DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Eylül 2006 , 471 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 07/6820 No.lu Abonemiz, SORU- Ltd. Şti. bir mükellefim kuran kursu yapmak istiyor, vergisel açıdan durumu hakkında bilgi almak istiyorum. Yapıl ...
           Sayın 01/16891 No.lu Abonemiz, KONU- 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre faaliyet göstermekte bulunan taşımacılık kooperatiflerinin 552 ...
           Sayın 01/1416 No.lu Abonemiz, SORU- İhale Tarihi :17.10.2005 Sözleşme Tarihi :22.12.2005 Yer Tes. Tarihi :25.12.2005 İşin Bitim Tarihi :30.10.20 ...
           Sayın 46/1607 No.lu Abonemiz, KONU- 30.11.2003 tarih ve 25302 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 58 seri no.lu Genel Tebliğde belirlenen esaslar ...
           Sayın 01/2881 No.lu Abonemiz, SORU- Bir müşterim kendi arazisinde çiftçilik işi ile iştigal etmektedir. İlçe Belediyesi almış olduğu kararla araziyi ...
           Sayın 19/369 No.lu Abonemiz, SORU- Bir mükellefim motosiklet satıyor ve bunun karşılığında da Kanunda belirtilen miktarlarda da ÖTV. yatırılıyor. Bu ...
           Sayın 24/16825 No.lu Abonemiz, SORU- 5480 ve 5350 sayılı Yasalar ile uygulanmakta olan Teşvik Yasasına göre işverene ait SSK. priminin Hazinece karşı ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80’inci maddesinde yazılı bulunan inşaat ruhsatı ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, KONU- Yapım işi ile iştigal etmekte olan bir mükellef, ihaleli işinden dolayı tevkifatlı fatura düzen ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, KONU- Şirket olarak faaliyet gösteren eczanemizde bulunan süresi geçmiş ilaçları Sağlık BakanlığıR ...
           Sayın 61/17790 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Gayrimenkul satışı: Y Vergi Dairesinde mükellef olan şahsın vergi borcuna binaen Z Vergi Dairesi yetki alanı ...
           Sayın 35/10017 No.lu Abonemiz, SORU- İşlerine baktığımız bir şirketimiz yeni kurulacak bir şirkete sermaye olarak kendi demirbaşında kayıtlı olan mak ...
           Sayın 20/1697 No.lu Abonemiz, SORU- 1.3.2003 tarihinde satışı yapılan makinanın satışından oluşan kâr 524 Maliyet Artış Fonu Hesabına kaydedildi. 200 ...
           Sayın 38/2347 No.lu Abonemiz, KONU- Suudi Arabistan’a Umreci ve Hac görevini yerine getirmek isteyen müşterilere hizmet veren bir Turizm Ltd. Ş ...
           Sayın 01/559 No.lu Abonemiz, SORU- Aslında T.C. vatandaşı olup, 6 yıldır İngiltere’de ikamet eden ve oradan evli olup, halen orada çalışmakta o ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 42/12284 No.lu Abonemiz, SORU- İnşaat 2005 yılında başladı. 2006 yılında bitirilecek inşaatın yüzölçümü 2520 m2 yapının sınıfı 3-B. Yapının Öz ...
           Sayın Kerim DEMİR, SORU- İlçemize bağlı bir kasabanın belediyesine ait sebze hali ve depo inşaatının sigorta dosyasını takip ediyorum. a)Bu inşaat k ...
           Sayın 01/84 No.lu Abonemiz, SORU- Yıllar öncesinden iş kazası geçiren ve parmaklarını kayıp eden malulen emekli olup şu anda 90 YTL. maaş almakta ola ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Okurumuz, SORU- 03.06.2006 tarihinde işe giren işçimizin SSK. no.su olmadığından işe girişi 02.06.2006 tarihind ...
           Sayın 01/13884 No.lu Abonemiz, SORU- Yakınım 1996 yılında 2926 sayılı Tarım Bağ-Kur’lusu olarak kayıtlarını yaptırdı. Primlerini düzenli olarak ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           M. İrfan AKŞEHİR- VERGİ KANUNLARININ UYGULAMASINDA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (VE GETİRİLEN ÇÖZÜMLER) ...
           Ali Hadi ORHUN- ÇOCUK, SPOR, SPORCU VE KAVRAMLARI VE SPORCULARIN VERGİSEL İLİŞKİLERİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Hakkı YILDIRIM- YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE “TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI” ...
           Bülent SEZGİN- 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İLE İHDAS EDİLEN “KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI” ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Tezcan ATAY- Ba-Bs FORMLARININ DÜZENLENMESİ VE GÖNDERİLMESİNDE UYULACAK YENİ USUL VE ESASLAR (Mal ve Hizmet Alımları İle Satışlarının 2005 Yılı ve İzleyen Yıllarda ...
           Muhammet Ali YENİ- ÖZEL MUAYENEHANE VE ÖZEL POLİKLİNİKLERİN PROTOKOL DEFTERİ TUTMA VE REÇETE DÜZENLEME ZORUNLULUKLARI VAR MIDIR? ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           M. Meftun CANBEK- “HER TÜRLÜ VERGİ, RESİM VE HARÇLARDAN MUAFTIR” HÜKMÜNÜN KATMA DEĞER VERGİSİ VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNLARI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ ...
           M. Nadir ARICA- TAŞIMA VE OTEL İŞLETMELERİNDE BELGE NİZAMI - 3 ...
           Süleyman TURAN- MAL VE HAKLARIN KİRALANMASI İŞLEMLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI - 2 ...
           Altar Ömer ARPACI- YAPIM İŞLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI ORANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Hasan ERDEMİR- İCRA VE VERGİ DAİRELERİ (6183/21) GARAMETEN TAKSİMDE SORUMLULUĞA DİKKAT! ...
           İsmet POLAT- 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILAN İPTAL DAVALARI ...
           Mustafa ATMACA- 5538 SAYILI YASA İLE 6245 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ...
           Musa Kazım ÜNVER- ÖDENMEYEN MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN TERKİNİ ...
           İrfan ERMİN- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN BEYANIYLA İLGİLİ HUSUSLAR ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- TEMSİL, TİCARİ TEMSİLCİ VE TİCARİ VEKİL ÜZERİNE BİR İNCELEME - 8 ...
     3.2. SPK
           Y. Ziya ERÇOKLU- BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINDA BAĞIMSIZLIĞI ORTADAN KALDIRAN DURUMLAR ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Ayhan YAMAN- 2005 YILI ARSA VE ARAZİLERE AİT ASGARİ BİRİM DEĞERLERİNİN YENİDEN TESPİTİ ...
           Erdal SANLI- İMAR VE ÇAPA BAĞLI TAŞINMAZ MÜLKİYETİ - 2 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av.Atilla İNAN- İHALE KOMİSYONLARININ OLUŞUMUNDA MALİYE PERSONELİ ...
           Harun Hakan BAŞ- KAMU İHALE MEVZUATI UYARINCA İDARELERE YAPILAN ŞİKAYET VE KAMU İHALE KURUMUNA YAPILAN İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURULARINDA EHLİYET, SÜRE VE ŞEKİL EKSİKLİĞİ ...
     3.4. Diğer Konular
           Erdoğan DEDEOĞLU- İL ÖZEL İDARELERİNDE DENETİM KOMİSYONU ...
           Beyazıt ABLAY- 2005 SONU İTİBARİYLE TÜRK DIŞ TİCARETİNDE GELİNEN NOKTA VE DIŞ TİCARET EĞİTİMİNİN ÖNEMİ ...
           İsmail AYDEMİR- 2005 SONU İTİBARİYLE TÜRK DIŞ TİCARETİNDE GELİNEN NOKTA VE DIŞ TİCARET EĞİTİMİNİN ÖNEMİ ...
           Lokman FİDAN- TÜRKİYE’DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİ - 4 ...
           Dr. Halil YILMAZ- YAPI DENETİM KURULUŞLARININ HUKUKSAL SORUMLULUĞU - 1 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Alışveriş merkezinin su bedelinin kiracılara aktarılmasında KDV. olup olmadığı Hk.) ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Kamu kuruluşlarına şoförü ile birlikte araç kiralama hizmetinde tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı Hk.) ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Zincirdeki firmalar hakkında olumsuzluk olması halinde iade talebi Hk.) ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Kısmi tadilat ve dekorasyon işlerinin işgücü hizmeti olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği Hk.) ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI (Tüm kat malikleri tarafından kabul edilerek imzalanan yönetim planı, bağlayıcı nitelikte olduğundan daha sonradan yeniden kat malikle ...
           DANIŞTAY KARARI (Hazineyi ilgilendiren davalarda, defterdarların bulundukları illerde daire amiri olarak dava açmaya yetkili oldukları açık olduğundan ...
           DANIŞTAY KARARI (Davacı firma ile yapılan sözleşmenin Kanuna aykırı hale gelmiş bulunan hükmünün, Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itib ...
           DANIŞTAY KARARI (Davacı firma ile yapılan sözleşmenin Kanuna aykırı hale gelmiş bulunan hükmünün, Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itib ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLE GETİRİLEN HÜKÜMLER VE İPTAL EDİLEN DİĞER KANUN VE MADDELERİ - 1 ...
           Ergun ÖZDEMİR- İŞYERİ BİLDİRGESİ, SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ, AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ İLE BİLGİ VE BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- İŞ GÖRMEKSİZİN HAK KAZANILAN ÜCRETLER – 3 (Ön Koşula Bağlı Ücretler-Yıllık İzin ve Ücreti) ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- ÇALIŞMA ORTAMINDA ZARARLI MADDELER VE ETKİLERİ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mahmut ERSERT- MEMURLARIN BİR KURUMDAN DİĞER KURUMA NAKİLLERİNDE KURUMLARINCA MUVAFAKAT VERİLMESİ HUSUSUNDA ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR - 1 ...
           Vecdi KARANFİL- MEMURLARIN GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR ÜZERİNE - 4 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Ünal DEMİRCİ- BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER - 4 ...
           Hidayet MAT- SON YAPILAN DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ - 2 ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- TEMİNAT OLMA VASFINI YİTİRMİŞ OLAN KESİN TEMİNAT MEKTUPLARININ İADESİ ...
           Salim ŞEN- HESAP PLANI AÇIKLAMALARI VE YEVMİYE DEFTER KAYITLARI (MALİ DURAN VARLIKLAR-MADDİ DURAN VARLIKLAR-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR) ...
           Ahmet ÖZDEMİR- ESNAF VE SANATKÂRLARIN MESLEK KURULUŞLARI - 4 ...
           Faruk ŞAHİN- SEYAHAT ACENTASININ SAHİBİNDE, SORUMLU MÜDÜRÜNDE, PERSONELİNDE VE SEYAHAT ACENTASI İŞYERİNDE ARANAN NİTELİKLER ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler