DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Kasım 2005 , 451-452 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 07/5721 No.lu Abonemiz, SORU- 1- 8 dönüm tarlası üzerine sera ve ev yapan çiftçi, sera 7.5 dönüm ev ve etrafı 500 m2 zirai kazancı gerçek usuld ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- ........... Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yaklaşık olarak sekiz yıl önce almış olduğum ...
           Sayın 42/4394 No.lu Abonemiz, SORU- Firmamız A.Ş. ortaklarımızdan biri onbinde bir gibi çok küçük bir hisseye sahip, fakat şirketimize hiç gelmez, to ...
           Sayın 19/104 No.lu Abonemiz, SORU- Yeni işe başlayan bir mükellefimiz Z fişlerini 4,50 YTL. kesmesi gerekirken yanlışlıkla 4.500,00 YTL olarak kesip ...
           Sayın 55/1210 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellef işini 30.9.2005 tarihinde terk ediyor ancak elindeki demirbaşların çıkışını yapmadan belgelerini iptal e ...
           Sayın 06/536 No.lu Abonemiz, SORU- 1-2002 yılında çekle mal sattım. Çeki takasa verdim. Takasta kayıp ve çalıntı olduğunu öğrendim. Bu çekle ilgili b ...
           Sayın 01/10018 No.lu Abonemiz, SORU- Merkezi İtalya’da bulunan yabancı ortaklı bir X şirketi Türkiye’de bir şube açıyor. Ticaret sicile d ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Bir danışmanlık ve programcılık hizmeti veren bir firma, bir otobüs işletmesine kendi internet ...
           Sayın 06/3580 No.lu Abonemiz, SORU- Özel bina inşaatı işi ile uğraşan bir mükellefim. Bina inşaatını bitirmiş ve dairelerin maliyet bedelleride tespi ...
           Sayın 63/8220 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Ben 2004 yılında yapılan Maliye Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavına (Gelir Şefliği) katıldım ve kazandım. .... ...
           Sayın 32/5551 No.lu Abonemiz, SORU- Akaryakıt istasyonlarına bağlanacak Ödeme Kaydedici Cihazlarla ilgili 66 seri no.lu KDV. Genel Tebliğinde belirti ...
           Sayın 43/3614 No.lu Abonemiz, SORU- Dairemizde görev yapan iki adet güvenlik görevlisinin her ikiside aynı düzeyde olmasına rağmen Defterdarlık Perso ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 448 sayılı Derginizde okudum ama anlayamadığım bir bölüm var. Buna göre 5350 sayılı Kanun çıktı ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın Nahsan GÖRMEZ, SORU- 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun 79’uncu maddesine göre istek üzerine Bağ-Kur’lu idim. İstek üzerine Bağ-KurR ...
           Sayın Cuma IRMAK, SORU- 2022 sayılı Kanuna göre sakatlık maaşı almaktayım. Sakatlık maaşımı vergi kaydımı sildirdikten sonra bağlattım. Vergi kaydım ...
           Sayın Oğuz KAYA, SORU- Müteahitlik firması olan mükellefim 2004/4 ayında bitişik 2 parselde inşaat işine başlamış olup, fakat SSK.’ya tek parse ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Sami SÜZER- VERGİ ÜZERİNE ÇEŞİTLEMELER ...
           Halim İPEK- BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARI İÇİN ÖDENEN KATKI PAYI VE PRİMLERİNİN GELİR VERGİSİ MATRAHINDAN İNDİRİM ...
           Ramazan IRMAK- ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINDA GİDER YAZILAMAYACAĞI NETLİK KAZANDI ...
           İrfan ERMİN- 5281 SAYILI KANUNLA DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER - 2 ...
           Emine (TİLKİ) ŞAHİN- % 95,5 ORAN İÇİNDEKİ ŞANSLILARDANSANIZ VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUM SAĞLAR MISINIZ? ...
           M. Nadir ARICA- MİRAS YOLUYLA VEYA İVAZSIZ HERHANGİ BİR ŞEKİLDE MAL İKTİSAP EDEN KİŞİLERDE MÜKELLEFİYET VE BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ - 4 ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           İslam ÇANKAYA- SON DEĞİŞİKLİKLER VE ÖZELLİKLİ İŞLEMLERDE MUHASEBE UYGULAMASI- 5 ...
           Abdülmenaf YAKUT- BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMALARI GEREKTİĞİ HALDE İŞLETME HESABI DEFTERİ TUTANLARIN DURUMU ...
           M. İrfan AKŞEHİR- GÜN SONUNDA TOPLU BELGE DÜZENLEME UYGULAMASI DEVAM EDİYOR (2005 YILINDA BASİT USUL) ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ahmet FESLİ- KDV. İADESİNDE LİMİT UYGULAMASI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Haluk ESENER- HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN SATIŞ İŞLEMLERİ - 1 ...
           Tezcan ATAY- YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI UYGULAMASI VE GÜMRÜK VERGİLERİ BOYUTU ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- ANONİM ORTAKLIKLARDA İMTİYAZLI PAYLARIN MEVCUT TÜRK TİCARET YASASI VE DEĞİŞİKLİK YASA TASARISI BAKIMINDAN İNCELENMESİ - 4 ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- T. T. KANUNUNUN 324’ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANACAĞI HALLERDE KURULUN SERİ: XI, NO: 25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE RAPORLARIN NASIL DÜZENLENECEĞİNE ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
           Av.Atilla İNAN- KOOPERATİFLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ ...
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Edat Yücel SEYHAN- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 10’UNCU MADDESİNİN (F) BENDİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET İHALELERİ ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Şirketin kredi borcuna kefil olan şahsa ait gayrimenkulün cebren satışındaki damga vergisinin Kurumlar Vergisi Kanununun G ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan şirket şubesinin kazançlarının kurumlar vergisi istisnasından yararla ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Tarafların karşılıklı anlaşması neticesinde, kıdem tazminatı verilmesi koşuluyla çalışanın istifa etmesi sonucunda çalışan ...
     4.2. Genelge
           Tarih: 22.10.2005 Konu: Ülkemizde 7 Ekim 2005 Tarihinde Meydana Gelen Kuş Gribi Hastalığından Zarar Gören Mükelleflerin Beyanname Verme ve Vergi Ödem ...
           SAYI:B.13.2.SSK.5.01.08.00/ VIII-031/848960 KONU: Kuş Gribi Nedeniyle Prim Borçlarının Ertelenmesi. 27.10.2005 GENELGE 16–354 Ek ...
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI (1998 yılında yatırım indiriminin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75/4’üncü maddesine göre menkul sermaye iradı olarak tevkif ...
           DANIŞTAY KARARI (Tarla vasfında iken, 2000 yılında parselasyona tabi tutularak arsa vasfı kazanan ve 2001 yılında veraseten intikal eden taşınmazın ve ...
           DANIŞTAY KARARI (Tamamlanmış, seyire hazır halde devredilen römorkörün tamamlanmadan devredildiği ileri sürülerek yararlanılan yatırım indirimi kabul ...
           DANIŞTAY KARARI (193 sayılı Kanunun 76/2’nci maddesinde Maliye Bakanlığına verilen yetkiye göre kanunda belirtilen usulde hesaplanan indirim ora ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- YENİ BELİRLENEN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI, TEBLİĞ VE UYGULAMA GENELGESİ ...
           Beyazıt ABLAY- YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
           Aysun KOÇAK- BAĞ-KUR SİGORTA YARDIMLARI İŞLEMLERİ ...
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Erdoğan DEDEOĞLU- SENDİKALARIN VE KONFEDERASYONLARIN YÖNETİM KURULLARINDA GÖREV ALMALARI NEDENİYLE AYLIKSIZ İZİNLİ SAYILAN KAMU GÖREVLİLERİNİN VE BUNLARIN YAKINLA ...
           Sinan UZEL- AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI KONUSUNDAKİ YENİ DÜZENLEME - 2 ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- GECE ÇALIŞMALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ...
           Hüseyin ACAR- ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- TURİZM YATIRIMI BELGESİNİN TURİZM İŞLETME VEYA KISMİ TURİZM İŞLETMESİ BELGESİNE ÇEVRİLMESİ ...
           Harun Hakan BAŞ- İDARE HUKUKUNDA HİZMET KUSURU TANIMI,İDARİ YARGIDA HİZMET KUSURUNA YÖNELİK VERİLEN KARARLARA GENEL BAKIŞ ...
           Vecdi KARANFİL- İDARELERİN MEMURLARDAN YAPTIKLARI TAHSİLAT İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN İDARİ UYUŞMAZLIKLAR - 2 ...
           Fatih DARDAĞAN- GEÇİCİ BİR İSTİSNA: TARIM ARAZİLERİNİN VERASET İNTİKAL VE CİNS TASHİHİ İŞLEMLERİNDE VERASET İNTİKAL VERGİSİ VE TAPU HARCI İSTİSNASI VE İSTİSNA UYG ...
           Ali Hadi ORHUN- GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDAKİ YASASI VE BAZI MENSUPLARIN GİDERİLEMEYEN TASASI ...
           - İRTİKAP SUÇU - 1 ...
           Kutlu Tekin COŞKUN- MOTORLU KARA TAŞITLARIYLA ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGIDA TEMİNAT ...
           Hidayet MAT- YERLEŞİM YERİ HALİNE GELEN MERALAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER ...
           Türkben PEDÜK- ULUSLARARASI BANKACILIK VE KIYI (OFF SHORE) BANKACILIĞI ...
           Erdal SANLI- EŞLER ARASINDA MAL DAVALARI ...
           Ahmet ÖZDEMİR- İL ÖZEL İDARESİ KANUNUNUN GENEL GEREKÇESİ ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- ŞİKAYET BAŞVURU SÜRESİ İLE İLGİLİ KARŞILAŞILAN KİMİ SORUNLAR ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler
           Tarih: 28.10.2005 Sayı: GVK-38/2005-10/Geçici Vergi Beyannamesi-5 KONU: Üçüncü Üç Aylık Döneme İlişkin Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresini ...