DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Ağustos 2006 , 469 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 27/14142 No.lu Abonemiz, SORU- 600 üyeli kooperatifimiz bulunmaktadır. 590 üyemize konut yaparak tapuları çıkarıldı. Kooperatifimizin fazladan ...
           Sayın 01/4165 No.lu Abonemiz, SORU- Cezalı tarhiyat sonrası yapılan uzlaşma neticesinde uzlaşılan vergi ve cezalar mükellefçe ödendikten sonra, yapıl ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Halen bir kamu kuruluşunda memur olarak görev yapmaktayım. Oğlum 1986 doğumlu, doğuştan işitme ...
           Sayın 06/1223 No.lu Abonemiz, SORU- Almanya’da faaliyet gösteren bir Alman firmasından zirai tohum ithal edip; Türkiye’de toptan satışını ...
           Sayın 66/13780 No.lu Abonemiz, SORU- Bir Anonim Şirketin kuruluşundan itibaren yönetim kurulu üyesiyim. Görev süresi (1 yıl) dolduktan sonra genel ku ...
           Sayın 52/17152 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellefimiz sahibi olduğu 1990 model minibüsünü Haziran 2006 ayında değişiklik planına uygun olarak kamyonete ç ...
           Sayın 42/411 No.lu Abonemiz, SORU- 4254 sayılı Kanun uyarınca Malmüdürlüklerince 6183 sayılı Kanuna göre tahsiline başlanan çiftçilere dağıtılan ödün ...
           Sayın 55/11248 No.lu Abonemiz, SORU- Mobilya ticareti işi ile iştigal eden mükellefim vergi denetmenlerince ziyaret edilmiş mobilyanın yanı sıra halı ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Bilanço esasına göre defter tutmaktayım, aldığım bazı malların faturalarını muhasebecime geç ve ...
           Sayın 10/15487 No.lu Abonemiz, SORU- İnşaat müteahhitliği ve inşaat mühendisliği ile iştigal eden Ltd. Şirketimiz var. Ortaklardan birisi inşaat mühe ...
           Sayın 16/15287 No.lu Abonemiz, SORU- Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması kapsamında AB’den mali yardım temin eden resmi bir kuruma iş yapılması sö ...
           Sayın 21/15256 No.lu Abonemiz, SORU- ......... Vergi Dairesi Başkanlığında çalışmaktayım. Şu an .........’ın .......... İlçesinde şef olarak ça ...
           Sayın 50/665 No.lu Abonemiz, SORU- Market işletmesi bir müşterim toptancıların faturalardaki iskonto oranlarının yüksekliğinden yakınmaktadır. Fatura ...
           Sayın 16/1070 No.lu Abonemiz, SORU- İki ortaklı bir adi ortaklıkta ortaklardan bir tanesi hissesini ortak olmayan 3’üncü bir şahısa devir ediyo ...
           Sayın 21/15256 No.lu Abonemiz, SORU-Malı satan B firması faturasını kesiyor. Satış kredili satış ama post makinası A firmasının. B firması 10.000,00 ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 07/5721 No.lu Abonemiz, SORU- 1- 466 sayılı Dergi’de tarafıma verdiğiniz cevapta bir yanlışlık olduğu kanısındayım. Çiftçilik yapan şahıs ...
           Sayın Hasan KIRAN, SORU- Bina inşaatımda çalışan işçilerimi Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirdim. Önceleri Bölge Çalışma Müdürlüğüne Ek- 1 ve Ek- 2 ve ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Tezcan ATAY- ŞİRKETLERİN TASFİYESİNDE GEÇİCİ VERGİ (5520 Sayılı Yeni KVK. Bağlamında) ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- KAMU İDARELERİNİN TAŞINMAZ KİRALAMALARINA İLİŞKİN UYGULAMA ...
           Mustafa ATMACA- İŞLETMELERİN AKTİFLERİNDE KAYITLI GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞ İŞLEMİNİN VERGİSEL BOYUTUNUN TARİHSEL SÜRECİ - 2 ...
           Ahmet Hüsrev SOYDAŞ- BASİT USULDE TİCARİ KAZANCIN TESPİTİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİN BASİTLİĞİ ...
           Ali Hadi ORHUN- GEÇMEYEN VERGİ ...
           İrfan ERMİN- SERBEST MESLEK KAZANCI, SERBEST MESLEK ERBABI, VERGİLENDİRME VE İLGİLİ KONULAR - 1 ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Bülent SEZGİN- TAŞINMAZLARIN VE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞINDAN DOĞAN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA (5520 Sayılı KVK. Kapsamında) ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Salim ŞEN- HESAP PLANI AÇIKLAMALARI VE YEVMİYE DEFTER KAYITLARI (MENKUL KIYMETLER) ...
           Mehmet Ali ÇAKIR- TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI EKONOMİ VE KAYIT DIŞININ ÖNLENMESİNDE VERGİ DENETİMİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ ...
           M. Nadir ARICA- TAŞIMA VE OTEL İŞLETMELERİNDE BELGE NİZAMI - 1 ...
           Altar Ömer ARPACI- VERGİ BEYANNAMELERİNİN İMZALANMA MECBURİYETİ KAPSAMINDA MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUKLARI ...
           - İHTİRAZİ KAYIT KAVRAMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER - 3 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Süleyman TURAN- DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARINA İLİŞKİN KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMASI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Hidayet MAT- HAZİNE ARAZİSİ ÜZERİNDE KURULAN VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE BU ARAZİLERİN DOĞRUDAN SATIŞI ...
           Mehmet Ali KAYA- KAYIT VE TESCİLE TABİ OLAN MOTORLU TAŞITLARDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ UYGULAMASI - 2 ...
           Mehmet AKSOY- 5538 SAYILI KANUNLA 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GEÇMİŞE YÖNELİK HARCIRAH ÖDEMESİ ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Ülker MAVRAL BULUT- ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARINA CARİ YIL İÇİNDE KÂR DAĞITIMI (TEMETTÜ AVANSI) VERİLİP VERİLMEYECEĞİ ...
           Hamit DÜNDAR- TEMSİL, TİCARİ TEMSİLCİ VE TİCARİ VEKİL ÜZERİNE BİR İNCELEME - 6 ...
     3.2. SPK
           Y. Ziya ERÇOKLU- BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARININ KURUMSALLAŞMASI ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Haluk ESENER- ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ YOLUYLA YAPILAN İMAR UYGULAMALARI - 2 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Harun Hakan BAŞ- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA ORTAK GİRİŞİMLER, ALT YÜKLENİCİLER VE İHALENİN İDARECE İPTAL EDİLMESİ PROSEDÜRÜNE İLİŞKİN İNCELEME ...
           Edat Yücel SEYHAN- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN İSTİSNALARI-4 ...
     3.4. Diğer Konular
           Ahmet ÖZDEMİR- ESNAF VE SANATKARLARIN MESLEK KURULUŞLARI - 2 ...
           Faruk ŞAHİN- SEYAHAT ACENTALARININ HAC VE UMRE ORGANİZASYONU DÜZENLEMESİ TALEBİNDE İSTENİLEN BELGELER ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ( İnceleme sonuçlanmadan mükellef hakkında cebri takibat işlemlerinin uygulanıp uygulanmayacağı Hk.) ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Kat karşılığı inşaat işinde, arsa sahibine teslim edilen daire ve işyerlerinin elden çıkarılması halinde, vergilendirme Hk ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Ürün tanıtımı ve pazar araştırmaları faaliyetlerinin işgücü hizmetlerinde tevkifat kapsamında değerlendirilip değerlendiri ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Krom kaplama hizmetinin tevkifata tabi olup olmadığı Hk.) ...
     4.2. Genelge
           EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2006/1 ...
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe eklenen “Gezici Piliç, Köfte vb. Satış Yerleri” başlıklı kısmınd ...
           DANIŞTAY KARARI (Sulu tarla niteliğindeki taşınmazın cins değişikliğine uğrayarak entegre et tesisi binası ve müştemilatına çevrilmesi işlemi, 4325 sa ...
           DANIŞTAY KARARI (Devirden sonra işyerinin bir başka İl’e nakli nedeniyle yetkili müessese izin belgesinin yenilendiği sonucuna varılarak yapılan ...
           DANIŞTAY KARARI (Gümrük vergisi tahakkukuna vaki düzeltme başvurusunun davacı vekilince yapılması nedeniyle, başvurunun reddine ilişkin işlemin de vek ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 5350 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ HAKKINDAKİ HÜKÜMLERLE İLGİLİ YENİ TEBLİĞİN GETİRDİKLERİ ...
           Ergun ÖZDEMİR- ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI ...
           Beyazıt ABLAY- YASAL KAYIT VE BELGELERİN İNCELEMEYE İBRAZ USUL VE ESASLARI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Hakkı YILDIRIM- İHBAR İKRAMİYESİ ...
           Doğan KESKİN- İŞ GÖRMEKSİZİN HAK KAZANILAN ÜCRETLER – 1 (Ön Koşula Bağlı Ücretler-Hafta Tatili Ücreti) ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- YENİ İŞ KANUNU NELER GETİRİYOR - 2 ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARINA AF GETİRİLDİ - 1 ...
           Mahmut ERSERT- DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE MEMURA EVLENME İZNİ VERİLMESİ – 1 (Polislerin Kiminle Evlenebileceği Konusunda Verilecek İzin Çerçevesinde İncele ...
           Vecdi KARANFİL- MEMURLARIN GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR ÜZERİNE - 2 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Av.Atilla İNAN- KAMU HİZMETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE VE KAMU GİDERLERİNİN ÖDENMESİNDE ÖNCELİK ...
           - RİSK SERMAYESİNİN İŞLEYİŞİ ...
           Ünal DEMİRCİ- BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER - 2 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler