DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Aralık 2005 , 453 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 20/2900 No.lu Abonemiz, SORU- Serbest muhasebeci olarak faaliyet göstermekteyim. Defterlerini tutmuş olduğum mükelleflerime serbest meslek makb ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Defterini tutmuş olduğum bir tane işletme defterim bulunmaktadır. İşletme defterlerinde kanunen ...
           Sayın 09/8399 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Milli Piyango İdaresinin şans oyunlarında ekte sunulan haftalık hesap özetinde bayinin gelirini bilanço usulün ...
           Sayın 01/9842 No.lu Abonemiz, SORU- 1993 yılında A kooperatifi kendi arsası üzerinde ve kendi üyelerine konut yapmak için kurulmuş. Belediyeden ruhsa ...
           Sayın 42/11530 No.lu Abonemiz, SORU- Şirketimiz üretmiş olduğu sobalardan, kamuya yararlı bir derneğe bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak ...
           Sayın 42/11530 No.lu Abonemiz, SORU- Şirketimiz üretmiş olduğu sobalardan, kamuya yararlı bir derneğe bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak ...
           Sayın 45/8175 No.lu Abonemiz, SORU- 18.10.1998’den bu yana 16 yıldır 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmaktayım. Çalıştığ ...
           Sayın 42/11412 No.lu Abonemiz, SORU- Muhasebesini takip etmiş olduğum bir mükellefimin maliyeye vergi borcu vardı. 31.8.2002 tarihinden sonraki borcu ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, KONU- Gerçek usul gelir vergisi mükellefi 2003/7-8-9 dönemine ait gelir geçici vergi beyannamesini ka ...
           Sayın 02/7581 No.lu Abonemiz, SORU- Tuhafiye Per. satışı faaliyetinden işletme esasına göre defter tutan bir mükellefimiz başka bir vergi dairesinde ...
           Sayın 51/915 No.lu Abonemiz, SORU- Firmamız Ekim/2005 döneminde 100.000 YTL. + KDV. (% 18) = 118.000 YTL. ihraç kaydı ile satış yapmıştır. Müşteri ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 61/11140 No.lu Abonemiz, SORU- Benim sorum biraz uzun ve karışık; Babam, 2004 yılı sonunda Almanya’dan (Emekli olarak) kesin dönüş yapt ...
           Sayın 09/7631 No.lu Abonemiz, SORU- Halen minibüs işletmecisi olarak Maliye’de vergi kaydım var ve kendi aracımı kendim kullanmaktayım. 24.08.1 ...
           Sayın Ayhan GÜZEL, SORU- Ben vergi kaydımdan dolayı Bağ-Kur’luyum, eşim ev kadınıdır. Kendisi hiç bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı değild ...
           Sayın Zeki KAYA, KONU- 24.10.1989 yılında açmış olduğum işyeri üzerine Bağ-Kur kaydım yapıldı. 31.09.1992 yılında işyerimi kapattım fakat Bağ-KurR ...
           Sayın 01/7241 No.lu Abonemiz, KONU- Ben daha önce “15.03.2004 tarihli 412 sayılı Derginizde, sayfa 35’te Ülkemizde kurulan yabancı ortakl ...
           Sayın 71/96 No.lu Abonemiz, KONU- Belediyeden inşaat ruhsatını 1987’de aldım. 4 katlı 4 daire 613 m2. 01.05.1990 yılında işçi çalıştırmaya ba ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Ali Hadi ORHUN- ŞU BÜTÇE DEDİĞİMİZ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Berrak AYAZOĞLU- Özkan ATİLA- BASİT USULDE BELGE VE KAYIT DÜZENİ ...
           İslam ÇANKAYA- SON DEĞİŞİKLİKLER VE ÖZELLİKLİ İŞLEMLERDE MUHASEBE UYGULAMASI - 6 ...
           İrfan ERMİN- 5398 SAYILI KANUNLA VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ...
           Mahmut Tayyar ERGÜL- VERGİ ZİYAI CEZASI SİL BAŞTAN ...
           Tezcan ATAY- E-BEYANNAMEDE SON DEĞİŞİKLİKLER BAĞLAMINDA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Muharrem ÖZDEMİR- KUR FARKINDAN KAYNAKLANAN GELİRİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN İRDELENMESİ ...
           Süleyman TURAN- LİMAN VE HAVA MEYDANLARININ İNŞAASI, YENİLENMESİ VE GENİŞLETİLMESİNE İLİŞKİN KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI ...
           Muhammet Ali YENİ- ZAYİ OLAN MALLAR NEDENİYLE İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ ...
           Fethi AYGÜN- ZAYİ OLAN VE SON KULLANMA TARİHİ GEÇEN MALLARDA KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Bahtiyar AKDENİZ- Hakan EKİNCİ- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ YÖNÜNDEN MALÜL VE ENGELLİLERİN DURUMU İLE ÖZELLİK ARZ EDEN BAZI HUSUSLAR ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- ANONİM ORTAKLIKLARDA İMTİYAZLI PAYLARIN MEVCUT TÜRK TİCARET YASASI VE DEĞİŞİKLİK YASA TASARISI BAKIMINDAN İNCELENMESİ - 5 ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Edat Yücel SEYHAN- İDARECE İHALENİN İPTAL EDİLMESİNE KARŞI KAMU İHALE KURUMUNA YAPILAN BAŞVURULARA İLİŞKİN BİR İNCELEME ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- TÜM YÖNLERİYLE KONSORSİYUMLAR - 1 ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Daha önceki bir tarihte satış vaadi sözleşmesi ile satılan ancak daire haczinden sonra Sulh Hukuk Mahkemesince satın alan ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğu belirtilmiş olan kanuni temsilcilerin bu sıfatlarının son bulduğuna ilişkin Ticare ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Basit usulde vergilendirilmekte iken gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyetine geçtikten sonra işin terk edilmesi halin ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (İcra yoluyla tahsil edilen veya açılan davalarda mahkemeler tarafından hükmolunan faiz alacakları katma değer vergisine ta ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI (Düşük not takdir edilmek suretiyle olumlu olarak düzenlenen sicillerin de hukuka uygun bir sebebe dayandırılması gerektiği ve yargıla ...
           DANIŞTAY KARARI (Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının, vergi yargısı harçlarından muaf olması gerektiği Hk.) ...
           DANIŞTAY KARARI (Yokluk halleri bulunmayan uyuşmazlıkta, dava konusu işlemlerin “geçerlik koşulları” bakımından hukuka uygunluk denetimini ...
           Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Karar Tarihi : 07.04.2005 Esas No : 2004/792 Karar No : 2005/227 Konusu : Hakimin, kendisine verilen ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- SSK. BORCU YOKTUR YAZILARI HAKKINDA YENİ GENELGE ...
           Ali DEMİR- ANA VE BABAYA GELİR VEYA AYLIK BAĞLANMASI ...
           İsa KARAKAŞ- SİGORTALILAR İLE GEÇİNDİRMEKLE YÜKÜMLÜ BULUNDUKLARI KİŞİLER İÇİN DÜZENLENECEK SAĞLIK BELGESİ İŞLEMLERİ ...
           Aydın GEDİKLİ- SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCIN TESPİTİ VE VERGİ MATRAHININ TESPİTİ AŞAMASINDA DİKKATE ALINACAK YEMEK BEDELİ, AİLE ZAMMI VE ÇOCUK YARDIMI TUTARI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- SAĞLIK SEBEPLERİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (İŞÇİ AÇISINDAN) ...
           Hüseyin ACAR- GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- Arif TEMİR- EMEKLİLİK İÇİN ÖNGÖRÜLEN YAŞI TAMAMLAMADAN İŞYERİNDEN AYRILANLARIN KIDEM TAZMİNATLARI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mahmut ERSERT- ÖZELLEŞTİRME NEDENİYLE NAKLEDİLEN PERSONELİN PARASAL HAKLARI - 2 ...
           M. Nadir ARICA- KAMU GÖREVLİLERİNDE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA - 1 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Mehmet Cem KURBAN- MÜKELLEFİYET TESİSİ VE TERKİNDE MÜKELLEFLERE TANINAN SEÇENEK NETİCESİNDE MESLEK MENSUPLARININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- TURİZM BELGESİNİN DEVRİ VE SINIFLANDIRMA ÇALIŞMALARI ...
           Durdu ÖZER- GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ...
           Erdal KOÇAK- DERNEKLER TARAFINDAN BASTIRILACAK ALINDI AYNİ YARDIM TESLİM VE BAĞIŞ ALINDI BELGELERİ İLE İLGİLİ SON DÜZENLEME ...
           Harun Hakan BAŞ- İPTAL DAVALARINDA HUKUKA AYKIRILIK SEBEPLERİNE GENEL BAKIŞ ...
           Vecdi KARANFİL- İDARELERİN MEMURLARDAN YAPTIKLARI TAHSİLAT İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN İDARİ UYUŞMAZLIKLAR - 3 ...
           Sami SÜZER- EKONOMİ ÜZERİNE ÇEŞİTLEMELER ...
           Haluk ESENER- HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN SATIŞ İŞLEMLERİ - 2 ...
           - İRTİKAP SUÇU - 2 ...
           Ünal DEMİRCİ- ADLİ YARDIM ...
           Hidayet MAT- SON YAPILAN DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE HAZİNEYE AİT ARSA VE ARAZİLERİN KİRA İŞLEMLERİ - 1 ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- HAZİNE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNDAKİ (TMSF) ALACAĞI İÇİN İCRA YOLUNA BAŞVURUR MU? ...
           Türkben PEDÜK- KIYI BANKACILIĞI TİPLERİ ...
           Erdal SANLI- KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ TEKNİK HATALARIN DÜZELTİLMESİ ...
           Ahmet ÖZDEMİR- İL ÖZEL İDARESİNİN KURULUŞU YETKİ VE SORUMLULUKLARI ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler