DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Temmuz 2006 , 467 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 20/16602 No.lu Abonemiz, SORU- Vergi dairesinden icra yoluyla alınan aracın bedelinin MTV. borcunu karşılamaması durumunda ve satış bedelinin t ...
           Sayın 27/7243 No.lu Abonemiz, SORU- Bir mükellefim kendi POS makinasından kendi kartı ile ekonomik nedenlerle kendi kendisine finansman olarak kart ç ...
           Sayın 21/16228 No.lu Abonemiz, SORU- Yapı kooperatiflerinin 5350 sayılı Yasadan faydalanabilme imkanı var mı? Kurumlar vergisinden muaf olduklarından ...
           Sayın 32/601 No.lu Abonemiz, SORU- Muhasebeciliğini yaptığım anonim şirketin, mermer ocağından blok mermer çıkarılmasında kullanmak üzere satın aldığ ...
           Sayın 34/3991 No.lu Abonemiz, SORU- Bir kamu kurumunda memur olarak görev yapmaktayım. Anne ve babam 72 yaşında olup hiçbir sosyal güvencesi bulunmam ...
           Sayın 33/17061 No.lu Abonemiz, SORU- 1- KDV. 96 seri no.lu Tebliğde bahsedilen bakır ürünler (bakır boru, bakır lama, pirinç çubuk vb. gibi) ürünleri ...
           Sayın 76/13628 No.lu Abonemiz, SORU- GÇ. Beyannamesi 01.12.2005 tarihinde düzenlenmiş fatura ise 11.12. 2005 tarihinde düzenlenmiş, vergi dairesi fat ...
           Sayın 42/13529 No.lu Abonemiz, SORU- Bir müşterim 6.000 YTL. + 1.080 YTL. KDV. ile birlikte 7.080 YTL. tutarında reklam gideri yapmıştır. Yapmış oldu ...
           Sayın 08/10174 No.lu Abonemiz, SORU- İade işlemiyle ilgili; Mükellefim uluslararası taşımacılıktan dolayı iade talep etmektedir. (Nakliyeden dolayı) ...
           Sayın 01/16972 No.lu Abonemiz, SORU- 2005 takvim yılında indirimi oranla ilgili iade edilecek KDV.’nin hesaplama tablosunda Ocak ayı indirim or ...
           Sayın 31/6650 No.lu Abonemiz, SORU- Haziran/2006 döneminde, transit ihracat gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Akreditif bizim firma ünvanımıza düzenlen ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 03/7765 No.lu Abonemiz, SORU- Çalışmakta olduğum bir mükellefimin emeklilik şartlarını tamamlayıp tamamlamadığı hakkında bilgi verirmisiniz? 2 ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Devlet memuru olan bir kişi Limited Şirket ortağı oluyor. Daha sonra istifa ederek Devlet memur ...
           Sayın 06/15562 No.lu Abonemiz, SORU- Şirket ortaklarımdan birinin hizmet dökümü aşağıdaki gibidir. Bu hizmet sürelerinin değerlendirilerek emekli olu ...
           Sayın 32/7915 No.lu Abonemiz, SORU- Bir yakınım 01.06.1992 tarihinde Bağ-Kur tarım sigortasına çiftçi olması münasebetiyle o dönemin muhtarı tarafınd ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Dr. Fatih SARAÇOĞLU- ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİ VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ AÇISINDAN EĞERLENDİRİLMESİ (*) ...
           İrfan ERMİN- TİCARİ SAFİ KAZANCIN TESPİTİNDE GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI- 1 ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Murat SAYDAM- KASA HESABINDA ENVANTER VE DEĞERLEME ...
           Hakkı YILDIRIM- SAHTE FATURA TİCARETİNİN ÖNLENMESİNDE MÜKELLEFLERE VE VERGİ İDARESİNE DÜŞEN GÖREVLER ...
           Bülent Muharrem YILDIZ- ÜLKEMİZ’DE SPONSORLUK PATLAMIŞ (!) (Sponsorum Çok Yaşa!) “Bulunmazsa adalet milletin efradı beyninde, Geçer bir gün zemine, arşa çıks ...
           M. İrfan AKŞEHİR- YURT DIŞI HASILATLAR ÜZERİNDEN YAPILACAK BİNDE BEŞLİK İNDİRİM YAPILIRKEN GÖTÜRÜ GİDER Mİ YOKSA GERÇEK GİDERLER Mİ ESAS ALINMALI? ...
           M. Nadir ARICA- SEVK İRSALİYESİ VE NİZAMI - 3 ...
           Barış EVREN- BELGE İBRAZ ETMEME NEDİR,GİZLEME NEDİR? ...
           Altar Ömer ARPACI- VERGİ BEYANNAMELERİNİN İMZALANMASI MECBURİYETİ VE YENİ HADLER ...
           Vural GÜNAL- FİNANSAL KİRALAMA HAKKINDA ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Süleyman TURAN- FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN İADESİ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Murat KOÇ- YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI UYGULAMASINDA YENİ HAD 25 BİN YTL ...
           Hüseyin KARAKUM- GAYRİMENKUL ALIM SATIMINDA TAPU HARCI UYGULAMASI - 1 ...
           Ali Hadi ORHUN- YENİ ÇEVRE YASASI VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ ...
           Mehmet AKSOY- YURT İÇİNDE KURSLARA KATILANLARA VERİLECEK YEVMİYE GÜNLÜK SINIRLAMALARA TABİ MİDİR? ...
           - İHTİRAZİ KAYIT KAVRAMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER - 1 ...
           Hidayet MAT- HAZİNE GAYRİMENKULLERİNDE KİRA VE İRTİFAK HAKKI İŞLEMLERİNİN KDV. KARŞISINDAKİ DURUMU-1 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- TEMSİL, TİCARİ TEMSİLCİ VE TİCARİ VEKİL ÜZERİNE BİR İNCELEME - 4 ...
     3.2. SPK
           Y. Ziya ERÇOKLU- TÜRMOB’UN KARŞI ÇIKTIĞI SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDAKİ SERİ:X, NO: 22 SAYILI TEBLİĞİ YAYINLANDI ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
           Erdal SANLI- PAYDAŞLIKTAN ÇIKARMA DAVALARI ...
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- BELEDİYELERDE DENETİM KOMİSYONU ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Harun Hakan BAŞ- İHALELERİN İDARELERCE KARARA BAĞLANMASI PROSEDÜRÜNE GENEL BAKIŞ ...
           Edat Yücel SEYHAN- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN İSTİSNALARI-2 ...
     3.4. Diğer Konular
           Lokman FİDAN- TÜRKİYE’DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİ - 1 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Kürekli sandal ile denizlerde yolcu taşımacılığı yapılması halinde, esnaf muaflığından yararlanılıp yararlanılamayacağı Hk ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Tevkif yoluyla kesilen vergilerin beyannameden mahsubu sonucu arta kalan tutarın vergi borcuna mahsubunun vergi dairesince ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (İşletmede kullanılmak üzere kiralanan binek otomobili için yapılan ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı Hk.) ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Vakfa ait arazinin vakfın iktisadi işletmesine bedelsiz olarak tahsisinde gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı Hk ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI (Mera olarak tescil edilen ve imar affı başvurusu tarihi itibariyle Devletin hüküm ve tasarrufu altında bu niteliğini koruyan uyuşmazl ...
           DANIŞTAY KARARI (Dava konusu taşınmazların bulunduğu alanın 2000 yılında sit alanı ilan edilmiş olmasına karşın idarenin ruhsatlı inşaatı iki yıl sonr ...
           DANIŞTAY KARARI (İşletilen otelin, Turizm Bakanlığından 3 Yıldızlı Otel Turizm Kısmi Deneme İşletme belgesine sahip olmasına rağmen 4 Yıldızlı Otel ol ...
           DANIŞTAY KARARI (İnceleme elemanınca istnilen defter ve belgelerin, 15 günlük ibraz süresi geçmeden Sulh Hukuk Mahkemesine bilirkişi incelemesi yaptır ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- TECİL FAİZİ VE GECİKME FAİZİ ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ...
           Ergun ÖZDEMİR- SOSYAL SİGORTALAR YASASINDA ZAMANAŞIMI ...
           Harun ORDU- SSK.’DAN İLİŞİKSİZLİK BELGESİ ALINMAKSIZIN TEMİNATI İADE EDİLEBİLEN İHALE KONUSU İŞLER ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Aysun KOÇAK- TARIM SİGORTALARI- 1 ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- İŞ SÖZLEŞMESİNDE İÇERİK GÜVENCESİ ...
           Hüseyin ACAR- TARIMDAN SAYILAN İŞLERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ...
           Erkan ÖZKAN- ÖZÜRLÜLERİN İSTİHDAMINDA YENİ BİR UYGULAMA: KORUMALI İŞYERLERİ ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Vecdi KARANFİL- MEMURLARIN NAKİL İŞLEMLERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA SEBEP UNSURU ÜZERİNE - 5 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Salim ŞEN- İŞ KURMAK, MUHASEBE SİSTEMİ KURMAK VE MUHASEBE KAYITLARI KONULARINDA BAŞLANGIÇ BİLGİLERİ (Hesapların Açılışı, Başlangıç Kaydı ve Madde Türleri) ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Sadettin DOĞANYİĞİT- MUHASEBE YETKİLİSİ MÜESSESESİ- 1 ...
           Mahmut ERSERT- GEÇİCİ GÖREVLENDİRME MÜESSESESİ - 3 ...
           Av.Atilla İNAN- ÇEVRE KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI ...
           Ahmet ÖZDEMİR- KALKINMA AJANSLARI - 4 ...
           Ünal DEMİRCİ- ANAYASA YARGISINDA YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI - 6 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler