DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Ekim 2005 , 450 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 32/5157 No.lu Abonemiz, SORU- 15 Eylül sayılı Dergideki Prof. Dr. Salim Şen’in makalesinde ikinci paragrafta; usulsüzlük, özel usulsüzlü ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Bir hususa esas olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca hastaneye satın alma komis ...
           Sayın 48/15233 No.lu Abonemiz, SORU- Bir inşaat şirketinin 2004 bilançosunun pasifindeki bazı kalemler aşağıdadır. Ortaklara Borçlar 776.787,09 YTL. ...
           Sayın 06/179 No.lu Abonemiz, SORU- Amerika’ya ihracat yapan bir müşterim var. Kendisinin herhangi bir atölyesi veya imalathanesi yok. Yurt dışı ...
           Sayın 50/13785 No.lu Abonemiz, SORU- ..........’de özel hastane işletmeciliği ile iştigal etmekteyiz. Ben de bu kurumda muhasebe sorumlusuyum. ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Eczanelerde ilaç fiyatları devamlı düşmektedir. Bazı firrmalar düşen ilaç bedellerini eczacıya ...
           Sayın 16/15065 No.lu Abonemiz, SORU- Makina mühendisi olan bir mükellefim doğalgaz proje tesisat işleri yapmak üzere faaliyete başladı. Mükellefim il ...
           Sayın 06/1661 No.lu Abonemiz, SORU- Yazılım ve bilgisayar işiyle iştigal eden bir mükellefim Tayvandaki bir yazılım firmasından bir paket yazılımı sa ...
           Sayın 21/12202 No.lu Abonemiz, SORU- 2003 yılında elde edilen Yıllara Sari İşlere ait ticari kazançtan % 5 gelir vergisi (hak edişlerden kesilen stop ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın Kayhan GÜLEN, SORU- Halen muhtarlık yapmaktayım. Muhtarlığım 07.06.1998’de başladı. Fakat kaydımı yaparken sehven Ticaret Odası kaydımı i ...
           Sayın İbrahim TEKPINAR, SORU- 1- Bağ-Kur sigortalısı eşimin, mecburi sigortalılığı: 11.12.1984-21.02.1986 = 1 yıl 2 ay 10 gün, İsteğe bağlı sigorta ...
           Sayın 16/15065 No.lu Abonemiz, SORU- Şöyle bir sorunum var: 1-Bir mükellefim 31.07.2005 tarihi itibariyle dükkanını kapatarak 01.08.2005 tarihinde S ...
           Sayın 27/3703 No.lu Abonemiz, SORU- İş hanımızda 1 adet müdür ayda 15 gün çalışmaktadır. Ayda 15 günde karşımızdaki iş hanında çalışmaktadır. 30.09.2 ...
           Sayın Mehmet CENGİZ, SORU- 10.04.2005 tarihinde işyerimde sigortalı bir işçi çalıştırmaya başladım. Fakat 4857 sayılı İş Kanuna göre işyerimi Bölge ...
           Sayın Fevzi ÇELİK, SORU- 2002 yılında imalatını da yaptığımız kaldırım parke taşı ile ilgili uygulama işininde ihalesini aldık. SSK.’ya vermiş ...
           Sayın 61/12149 No.lu Abonemiz, SORU- 01.09.2005 tarihli 447 sayılı Derginizin 32 sayfasında 71/7815 no.lu abonenizin sorusuna verilen cevapta tereddü ...
           Sayın 06/9543 No.lu Abonemiz, SORU- 01.03.2003 tarihli 387 sayılı Derginin 202-203-204-205 sayfalarında yayınlanan yazarınız Ali DEMİR beyin makalesi ...
           Sayın 52/13806 No.lu Abonemiz, SORU- Arkadaşımın şöyle bir sorunu vardır; 01.05.1987 tarihinde 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak Bağ-Kur Tarı ...
           Sayın 14/8813 No.lu Abonemiz, SORU- ........ Defterdarlığı Gelir Müdürlüğünde memur olarak çalışmaktayım. 28.09.1963 doğumlu olup, emeklilik süremin ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Fatih DARDAĞAN- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HARCAMALARI HANGİ ŞARTLARDA GİDERLEŞTİRİLİR ...
           Lokman FİDAN- 2978 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER SONUCU SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN AYLIK ALANLARLA İLGİLİ VERGİ İADE UYGULAMASINDA SON DURUM ...
           Barış BİRBİR- MÜSTAHSİL MAKBUZU VE GELİR VERGİSİ TEVKİFATI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           H. Serdar ÖZDEMİR- ANLAŞMALI MATBAALARA BASTIRILMAMAKLA BİRLİKTE NOTERE TASDİK DE ETTİRİLMEYEN YASAL BELGELERİN, VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YAPILM ...
           İslam ÇANKAYA- SON DEĞİŞİKLİKLER VE ÖZELLİKLİ İŞLEMLERDE MUHASEBE UYGULAMASI- 4 ...
           Fethi AYGÜN- SATILAN MAL VEYA HİZMET BEDELİNİN TAHSİL EDİLEMEMESİNİN DEĞERSİZ ALACAKLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ...
           Muharrem ÖZDEMİR- İHTİRAZİ KAYIT ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Emre ÇELEBİLER- YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI UYGULAMASI ...
           Mehmet Cem KURBAN- YATIRIMLARDA ENERJİ DESTEĞİ ...
           Ramazan IRMAK- ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ HAKKINDA VERİLEN BİR MUKTEZANIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ ...
           Muhammet Ali YENİ- KİRA KONTRATLARINDA DAMGA VERGİSİ ...
           İrfan ERMİN- 5281 SAYILI KANUNLA DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER - 1 ...
           M. Nadir ARICA- MİRAS YOLUYLA VEYA İVAZSIZ HERHANGİ BİR ŞEKİLDE MAL İKTİSAP EDEN KİŞİLERDE MÜKELLEFİYET VE BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ - 3 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- ANONİM ORTAKLIKLARDA İMTİYAZLI PAYLARIN MEVCUT TÜRK TİCARET YASASI VE DEĞİŞİKLİK YASA TASARISI BAKIMINDAN İNCELENMESİ - 3 ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- 03.07.2005 TARİH VE 5393 SAYILI YENİ BELEDİYE KANUNUNDA BELEDİYE BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCILARINA ÖDENECEK AYLIK ÖDENEĞİN BELİRLENMESİ ...
           Ahmet ÖZDEMİR- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN TEŞKİLATI VE DENETLENMESİ ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Edat Yücel SEYHAN- KAMU İHALE MEVZUATINDA AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ - 3 ...
           Hidayet MAT- SON YAPILAN DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE İHALELERE KARŞI YAPILACAK İDARİ BAŞVURULAR - 2 ...
           Av.Atilla İNAN- İHALE SÜRECİNDE EKSİK BELGELERİN SONRADAN TAMAMLATTIRILMASI ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Belediye sınırları içindeki bazı bina ve araziler için bu güne kadar beyanname, vermeyen mükelleflerin müraacat ederek bey ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Şirketin ortaklarından dövizle borç almalarının Kurumlar Vergisi Kanununun 16’ncı maddesine göre örtülü sermaye teşk ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Kooperatif anasözleşmesinde, “Ortakların sosyal kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tesisler ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI (Arsa karşılığında alınan bağımsız bölümlerin satışının katma değer vergisine tabi olduğu Hk.) ...
           DANIŞTAY KARARI (1-Verilen sipariş avansları ile iş avansları hesaplarında izlenen tutarların ve ortaklardan alacaklar ile bağlı ortaklıklardan alacak ...
           DANIŞTAY KARARI (Sosyal Sigortalar Kurumuna yaşlılık sigortası prim borcu bulunan avukatların nakil talebi hakkında işlem yapılmamasını öngören Yönetm ...
           DANIŞTAY KARARI (Derneklerin taşınmaz mal edinme hakkına getirilen sınırlamanın, dernek kurma özgürlüğünün ve özel hukuk tüzel kişisi olan derneğin mü ...
           DANIŞTAY KARARI( İta amirince onaylanan ihale kararlarının ilgililere bildirimi hususunda 2886 sayılı Yasanın 32’nci maddesi ile özel bir düzenl ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Ali DEMİR- İSTEĞE BAĞLI SİGORTA HİZMETLERİ İLE DİĞER HİZMETLERİN ÇAKIŞMASI ...
           Beyazıt ABLAY- EDİM YÜKLENEMEYEN SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ İLE DİĞER SOSYAL ÖDEMELERİN İŞÇİ, İŞVEREN VE KURUMA İADE ESASLARI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Sinan UZEL- AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI KONUSUNDAKİ YENİ DÜZENLEME - 1 ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- YILLIK İZNİN KULLANDIRILMASINDA DİKKAT EDİLECEK DÖRT TEMEL HUSUS ...
           Hüseyin ACAR- ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İŞÇİ OLARAK İSTİHDAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMALAR ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Vecdi KARANFİL- İDARELERİN MEMURLARDAN YAPTIKLARI TAHSİLAT İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN İDARİ UYUŞMAZLIKLAR - 1 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Harun Hakan BAŞ- İDARİ YARGI SİSTEMİNİN GENEL SORUNLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME ...
           - HUKUK VE ÖRF ADET ...
           Ünal DEMİRCİ- KEŞİF - 2 ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- BORSA GÖZDE YATIRIM ARACI OLMAYA DEVAM EDİYOR ...
           Vural GÜNAL- HUKUKİ AÇIDAN İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ - 2 ...
           Vural GÜNAL- HUKUKİ AÇIDAN İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ - 2 ...
           Tezcan ATAY- KABAHATLER KANUNUNUN İRDELENMESİ ...
           Erdal SANLI- DANIŞIKLI İŞLEM VE TENKİS TALEPLERİ ...
           Faruk ŞAHİN- DOĞRUDAN TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ TALEBİ ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler