet TEKİN- BİLGİLENDİRME ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Ahmet AĞAR- SGK’YA OLAN BORÇLAR YAPILANDIRILARAK TAKSİTLER HALİNDE ÖDENEBİLECEKTİR ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- KISA ÇALIŞMA GEÇİCİ BİR UYGULAMA DEĞİLDİR ...
           Av. M. Çağatay GÜRBÜZ- Hakkı Güngör GÜRBÜZ- COVID-19 SOSYAL VE EKONOMİK HAYATA ETKİSİ UZAKTAN ÇALIŞMA ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler