DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Ocak 2005 , 431-432 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 66/13778 No.lu Abonemiz,SORU- Yaklaşık 40 şubesi olan bir AŞ.'yiz. 40 şubemizde de kiraya verdiğimiz AŞ.'ne kesmiş olduğumuz faturalar 10.000.00 ...
           Sayın 61/15191 No.lu Abonemiz,SORU- Otomasyonlu vergi daireleri için yürürlükte bulunan Vergi Dairesi İşlem Yönergesi Motorlu Taşıtlar Vergisi İşlemle ...
           Sayın 66/5168 No.lu Abonemiz,KONU- Faaliyet göstermekte olduğum galeri (oto alım satımı) işime ek olarak açmış olduğum cafe işletmeciliği işimde kulla ...
           Sayın 64/16085 No.lu Abonemiz,SORU- Benim, eczacı bir mükellefim 29.8.2004 tarihinde resmi bir kuruma fatura kesiyor ve o kurum faturada çok küçük bir ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz,SORU- 1-Gerçek usulde vergilendirilen bir mükellefin bir daha basit usule dönemeyeceği, aynı işi yapan ...
           Sayın 31/2578 No.lu Abonemiz,SORU- Bizim bir motorlu taşıyıcılar kooperatifimiz var. Biz okul taşıma ihalesine girdik ve servis taşıma işini biz aldık ...
           Sayın 16/3121 No.lu Abonemiz, SORU- 1-Bilindiği üzere parasal olmayan alınan avanslarda enflasyon düzeltmesine esas tarih bu avansların tahsil tarihi ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında gelir memuru olarak görev yapmaktayım. Dairemiz mükellefler ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 22/3576 No.lu Abonemiz, SORU- ..... Site yönetimimize ilişikte gönderdiğimiz İş Müfettişi ve SSK. Müfettişinin raporlarına istinaden SSK. tara ...
           Sayın 01/3483 No.lu Abonemiz, SORU- 1- 1985 yılında kurulan bir Anonim Şirketi ortaklarının Bağ-Kur kaydı ilgili vergi dairesine bildirmediğinden dol ...
           Sayın Yusuf PEHLİVAN, SORU- 1.7.1957 doğumluyum. 3.1.1977 tarihinde nakliyecilik faaliyetine başladım. Vergi dairesine kaydımı bu tarihte yaptırdım. ...
           Sayın 06/12818 No.lu Abonemiz, SORU- Bağ-Kur sigortalısı bir tanıdığıma ait sigorta bilgileri aşağıdadır. Doğum Tarihi : 1.1.1963 Bağ-Kur Numarası ...
           Sayın Hatice AKINCI, SORU- Eşim, mali müşavirdi. 11.11.2004 tarihinde vefat etti. Bağ-Kur'lu idi. Borcu yoktu. 24 yıl Bağ-Kur'unu yatırmıştı. Geriye ...
           Sayın Ayşe KARATAŞ, SORU- Eşim, Bağ-Kur'lu idi. Öldü. Geriye eşi olarak ben ve çocuklarım kaldı. Ben ve çocuklarım ölüm aylığı almamız gerekmektedir ...
           Sayın 33/16180 No.lu Abonemiz, SORU- 1983 ile 2004 yılları arasında Suudi Arabistan ülkesinde çalışan şahıs Türkiye'ye kesin dönüş yapmıştır. Kesin ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Cemali OKTAY- ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİNE KONU HARCAMA TÜRLERİ VE HARCAMA BELGELERİ İLE 4842 SAYILI KANUN ÖNCESİ VE SONRASI UYGULAMALARA GÖRE İADE TUTARLARINI ...
           Barış EVREN- EMEKLİ ÜCRETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLER, VERGİ ADALETİ, VERGİ EŞİTLİĞİ ...
           Ayhan YAMAN- ÜCRETLİLERDE 2004 YILI VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI ...
           İrfan ERMİN- EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLETMELERİNDE VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE KAZANÇ İSTİSNASI ...
           Levent BAŞAK- TÜRKİYE’DEKİ GAYRİMENKUL MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE DAR MÜKELLEFİYETE TABİ KURUMLARCA ELDE EDİLEN GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Av.Atilla İNAN- KAPALI FATURA-AÇIK FATURA ...
           - BİR MALİ YILI DAHA GERİDE BIRAKIRKEN YAPILACAK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ - 2 ...
           Tamer BALCI- TİCARİ DEFTERLERİN TASDİKİ ...
           Ali Hadi ORHUN- SEMAZEN YUVARLAĞIN DÖNEMSEL MACERASI ...
           Salim ŞEN- ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAMALARI - 2 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Vecdi KARANFİL- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ ...
           Ahmet ÖZDEMİR- VERASET BEYANI ...
           M. Nadir ARICA- MURİSİN HENÜZ VADESİ GELMEMİŞ ALACAKLARI İLE İHTİLAFLI ALACAKLARI, SAĞLIĞINDA TAHAKKUK EDEN FAKAT BİZZAT ALINAMADAN ÖLÜMÜ ÜZERİNE, VARİSLERİ TARAF ...
           Beytullah YURTTUTAN- YATIRIMLARI TEŞVİK MEVZUATI İLE AR-GE FAALİYETLERİNE SAĞLANAN KREDİ TEŞVİĞİ ...
           Hamit DÜNDAR- BORÇLUNUN SORUMLULUĞU OLDUĞU ÖDEME İMKANSIZLIĞI ...
           - BORÇLUNUN BORCA İLİŞKİN EDİMİ YERİNE GETİRMEKTEN KAÇINMA HAKKI -2 ...
           Mehmet AKSOY- TAHAKKUK MEMURLUĞU VE SORUMLULUĞU ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
           Vural GÜNAL- SERMAYE PİYASASINDA ÖZEL DURUMLAR (RESMİ GAZETE: 20.7.2003- SERİ: VIII, NO: 39 HAKKINDA) ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ: X, NO: 16 SAYILI TEBLİĞİN 4'ÜNCÜ MADDESİNİN (f) FIKRASINA AÇIKLIK GETİRDİ ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- YAPIM İŞ DENEYİM BELGELERİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ ...
     3.4. Diğer Konular
           Şaban KÜÇÜK- 5253 SAYILI DERNEKLER KANUNU SONRASINDA DERNEKLERLE İLGİLİ MALİ DÜZENLEMELER, DERNEKLERE AİT İKTİSADİ İŞLETMELER, KAMUYA YARARLI DERNEKLER VE KAMU ...
           Yıldırım BOZBIYIK- BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİ YENİDEN YAPILANDIRILMA ÇALIŞMALARI ...
           Bahtiyar SAZLIK- BÜTÇEMİZ FAİZ DIŞI FAZLA VERİRKEN BORÇLARIMIZ NEDEN ARTIYOR ...
           Erdal SANLI- PAYLI MÜLKİYET-YENİ YASAL UYGULAMA ...
           Muharrem ÖZDEMİR- ACİZ HALİ ...
           Harun Hakan BAŞ- KAMU KAYNAKLARININ KULLANIMINDA HESAP VERME SORUMLULUĞU ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Mükellefin, spor salonu işletmeciliği faaliyetinin Milli Eğitim Bakanlığınca eğitim ve öğretim faaliyeti olarak değerlendi ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Motorlu araç kullanmaksızın seyyar satış yapanların vergilendirilmesi Hk.) ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Motorlu araç kullanmaksızın seyyar satış yapanların vergilendirilmesi Hk.) ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Emlak Komisyoncularının mükellefiyeti Hk.) ...
     4.2. Genelge
           Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (30 Aralık 2004 tarih ve 25686 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır) ...
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI (Beyannamenin, kanuni veya ek süreler içinde verilmekle beraber, beyannamelerde vergi matrahına ilişkin bilgilerin gösterilmemesi hali ...
           DANIŞTAY KARARI (Mahkemece düzenlenen harç tahsil müzekkerelerinde gecikme zammı uygulanırken yasal sürenin gözetilmesi gerektiği, vade başlangıcının ...
           DANIŞTAY KARARI (Tarımsal faaliyette bulunan ve götürü gider emsali uygulanarak tespit edilen ortaklık kazancından ödediği kredi faizini gider yazıp y ...
           DANIŞTAY KARARI (İktisadi işletme olmayan hazine adına kayıtlı taşınmazın kiralanması işleminin katma değer vergisinden istisna edildiği Hk.) ...
           DANIŞTAY KARARI (İdarece yapılan işlemin hatalı olduğu ve düzeltilmesi gerektiği iddiasının bulunması halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 116-124' ...
           DANIŞTAY KARARI (Katma değer vergisi indirim hakkının, her koşulda yararlanılması mümkün "mutlak" bir hak olmadığı, bu hakkın kullanılabilmesi için, k ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- SOSYAL GÜVENLİKTE İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK - 3 ...
           Ali DEMİR- ARACI (TAŞERON) TANIMI ...
           Ergun ÖZDEMİR- ÖDENMEYEN SİGORTA PRİMLERİNİN GİDER OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Hüseyin ACAR- 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ...
           Doğan KESKİN- YARGI DENETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ(Kapsamdaki İşyerleri) ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Murat ÖZKAN- DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE ATAMA ŞEKİLLERİ - 2 ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- 01.01.2005 TARİHİNDEN İTİBAREN KAMU PERSONELİNE ÖDENECEK AYLIK VE ÜCRETLERİN YENİ TÜRK LİRASINA ÇEVRİLMESİ KONUSUNDA ORTAYA ÇIKMASI MUHTEMEL TEREDD ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Kemal TEPE- KİRA ARTIŞLARI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERİN ANAYASAYA AYKIRI OLUP OLMADIĞI ...
           Hidayet MAT- HAZİNEYE AİT BİR GAYRİMENKULÜN SATIŞ İHALESİ SÜRECİ - 2 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
           Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ...
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler