DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Ekim 2005 , 449 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 79/14508 No.lu Abonemiz, SORU- 2004 yılında işe başlayan vergi mükellefi, perakende satışları içinde ÖKC. (yazarkasa) alıyor. Aynı yıl (2004) i ...
           Sayın 34/15413 No.lu Abonemiz, SORU- 1- İki adet kamyonete sahip ve kamyonetleri ile nakliyecilik faaliyetinde bulunan gerçek usulde gelir vergisi mü ...
           Sayın 27/6854 No.lu Abonemiz, SORU- T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünden onaylı ekte sunmuş olduğum Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ...
           Sayın 79/10249 No.lu Abonemiz, SORU- Bir mükellefim motosiklet satışı yapmaya başladı. Faturanın kesilmesi şöyle; Motor bedeli 1.000,00 ÖTV. 80,00 ...
           Sayın 15/2476 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Motorlu araçların, noter satış işlemlerinde kullanılan Türkiye Reasürans Sigorta Kurumu tarafından belirlenen ...
           Sayın 27/4668 No.lu Abonemiz, SORU- Kollektif Şirket ve Anonim Şirket her ikisinde de ortaklığı olan bir mükellefim Eylül ayı içerisinde vefat etmişt ...
           Sayın 81/6327 No.lu Abonemiz, SORU- ........... Merkezde 15.6.2005 tarihinde Reklam ve Tanıtım Hizmetleri olarak faaliyete başlayan mükellefimiz verg ...
           Sayın Fatma GÜNDOĞDU, SORU- 1-İnşaat mühendisliği ve kat karşılığı özel bina yapıp satan bir mükellef inşaat mühendisliği faaliyeti için serbest mes ...
           Sayın 34/14355 no.lu Abonemiz, SAYIN- Şirketimizin hukuki yapısı Limited Şirketidir. Şirketimiz ..../..../........ tarihinde Devlet teşvik desteği ka ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 5335 sayılı Torba Kanunla 6245 sayılı Kanunun sürekli görev yolluğu ödenecekler maddesinde yapı ...
           Sayın 63/15907 No.lu Abonemiz, SORU- 1 Ağustos 2005 tarihli sayınızın 26’ncı sayfasında yayınlanan sorumda Kamu Kurumlarının (KDV. Kanunu 17/1& ...
           Sayın 06/3300 No.lu Abonemiz, SORU- 15.11.2004 tarih ve 428 sayılı Derginizde 26’ncı sayfada yayınlanan bahse konu Ankara İdare Mahkemesinin E: ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 33/2219 No.lu Abonemiz, SORU- Bir şirketimiz var, bu şirket hafta içi her gün 08 ile 17 saatleri arasında çalışıyor. Cumartesi saat 13’te ...
           Sayın Mehmet FİDAN, SORU- Mükellefimiz otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapmakta ve bir adet işçi çalıştırmaktadır. Mükellefimiz zaman zaman M ...
           Sayın 34/15241 No.lu Abonemiz, SORU- Aşağıda bilgileri yer alan amcam ne zaman emekli olabilecektir? Eğer günleri yetmiyorsa kalan süresini Bağ-Kur&# ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Okurumuz, SORU- Kıdem tazminatı son ücret üzerinden hesaplanır ama bunun içine fazla çalışma, ikramiye, prim gi ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Resul KAZANCI- BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ KATKI PAYI VE SAĞLIK SİGORTA PRİMLERİ ÖDEMELERİNİN BEYAN EDİLEN GELİRDEN İNDİRİMİ UYGULAMASI VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUML ...
           Cemali OKTAY- DİĞER ÜCRETLİ SAYILANLAR VE VERGİLENDİRİLMESİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Y. Ziya ERÇOKLU- KATMA DEĞER VERGİSİNDE, SORUMLULUK ...
           Tahir ERDEM- DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA İHRACAT SAYILAN YATIRIM TEŞVİK BELGESİNDE YER ALAN MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE KDV. UYGULAMASI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           İrfan ERMİN- DAMGA VERGİSİ, KONUSU, VERGİLEME ÖLÇÜLERİ, ORANI, ÖDEME ŞEKİLLERİ VE SORUMLULUK- 3 ...
           Gündoğan DURAK- TAPU HARÇLARININ EMLAK VERGİSİ DEĞERİ ÜZERİNDEN ALINMASINA YÖNELİK SON DÜZENLEMELER ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- ANONİM ORTAKLIKLARDA İMTİYAZLI PAYLARIN MEVCUT TÜRK TİCARET YASASI VE DEĞİŞİKLİK YASA TASARISI BAKIMINDAN İNCELENMESİ - 2 ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           - KENT PLANLAMASI HİZMETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ - 4 ...
           Ahmet ÖZDEMİR- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN MALİ YÖNLERİ ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Edat Yücel SEYHAN- KAMU İHALE MEVZUATINDA AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ - 2 ...
           Hidayet MAT- SON YAPILAN DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE İHALELERE KARŞI YAPILACAK İDARİ BAŞVURULAR - 1 ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- KAMU İHALELERİNE İLİŞKİN ŞİKAYET BAŞVURULARINDA ŞEKİL UNSURUNUN ÖNEMİ ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Burhan ORMANOĞLU- BİR ÖDEME UNSURU OLARAK MAKAM VE GÖREV TAZMİNATLARI - 2 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Harun Hakan BAŞ- YARGI KARARLARININ UYGULANMASINDA SORUMLULUK RÜCU KONUSUNA BAKIŞ ...
           - GAYRİMENKUL FİYATLARININ ARTMASINDA MORTGAGE SİSTEMİNİN PAYI NEDİR? MORTGAGE SİSTEMİNDEN KİMLER FAYDALANA(BİLECEK)CAK? ...
           Haluk ESENER- HAZİNE TAŞINMAZLARININ EĞİTİM YATIRIMLARINA TAHSİSİ ...
           Ünal DEMİRCİ- KEŞİF - 1 ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- YENİ BANKACILIK YASASINA GÖRE BANKALARA KURUMSAL YÖNETİM VE DENETİMLERE AĞIRLIK VERİLİYOR ...
           Vural GÜNAL- HUKUKİ AÇIDAN İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ - 1 ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLARIN TEDAVİ GİDERLERİNİN YEŞİL KART VERİLEREK DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDAKİ YEŞİL KART SAH ...
           Nurettin KÖSE- KOMİSYON ALINARAK VEYA KONSİNYASYON SURETİYLE YAPILAN SATIŞLAR ...
           Erdal SANLI- KÜLTÜR VARLIKLARI VE SİT ALANLARI ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler