DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Aralık 2004 , 430 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 32/12460 No.lu Abonemiz, SORU- Bir memur arkadaşın eşi bir Devlet bankasından emekli oldu. Eşi emekli olurken kendisine verilen bir yazıda emek ...
           Sayın 07/9340 No.lu Abonemiz, SORU- 2001 Takvim Yılında 26.7.2001'den önce elde edilen (müşterek hesapdan) 18 milyar MSİ. için vergi dairesi beyana ç ...
           Sayın 06/9632 No.lu Abonemiz, SORU- 2004/11'inci ayında şirketimizin aktifinde kayıtlı olan arsanın satışı için şirket ortakları karar alarak elde ed ...
           SAYIN 27/431 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Belde belediyeleri kendi mücavir alanı içerisinde dolmuş hattı ihdas edip, gerçek kişilere ya da taşıma koopera ...
           Sayın 16/3593 No.lu Abonemiz, SORU- 1-İşletme hesabına göre defter tutan mükelleflerin üzerine kayıtlı araçlarını noter satış bedeli üzerinden satıp ...
           Sayın 11880 No.lu Abonemiz, SORU- Kurumlar Vergisi Kanununun mükerrer 7'nci maddesine göre; İlimizde, A kurumlar vergisi mükellefi ile B şahıs gerçe ...
           Sayın 07/5721 No.lu Abonemiz, SORU- 1- 425 No.lu Derginizde 06/2699 No.lu abonenize verdiğiniz cevapta basit usuldeki mükellefin araçların satışların ...
           Sayın 01/6034 No.lu Abonemiz, SORU- 1- 15 Kasım 2004 tarihli 428 sayılı Derginizde, 46/8798 no.lu abonenizin sormuş bulunduğu 1 no.lu sorusundaki "Na ...
           Sayın H. Hakan ......, SORU- 31.10.2004 tarihinde yapılan Maliye Bakanlığı görevde yükselme sınavına iştirak ettim. 70 puan aldığım ve başarılı olduğ ...
           Sayın 33/13383 No.lu Abonemiz, SORU- Bir mükellefim 10.1.2004 tarihinde 95.759 Dolara Leasing yapmak suretiyle bir adet iş makinası aldı. Sözleşme do ...
           Sayın 01/9013 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Bir mimar gerçek usulde mükellef olmak istiyor. Yalnız bu mimar proje işi yanında müteahhitlikte yapacak. Yap- ...
           Sayın 34/10956 No.lu Abonemiz, SORU- Servis faaliyetinden dolayı basit usulde kayıtlı bayan mükellefin aracını; eşi hiç bir karşılık almadan ücretsiz ...
           Sayın Harun .........., SORU- Mükelleflerimle sözleşme yapıyorum ve ücretleride aylık makbuz kesip stopaj kesintisini mükelleflerimin muhtasar beyann ...
           Sayın 21/7484 No.lu Abonemiz, SORU- 1-Bir mükellefim arsa sahibiyle daire ve dükkan karşılığı anlaşarak iki blok bina her biri dört daire üzeri topla ...
           Sayın 68/8438 No.lu Abonemiz, SORU- Yıl bittikten sonra yevmiye defterinin bilgisayardan detaysız olarak dökümünü alıyoruz ve yıl içinde belgeleri iş ...
           Sayın 33/2045 No.lu Abonemiz, SORU- 1998 yılında başlamış olduğum inşaatı 31.12.2002 tarihinde bitirdim. 2001 yılında satmış olduğum arsa payı tapusu ...
           Sayın Fuat ........., SORU- Cep telefon işi ile ilgili mükellefler açısından banka adına tahsil ettiğimiz visa komisyon bedellerinde katma değer verg ...
           Sayın 07/387 No.lu Abonemiz, SORU- Bir Limited Şirket olarak ticari faaliyet ve inşaat imalatı işleri ile iştigal etmekteyiz. Şimdi ise ticari faaliy ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 07/5721 No.lu Abonemiz, SORU- 15.9.1989 tarihinde vergi kaydından dolayı mükellef olan şahıs Bağ-Kur giriş kaydını yaptırmış. 30.11.1994 tarihi ...
           Sayın İbrahim İNAL, SORU- SSK. Başkanlığı, Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Sigorta Dairesi Başkanlığı-Ankara adresine gönderdiği "2925 sayılı Tarım İş ...
           Sayın 50/8967 No.lu Abonemiz, SORU- Derginizi beğeniyle takip ediyorum. Şu ana kadar çıkan soru/cevap ve yorum yazılarından yararlandık. Çalışmaların ...
           Sayın 16/7026 No.lu Abonemiz, SORU- 15 Eylül 2004 tarih ve 424 sayılı Derginizin 28'inci sayfasında 32/5157 no.lu aboneye verilen cevap neticesinde k ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Osman ÖZTÜRK- HEDİYE ÇEKİ UYGULAMASI - 2 ...
           Ali Hadi ORHUN- VERGİ VE İADESİ ...
           İrfan ERMİN- OKUL VE KURUMLARDAKİ KANTİN, AÇIK ALAN, SALON VE BENZERİ YERLERİN İŞLETİLMESİ İLE İLGİLİ VERGİSEL UYGULAMA ...
           Tezcan ATAY- EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLETMELERİ İLE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE KAZANÇ İSTİSNASI ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- ÜLKEMİZDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN YAPACAKLARI ÖDEMELERİN GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU - 2 ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Levent BAŞAK- TÜRKİYE’DEKİ GAYRİMENKUL MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE DAR MÜKELLEFİYETE TABİ KURUMLARCA ELDE EDİLEN GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           İsmail Hakkı AYDOĞDU- YABANCI PARALI ALACAK VE BORÇLARIN DEĞERLEMESİ ...
           Muharrem ÖZDEMİR- UZLAŞMA HÜKÜMLERİ KESİN DEĞİL MİDİR? ...
           Mustafa ÇOLAK- ELEKTRONİK ORTAMDA BEYANNAMELERİN GÖNDERİLMESİ ...
           Adnan UYAR- ALACAKLARDA VE SERMAYEDE AMORTİSMAN ...
           Salim ŞEN- ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAMALARI - 1 ...
           - BİR MALİ YILI DAHA GERİDE BIRAKIRKEN YAPILACAK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ - 1 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ahmet GÜZEL- İSKONTOLU SATIŞLARIN KDV. AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ...
           Yafes PEHLİVAN- Ali ERDOĞAN- KATMA DEĞER VERGİSİNDE ASKERİ AMAÇ TAŞIYAN İSTİSNALAR İLE VERGİDEN MUAF ESNAF İLE SERBEST MESLEK ERBABLARINDA VE BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN GELİ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           M. Nadir ARICA- SİGORTA TAZMİNATLARININ VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ UYGULAMASINDAKİ DURUMU - 2 ...
           Hamit DÜNDAR- KARŞILIKLI BORÇ DOĞURAN AKİTLERDE TEMERRÜTLE İLGİLİ HÜKÜMLER ...
           - BORÇLUNUN BORCA İLİŞKİN EDİMİ YERİNE GETİRMEKTEN KAÇINMA HAKKI -1 ...
           M. Nadir ARICA- SİGORTA TAZMİNATLARININ VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ UYGULAMASINDAKİ DURUMU - 2 ...
           Murat KOÇ- MALUL VE SAKATLARA MAHSUS MOTORLU ARAÇLARDA ÖTV. İSTİSNASI ...
           Mehmet Zeki SOLAK- VERGİ MAHKEMESİ KARARININ DANIŞTAY TARAFINDAN BOZULMASI ÜZERİNE TEKRAR TAHSİLİ YOLUNA BAŞVURULAN KAMU ALACAĞI İÇİN GECİKME ZAMMI UYGULAMASI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
           Y. Ziya ERÇOKLU- SERMAYE PİYASALARINDA YAPILAN DÜZENLEMELERDE TEMEL AMAÇ YATIRIMCILARIN KORUNMASI OLMALIDIR ...
           Vural GÜNAL- SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KREDİLİ ALIMI, AÇIĞA SATIŞI VE ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİ ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Harun Hakan BAŞ- KAMUDA İHALE SÜRECİNDE TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İHALENİN YAPILMASI PROSEDÜRÜ ...
     3.4. Diğer Konular
           Ahmet ÖZDEMİR- MAHALLİ İDARELERDE UZLAŞMA ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           Tarih : 24.12.2002 Sayı : B.07.0.GEL.0.40/4035-320/56673 Konusu : Mükellefin yıllık beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsubu sonuc ...
           Tarih :13.6.2003 Sayı :B.07.0.GEL.0.44/4405-1249/25335 Konusu :Basit usulde mükellef iken gerçek usule geçen mükellefin vergilendirilmesi Hk. ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Karar Tarihi: 29.11.2002 Esas No: 2002/360 Karar No: 2002/418 Konusu: Kaçakçılık eyleminin varlığını g ...
           Danıştay Dördüncü Daire Karar Tarihi : 7.4.2003 Esas No : 2002/1876 Karar No: 2003/847 Konusu: Özel maliyet bedeli olarak itfa edilmesi öngörül ...
           Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Karar Tarihi: 27.2.2004 Esas No : 2003/254 Karar No: 2004/28 Konusu : Vergi ve ceza ihbarnamelerin ...
           Danıştay Yedinci Daire Karar Tarihi: 2.3.2004 Esas No : 2001/1844 Karar No: 2004/555 Konusu: İhbarname ekinde, tarh ve ceza kesme işleminin dayana ...
           Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Karar Tarihi: 26.3.2004 Esas No : 2003/370 Karar No: 2004/39 Konusu: Kesinleşmiş kamu alacağının ta ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- SOSYAL GÜVENLİKTE İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK - 2 ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Ali DEMİR- YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ VE BİR GENEL YAZI ...
           Ergun ÖZDEMİR- KURUM UYGULAMALARI AÇISINDAN İŞYERİ KAYIT VE BELGELERİNİN GEÇERSİZLİK HALLERİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Av.Atilla İNAN- ÖZELLEŞTİRİLEN KAMU İKTİSADİ TEŞEKKÜLLERİNDE KAPSAM DIŞI PERSONELİN KIDEM TAZMİNATI ...
           Doğan KESKİN- FESİH NEDENLERİ VE SONUÇLARI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hüseyin ACAR- 4857 SAYILI KANUNA GÖRE YÜZDELERDEN TOPLANAN PARALARIN İŞÇİLERE DAĞITILMASININ USUL VE ESASLARI ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Murat ÖZKAN- DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE ATAMA ŞEKİLLERİ - 1 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Hamit DÜNDAR- KARŞILIKLI BORÇ DOĞURAN AKİTLERDE TEMERRÜTLE İLGİLİ HÜKÜMLER ...
           Şaban KÜÇÜK- ÜNİVERSİTELERDE ÖDENEN GELİŞTİRME ÖDENEĞİ ...
           Yaşar ŞİRİN- KAMUDA TAŞIT EDİNİLMESİ ...
           Erdal SANLI- HUKUK DAVALARINDA İSPAT - 5 ...
           Ünal DEMİRCİ- SÜREGELEN ETKİLER DOĞURAN İŞLEM VE UYGULAMALARDA İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ - 2 ...
           - BORÇLUNUN BORCA İLİŞKİN EDİMİ YERİNE GETİRMEKTEN KAÇINMA HAKKI -1 ...
           Hidayet MAT- HAZİNEYE AİT BİR GAYRİMENKULÜN SATIŞ İHALESİ SÜRECİ - 1 ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- KAMULAŞTIRMA BEDELLERİNİN ÖDENMESİ ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler