DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Ağustos 2006 , 470 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 07/12472 No.lu Abonemiz, SORU- Bilanço esasına göre defter tutan mükellefimiz 07.06.2006 tarihinde işini terk etti ve bazı hesaplar nasıl kapan ...
           Sayın 55/1210 No.lu Abonemiz, SORU- Halen Emekli Sandığı hükümlerine göre çalışan bir memurun durumu; -Doğum tarihi 01.01.1962, Erkek, hizmete başla ...
           Sayın 09/936 No.lu Abonemiz, SORU- Basit usule tabi arkadaşım merkez işyeri dışında başka bir vergi dairesi yetki alanı içerisinde şube işyeri açtı. ...
           Sayın 27/15689 No.lu Abonemiz, SORU- Firma ihracatını yapacağı ihraç kaydıyla aldığı kendi malını kendi aracıyla taşımak üzere yükleyip yurt dışına i ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Bilançoya tabi mükelleflerimizde yaptığımız bir uygulamayı anlatmak istiyorum. 3 aylık geçici v ...
           Sayın 26/2381 No.lu Abonemiz, SORU- 01/07/2006 tarihli Derginizin, 138’inci sayfasında yer alan Hidayet MAT’ın Hazine Gayrimenkullerinde ...
           Sayın 16/17030 No.lu Abonemiz, SORU- 23 Temmuz 2006 tarih ve 26237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı i ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Ben, % 60 oranında özürlü olarak işe başlamış 1’inci derecenin 3’üncü kademesinden ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın Kaya ÖZTÜRK, SORU- İşyerimde 14 tane işçi çalıştırmaktayım. Bazı arkadaşlarım aylık işgücü çizelgesini vermem gerektiğini söylemektedirler. Fak ...
           Sayın 45/14771 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellefim 13.6.1973 tarihinde 657 sayılı DMK.’na tabi olarak çalışmaya başlamış ve 28.1.1985 tarihi itiba ...
           Sayın 64/1365 No.lu Abonemiz, SORU- 1940 doğumlu erkek bir yakınımın 1973-1993 tarihleri arası Bağ-Kur’da 16 yıllık hizmeti var. 1994 yılında A ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Bülent Muharrem YILDIZ- GELİR VERGİSİ BEYANLARI (Mükellef Mutfağında Pişen Aş) ...
           İrfan ERMİN- SERBEST MESLEK KAZANCI, SERBEST MESLEK ERBABI, VERGİLENDİRME VE İLGİLİ KONULAR - 2 ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Mustafa ATMACA- İŞLETMELERİN AKTİFLERİNDE KAYITLI GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞ İŞLEMİNİN VERGİSEL BOYUTUNUN TARİHSEL SÜRECİ - 3 ...
           İrfan VURAL- TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Nihat ARI- ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLME ZORUNLULUĞU OLAN BEYANNAMELERİN GEÇ VERİLMESİ VEYA VERİLMEMESİ DURUMLARINDA CEZA UYGULAMASI ...
           Prof. Dr. Salim ŞEN- HESAP PLANI AÇIKLAMALARI VE YEVMİYE DEFTER KAYITLARI (TİCARİ ALACAKLAR) ...
           Tezcan ATAY- UZLAŞMA KOMİSYONLARI ...
           M. Nadir ARICA- TAŞIMA VE OTEL İŞLETMELERİNDE BELGE NİZAMI - 2 ...
           Muharrem ÖZDEMİR- TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYULMAMASI NEDENİYLE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ...
           Altar Ömer ARPACI- VERGİ DENETİMİNDE ÖZELGELER ...
           - İHTİRAZİ KAYIT KAVRAMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER - 4 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Süleyman TURAN- MAL VE HAKLARIN KİRALANMASI İŞLEMLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI - 1 ...
           Ali Hadi ORHUN- KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNALARINDA YORUMU GEREKTİREN BİR KONU GAYRİMENKULLERİN SATIŞI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Dr. Halil YILMAZ- İHTİRAZİ KAYIT KAVRAMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER - 4 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- TEMSİL, TİCARİ TEMSİLCİ VE TİCARİ VEKİL ÜZERİNE BİRİNCELEME – 7 ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Erdal SANLI- İMAR VE ÇAPA BAĞLI TAŞINMAZ MÜLKİYETİ - 1 ...
           Haluk ESENER- ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ YOLUYLA YAPILAN İMAR UYGULAMALARI - 3 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Harun Hakan BAŞ- 4734 SAYILI KANUNA GÖRE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN ARAŞTIRILARAK İHALELERİN SONUÇLANDIRILMASI PROSEDÜRÜNE GENEL BİR BAKIŞ ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Eşantiyon ve numune olarak verilen ürün bedellerinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı Hk.) ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Temizlik hizmetinin iş gücü hizmeti olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği Hk.) ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Güvenlik, servis ve yemek hizmeti alımında tevkifat uygulaması Hk.) ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (İşgücü hizmetlerinde tevkifat uygulaması Hk.) ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI (Kağıdı imzalayanlar olarak belirlenen damga vergisi mükellefinin, sözleşme ile değiştirilemeyeceği; beyana dayanan vergi tarh ve taha ...
           DANIŞTAY KARARI (Eşyanın beyan edilen kıymetinin doğruluğu konusunda idarece şüpheye düşülmesi nedeniyle, yapılacak kıymet araştırması sonucunda tahak ...
           DANIŞTAY KARARI (Ön-işletme ruhsat harçları peşin olarak alınan harçlardan olduğundan, cevher ocağı hiç işletilmemiş olsa dahi ödenmesi zorunlu olduğu ...
           DANIŞTAY KARARI (Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenebilecek uyuşmazlık hakkında bilirkişi incelemesi yaptırılmasında ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Ergun ÖZDEMİR- SSK.’DA İDARİ PARA CEZALARI DEĞİŞİKLİĞİ ...
           Beyazıt ABLAY- 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMEDE İŞYERİNİN VE SİGORTALILARIN BİLDİRİMİ ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- İŞ GÖRMEKSİZİN HAK KAZANILAN ÜCRETLER – 2 (Ön Koşula Bağlı Ücretler-Genel Tatil ve Ücreti) ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- YENİ İŞ KANUNU NELER GETİRİYOR - 3 ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARINA AF GETİRİLDİ - 2 ...
           Mahmut ERSERT- DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE MEMURA EVLENME İZNİ VERİLMESİ – 2 (Polislerin Kiminle Evlenebileceği Konusunda Verilecek İzin Çerçevesinde İncele ...
           Vecdi KARANFİL- MEMURLARIN GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR ÜZERİNE - 3 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Hidayet MAT- SON YAPILAN DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ - 1 ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 5496 SAYILI KANUNLA YAPTIRIMLARLA İLGİLİ MADDEDE DE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- ODALARCA RAYİÇ FİYAT TESPİT USULÜ ...
           Av.Atilla İNAN- YÜZ KIZARTICI SUÇ KAVRAMI ...
           Ahmet ÖZDEMİR- ESNAF VE SANATKARLARIN MESLEK KURULUŞLARI - 3 ...
           Faruk ŞAHİN- HAC VE UMRE ORGANİZASYONU DÜZENLEYECEK OLAN SEYAHAT ACENTALARININ GÖREVLERİ VE DENETLENMESİ ...
           Lokman FİDAN- TÜRKİYE’DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİ - 3 ...
           Ünal DEMİRCİ- BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER - 3 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler