DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Aralık 2005 , 454 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 60/7455 No.lu Abonemiz, SORU- Açıklamış bulunduğum duruma göre defterde hangi hesaplara işleyeceğim hakkında açıklama yaparmısınız? Akaryakıt ...
           Sayın 16/1106 No.lu Abonemiz, SORU- Bilindiği gibi 213 sayılı VUK.’nun 13’üncü maddesi mücbir sebep hallerinden bahsetmektedir. Ancak ger ...
           Sayın 45/5799 No.lu Abonemiz, SORU- Otobüs işletmesi faaliyetiyle iştigal eden mükellefim 2003/11 ayında vefat etmiştir. Mükellefin varisleri 2 oğlud ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Bazı kurumlar (Örneğin GESİAD) Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünden “Katma Değer ...
           Sayın 55/1500 No.lu Abonemiz, SORU- Eşim Anestezi ve Rea. Uzman Doktoru olarak Üniversiteden ihtisasını almış 2003/ŞUBAT döneminde eş durumuna istina ...
           Sayın 33/16180 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellefimiz xxx Uluslararası Nak. San. Tic. Ltd. Şti. aktifine kayıtlı nakliye aracı ile kaza geçirerek pert ...
           Sayın 33/16207 No.lu Abonemiz, SORU- İlgili Bakanlıktan yetki belgesi alarak ilçemize sınırı olan yabancı ülkeye dolmuş taksi hizmeti vermeye başlaya ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Okuyucumuz, SORU- Muhasebecimle aramda bazı sorunlar çıktı. Bazen şehir dışında oluyorum. Muhasebecim beyanname ...
           Sayın 09/3649 No.lu Abonemiz, SORU- Öteden beri şahıs olarak faaliyetine devam eden ve gerçek usul vergilendirilen mükellefim. 1.1.2006 tarihinden it ...
           Sayın 43/17079 No.lu Abonemiz, SORU- Defterini tutmakta olduğum bir Limited Şirket yatırım yapmak için Organize Sanayi Bölgesinde fabrika inşa etmekt ...
           Sayın 20/11099 No.lu Abonemiz, SORU- Bilindiği üzere 96 seri no.lu KDV. Genel Tebliği yayınlandı. Anılan Tebliğin 6’ncı maddesinde 39 seri no.l ...
           Sayın 35/3724 No.lu Abonemiz, SORU- ...... Defterdarlığından ...... Defterdarlığına tayin olarak 12.9.2005 tarihinde ilişiğimi keserek .......’ ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 1- Eşi köyde çalışan kendisi ise İlçe Merkezinde görev yapan bir kamu çalışanı arkadaşımız var. ...
           Sayın 57/4356 No.lu Abonemiz, SORU- Vergi Dairesi Müdürlüğünde koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım. İlimizde vergi dairesi ve defterdar ...
           Sayın 06/17204 No.lu Abonemiz, SORU- XDöviz A.Ş.’nin, tek düzen hesap planına göre kayıt sisteminin stoklar ve satış yönünden, mali sorumlulukl ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 42/12284 No.lu Abonemiz, KONU- İşyeri bina inşaatı maliyeti hakkında; İnşaat 2005 yılında başladı, 2006 yılında bitirilecek. İnşaatın Yüzölçü ...
           Sayın Mehmet KOYUNCU, KONU- Mükellefim M. Bozdoğan, SSK.’ya tabi olarak Ülkemizin muhtelif yerlerinde 1960-1973 yılları arasında çalışmış olup ...
           Sayın 45/981 No.lu Abonemiz, KONU- Bir yakınım (Erkek) 01.01.1986 yılında Bağ-Kur’a giriş yaptırıyor (Tarım) ve 10.08.1990 tarihinde vefat ediy ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Barış EVREN- ÜCRETLİLERE VERGİ İNDİRİMİNDE HARCAMA KALEMLERİNİN ARTTIRILMASI ...
           İsmail OKUMUŞ- AVUKATLARIN SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ TESPİTİNDE GİDER YAZILABİLECEK UNSURLAR ...
           Lokman FİDAN- Şevket ÖZ- DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİLERİN VERGİ GELİRLERİ İÇİNDEKİ PAYININ TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİ AÇISINDAN ANALİZİ VE VERGİDE ADALET KAVRAMI AÇISINDAN D ...
           Mehmet Cem KURBAN- BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARI İÇİN ÖDENEN KATKI PAYI VE PRİMLERİN GELİR VERGİSİ MATRAHI HESAPLANMASINDA İNDİRİMİ ...
           Ahmet FESLİ- VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI VE İSPAT ...
           İrfan ERMİN- MEVDUAT FAİZLERİ, BİR KISIM KÂR PAYLARI VE REPO KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ...
           Nihat ARI- SERBEST BÖLGELERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARDA GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMALARI VE ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR ...
           Halil COŞKUN- ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI AMACI İLE ALINMAMASI ÖNGÖRÜLEN VERGİ VE HARÇLAR ...
           Erdal SANLI- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME SORUNU - 1 ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Yalçın GEMİCİ- VERGİ ZİYAI CEZASI ANAYASAYA AYKIRI BULUNDU, PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? ...
           Ali Hadi ORHUN- VERGİ İNCELEMESİ ...
           Tezcan ATAY- UZLAŞMA YÖNETMELİKLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ...
           M. Sakarya HAYTA- VERGİ ZİYAI CEZASININ İPTALİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ahmet BAHADIR- ARSA KARŞILIĞI YAPILAN İNŞAATLARDA KDV. UYGULAMASI ...
           Tahir ERDEM- DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA İHRACAT SAYILAN TESLİMLERE İLİŞKİN MAL ALIMLARINDA KDVK.’NUN GEÇİCİ 17’NCİ MADDESİ UYGULANABİLİR Mİ? ...
           Fethi AYGÜN- ÖZEL OKULLARDA BEDELSİZ VERİLEN EĞİTİM HİZMETLERİ VE BU KAPSAMDA YÜKLENİLEN KDV.’NİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ...
           M. İrfan AKŞEHİR- TOPTANCI HALLERİ VE BASİT USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE YAPILAN TESLİMLERDE UYGULANACAK KDV. ORANI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Nurullah ÇUHADAR- Ömer DÖNMEZ- AKARYAKIT POMPALARININ (LPG DAHİL) ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMALARI ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER ...
           Haluk ESENER- HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN SATIŞ İŞLEMLERİ - 3 ...
           Hidayet MAT- SON YAPILAN DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE HAZİNEYE AİT ARSA VE ARAZİLERİN KİRA İŞLEMLERİ - 2 ...
           Ahmet ÖZDEMİR- APARTMAN KAPICILARI ÜCRETLERİNİN DAMGA VERGİSİ ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- ANONİM ORTAKLIKLARDA İMTİYAZLI PAYLARIN MEVCUT TÜRK TİCARET YASASI VE DEĞİŞİKLİK YASA TASARISI BAKIMINDAN İNCELENMESİ - 6 ...
     3.2. SPK
           Y. Ziya ERÇOKLU- BORSANIN DENETLENMESİ ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
           Av.Atilla İNAN- KOOPERATİF GENEL KURULUNDA ALINAN GECİKME FAİZİNİN AFFINA İLİŞKİN KARARLARIN İPTALİ ...
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- STRATEJİK PLANLAMA VE BELEDİYELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLAR – 1 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Edat Yücel SEYHAN- İDARİ YARGIDA VE İHALE İŞLEMLERİNE KARŞI YAPILACAK İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURULARINDA EHLİYET KOŞULU - 1 ...
     3.4. Diğer Konular
           Türkben PEDÜK- TÜRKİYE’DE KIYI BANKACILIĞI (OFF SHORE BANKİNG) ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- TÜM YÖNLERİYLE KONSORSİYUMLAR - 2 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI Tarih : 22.03.2005 Sayı : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0....18.28/2017 Konusu : Üretimi yapılan tek kullanımlık steril hasta ve zi ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI Tarih : 27.06.2005 Sayı : B.07.4.DEF.0......11/KVK-13-8654 Konusu : Şirket aktifine kayıtlı binanın % 50’nin 3R ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI Tarih : 13.07.2005 Sayı : B.07.4.DEF.0......11/KVK-Mük. 14-9860 Konusu : Sermaye şirketi tarafından yaptırılan ve ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI Tarih : 14.09.2005 Sayı : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0....18.17/6469 Konusu : Serbest bölgelerde yapılan telefon görüşmelerinin, ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI Danıştay Yedinci Daire Karar Tarihi : 28.04.2004 Esas No : 2000/9103 Karar No : 2004/1161 Konusu : İhraç kaydıyla mal teslimle ...
           DANIŞTAY KARARI Danıştay Altıncı Daire Karar Tarihi : 23.11.2004 Esas No : 2004/2376 Karar No : 2004/5923 Konusu : 3194 sayılı Yasanın 42̵ ...
           DANIŞTAY KARARI Danıştay Yedinci Daire Karar Tarihi : 21.12.2004 Esas No : 2004/2341 Karar No : 2004/3554 Konusu : Gümrük vergisinde, beyan üz ...
           DANIŞTAY KARARI Danıştay Üçüncü Daire Karar Tarihi : 3.2.2005 Esas No : 2004/201 Karar No : 2005/275 Konusu : 4325 sayılı Yasanın 3’ün ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- SSK. BAĞ-KUR HİZMET ÇAKIŞMASINDA KESİNTİ HALİNİN BELİRLENMESİ ...
           Ergun ÖZDEMİR- SOSYAL GÜVENLİK REFORMU KAPSAMINDA İDARİ PARA CEZALARI ...
           Beyazıt ABLAY- İŞVERENLERCE TUTULACAK YASAL KAYIT VE BELGELERİN SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI AÇISINDAN GEÇERSİZLİK HALLERİ ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- SAĞLIK SEBEPLERİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (İŞVEREN AÇISINDAN) ...
           Hüseyin ACAR- TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT İÇİNDE İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİNİN USUL VE ESASLARI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           M. Nadir ARICA- KAMU GÖREVLİLERİNDE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA - 2 ...
           Mahmut ERSERT- ÖZELLEŞTİRME NEDENİYLE NAKLEDİLEN PERSONELİN PARASAL HAKLARI - 3 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Fatih DARDAĞAN- SINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ KAPSAMINDA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ SORUMLULUKLARI VE TÜM MESLEK MENSUPLARINA İLİŞKİN DİSİPLİN CEZ ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- TURİZM İŞLETMESİ BELGELİ TESİSLERDE SINIFLANDIRMA ÇALIŞMALARI ...
           İslam ÇANKAYA- SON DEĞİŞİKLİKLER VE ÖZELLİKLİ İŞLEMLERDE MUHASEBE UYGULAMASI- 7 ...
           Harun Hakan BAŞ- İDARİ YARGIDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KONUSUNA GENEL BAKIŞ ...
           - İRTİKAP SUÇU – 3 ...
           Muhammet Ali YENİ- 5225 VE 5226 SAYILI KANUNLARLA KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNE SAĞLANAN TEŞVİKLER ...
           Ünal DEMİRCİ- TARAFLARIN VEKİLLERİ - 1 (DAVAYA VEKALET) ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler