DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Temmuz 2006 , 468 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Bilanço usulüne göre defter tutan firmamıza ait 2005 yılı Kurumlar Vegisi ve İşletmeme ait 2005 ...
           Sayın 42/6738 No.lu Abonemiz, KONU- (a) ve (b) şahsı 2005 yılında % 50 adi ortak olarak işe başladı. İşletme hesabı esasına göre defter tutmaktadırla ...
           Sayın 34/16863 No.lu Abonemiz, KONU- Resmi bir lisede idareci olarak görev yapmaktayım. Okul Aile Birliği Yönetimi eğitim-öğretim hizmetlerinin karşı ...
           Sayın 09/7145 No.lu Abonemiz, SORU- Alınan demirbaşların dönem içerisinde alınış tarihi ile ilgili düşülecek amortisman miktarları hakkında, Aralık a ...
           Sayın 34/4576 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellefim, X., bir firmaya katalog yaptırdı ve mükellefim katalogları müşterilerine dağıtmaya başladı. Ama dağıt ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 2006/04 döneminde yapılan bedelsiz ihracatda ihracat tutarı KDV. beyanında tam istisnalar bölüm ...
           Sayın 07/12472 No.lu Abonemiz, KONU- 7.6.2006 tarihinde defterini tutmakta olduğumuz mükellefimiz işyerini kapatmıştır. SORU- 1- Deftere en son kayı ...
           Sayın 06/767 No.lu Abonemiz, SORU- Anonim Şirket olarak Ayakkabı ticareti yapmaktayız. 5 yıl önce Y kooperatifi ile arsa karşılığı 48 daire anlaşması ...
           Sayın 21/12202 No.lu Abonemiz, SORU- 2003 yılında elde edilen Yıllara Sari İşlere ait ticari kazançtan % 5 gelir vergisi (hak edişlerden kesilen stop ...
           Sayın 03/9611 No.lu Abonemiz, SORU- Bakkaliye ve tekel satışı olan bir basit usul ticari kazanç mükellefinin 2005 yılı alım ve satım tutarlarının han ...
           Sayın 68/3287 No.lu Abonemiz, KONU- Görüşünüze ihtiyaç duyulan konu veraset. Mükellef 1985’de ölmüş. Ölmeden önce kalkınma kooperatifinde üye i ...
           Sayın 37/9231 No.lu Abonemiz, KONU- Basit Usulde vergilendirilen mükellefler hakkında sorularım olacaktı bu konuda dayanaklarıyla birlikte görüşlerin ...
           Sayın 26/17780 No.lu Abonemiz, SORU- Dairemiz mükelleflerinden birisi, tapu tescili başkasına ait bir dükkanda faaliyet göstermekte, ancak işyerini y ...
           Sayın 54/1812 No.lu Abonemiz, SORU- Bir otobüs acentası kestiği biletlere komisyon faturası kesiyor. Hasılat olarak komisyon faturalarını mı görmemi ...
           Sayın 07/10006 No.lu Abonemiz, SORU- Ek vergi beyannamesi süresinde verilmemiştir. Beyannamenin verilmesi gereken vergi dairesi de daha önce verdiğim ...
           Sayın 09/920 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Kaymakamlık bünyesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Ünvanı ile bir tarihi ören yerini kiralayarak iktisadi fa ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 68/1493 No.lu Abonemiz, SORU- Faaliyeti hafriyat ve nakliyat konusu olan limited şirket aşağıda dökümü yapılan ihale konularını 3.3.2006 tarihi ...
           Sayın 07/1036 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Ekte sunulan SSK. hizmet dökümüne göre 1992 SSK. günüm varken Bağ-Kur’a 19.2.1993 tarih 12679 sayılı SSK ...
           Sayın Hasan GÖRMEZ, SORU- 1974 yılından beri ben ve kardeşlerimin 135 dönüm arazimiz vardır. Kardeşlerim vekaletlerini 4 yıl önce bana verdiler. Büt ...
           Sayın 35/9924 No.lu Abonemiz, KONU- 23.2.1970 doğumluyum. Kaza-i Rüşt Kararıyla 14.8.1987 tarihinde Devlet memuru olarak görevime başladım. 14.8.2007 ...
           Sayın İbrahim TEKPINAR, SORU- 1- Bağ-Kur sigortalısı eşimin, mecburi sigortalılığı: 11.12.1984-21.02.1986 = 1 yıl 2 ay 10 gün, İsteğe bağlı sigorta ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Nurettin KÖSE- Fikret ÇELİK- SON YASAL DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE YATIRIM İNDİRİMİ MÜESSESESİ ...
           Mustafa ATMACA- İŞLETMELERİN AKTİFLERİNDE KAYITLI GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞ İŞLEMİNİN VERGİSEL BOYUTUNUN TARİHSEL SÜRECİ - 1 ...
           İrfan ERMİN- TİCARİ SAFİ KAZANCIN TESPİTİNDE GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI - 2 ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Ali Hadi ORHUN- YENİ KURUMLAR VERGİSİ YASASINDAN BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           M. Nadir ARICA- SEVK İRSALİYESİ VE NİZAMI - 4 ...
           Muharrem ÖZDEMİR- YURT DIŞINDAN ALINAN BELGELERİN KAYDI ...
           Muhammet Ali YENİ- VERGİ ZİYAI CEZASININ HESAPLANMASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE DOĞURDUĞU SONUÇLAR ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Nihat ARI- DÖNEM KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALARDAKİ KATMA DEĞER VERGİLERİ KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE GİDER OLARAK DİKKATE ALINABİLİR Mİ? ...
           Hidayet MAT- HAZİNE GAYRİMENKULLERİNDE KİRA VE İRTİFAK HAKKI İŞLEMLERİNİN KDV. KARŞISINDAKİ DURUMU - 2 ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Muhammet Ali YENİ- KAYIT VE TESCİLE TABİ OLAN MOTORLU TAŞITLARDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ UYGULAMASI - 1 ...
           Hamdi TANER- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA GÖRE İHRACAT İSTİSNASI VE YÜKLENİLEN VERGİNİN İADE EDİLMESİ ...
           Hüseyin KARAKUM- GAYRİMENKUL ALIM SATIMINDA TAPU HARCI UYGULAMASI - 2 ...
           - İHTİRAZİ KAYIT KAVRAMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER - 2 ...
           Ramazan IRMAK- DAMGA VERGİSİNDE ZAMANAŞIMI VE EVRAKIN HÜKMÜNDEN ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLDUKTAN SONRA YARARLANILMASI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- TEMSİL, TİCARİ TEMSİLCİ VE TİCARİ VEKİL ÜZERİNE BİR İNCELEME - 5 ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 49’UNCU MADDESİNE GÖRE BELEDİYELERDE ÇALIŞAN BAŞARILI MEMURLARA VERİLMESİ ÖNGÖRÜLEN İKRAMİYE KONUSUNDA BİR DEĞ ...
           Haluk ESENER- ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ YOLUYLA YAPILAN İMAR UYGULAMALARI - 1 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Edat Yücel SEYHAN- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN İSTİSNALARI - 3 ...
     3.4. Diğer Konular
           Lokman FİDAN- TÜRKİYE’DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİ - 2 ...
           Ahmet ÖZDEMİR- ESNAF VE SANATKARLARIN MESLEK KURULUŞLARI - 1 ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- ÜRETİMİ ARTIRMAK İÇİN LAZIM OLAN UCUZ FON SERMAYE PİYASASINDAN TEMİN EDİLMELİDİR ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Gayrifaal durumundaki mükellefin muhtasar beyanname vermesinin gerekip gerekmeyeceği Hk.) ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ( İşletmenin merkezinin bulunduğu il dışındaki şubelerinin çalışanlarına yapılan ücret, kira ve serbest meslek ödemelerine ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Tahsil edilemeyen kiralar için tevkifat yapılıp yapılmayacağı Hk.) ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Bankalar arası mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci maddeye gör ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI (1/2000 ölçekli nazım imar planı bulunan bölgede, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında değişiklik yapımını ilgili Yönetmelikte öngörü ...
           DANIŞTAY KARARI (İptal edilen bir düzenleyici işlemden dolayı menfaati ihlal edilen veya kişisel hakkı etkilenen kişinin, verilen iptal kararının doğu ...
           DANIŞTAY KARARI (Ruhsatlı olarak inşaata başlanıldığı, ruhsat süresi içerisinde inşaatın belli bir seviyeye getirildiğinin açık olması ve ruhsat müdde ...
           DANIŞTAY KARARI (Defter ve belgelerin deprem nedeniyle zayi olmasından dolayı gelir vergisi matrahının takdir edilmesi talebiyle davalı idareye başvur ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Aysun KOÇAK- TARIM SİGORTALARI- 2 ...
           Harun Hakan BAŞ- İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ DÜZENLEME VE YARGI KARARLARINA GENEL BİR BAKIŞ ...
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- SSK. YENİDEN YAPILANDIRMA AZAMİ TAKSİT SAYISININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNTEMDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Süleyman TUNÇAY- YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA “2 YILLIK” MÜRACAAT SÜRESİ ŞARTI KALDIRILDI ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Ergun ÖZDEMİR- KIDEM TAZMİNATI VE HESAPLAMASI ...
           Doğan KESKİN- İŞ KANUNUNA GÖRE ÖDENECEK TAZMİNATLAR VE NEDENLERİ ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- YENİ İŞ KANUNU NELER GETİRİYOR - 1 ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Vecdi KARANFİL- MEMURLARIN GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR ÜZERİNE - 1 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- SEYAHAT ACENTASINA İLİŞKİN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ ...
           Av.Atilla İNAN- KABAHATLER KANUNUNUN GENEL KANUN ÖZELLİĞİ VE BU KONUDAKİ HÜKMÜN ANAYASAYA UYGUNLUĞU ...
           Musa Kazım ÜNVER- 3628 SAYILI KANUN KAPSAMINDA MAL BİLDİRİMİ ...
           Ünal DEMİRCİ- BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER - 1 ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- MUHASEBE YETKİLİSİ MÜESSESESİ- 2 ...
           Mahmut ERSERT- GEÇİCİ GÖREVLENDİRME MÜESSESESİ - 4 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler